Làm cách nào để kích hoạt Ủy quyền hai yếu tố?

Xác thực 2 yếu tố là quá trình yêu cầu một phần thông tin bổ sung cùng với tên người dùng và mật khẩu của bạn và thông tin này được yêu cầu để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Để bật Ủy quyền hai yếu tố, hãy đi tới phần CÀI ĐẶT và nhấp vào tab "Bảo mật".

Cài đặt ứng dụng Google Authenticator đặc biệt trên điện thoại thông minh của bạn để tạo mật khẩu một lần.

Kích hoạt qua Google Authenticator
Tải xuống và cài đặt Google Authenticator cho iPhone / Android /Windows Phone và bắt đầu kích hoạt. Quét mã QR được hiển thị bởi Google Authenticator và nhập mã được tạo.

Mật khẩu OTP dùng một lần là gì?
Mật khẩu một lần (OTP) là mật khẩu chỉ có giá trị cho một phiên xác thực. Mật khẩu một lần cũng có thể bị giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Ưu điểm của mật khẩu dùng một lần so với mật khẩu tĩnh là mật khẩu không thể được sử dụng lại. Do đó, kẻ tấn công đã chặn dữ liệu từ phiên xác thực thành công không thể sử dụng mật khẩu đã sao chép để truy cập vào hệ thống được bảo vệ.