آیا می توانم کیف پول موجود خود را به Plisio وارد کنم؟

متاسفانه خیر.

ما از واردات/صادرات کلیدهای خصوصی پشتیبانی نمی‌کنیم زیرا این امر می‌تواند منجر به مشکلاتی در مصرف مضاعف شود.