Tôi có thể nhập ví hiện tại của mình vào Plisio không?

Thật không may là không.

Chúng tôi không hỗ trợ nhập/xuất khóa riêng tư vì điều này có thể dẫn đến vấn đề chi tiêu gấp đôi.