Làm cách nào để mở tài khoản tiền điện tử?

Để tạo một ví tiền điện tử cụ thể, bạn cần nhấp vào "Tạo ví" trên trang chủ Bảng điều khiển và chọn loại tiền điện tử bạn muốn.

tạo vítạo ví

Địa chỉ ví sẽ được tạo tại thời điểm tạo. Bạn có thể thêm ví mới hoặc ẩn ví hiện có.

Tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi đến các địa chỉ này sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của bạn.