Zbieranie funduszy na kryptowaluty: ewoluujący krajobraz inwestycji cyfrowych

Zbieranie funduszy na kryptowaluty: ewoluujący krajobraz inwestycji cyfrowych

W świecie, w którym technologia szybko zmienia krajobraz finansowy, kryptowaluta wyróżnia się jako jedno z najbardziej innowacyjnych i omawianych zjawisk ostatniej dekady. W sercu tego przewrotu finansowego leży koncepcja pozyskiwania funduszy w oparciu o kryptowaluty – nowa metoda mobilizacji kapitału, która wywraca do góry nogami tradycyjne podejście do inwestycji i pozyskiwania funduszy.

W epoce cyfrowej pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty stanowi nie tylko alternatywę dla konwencjonalnych metod finansowania, ale także ucieleśnia nową erę decentralizacji, przejrzystości i dostępności. Takie podejście otwiera drzwi start-upom i przedsiębiorcom na całym świecie, oferując wyjątkowe możliwości wzrostu i innowacji.

Jednakże, jak każda najnowocześniejsza technologia, pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty wiąże się z własnym zestawem wyzwań i zagrożeń. Od kwestii regulacyjnych po kwestie bezpieczeństwa – ten nowy krajobraz wymaga dokładnego zrozumienia i uwagi zarówno ze strony inwestorów, jak i osób poszukujących finansowania.

W tym artykule zagłębimy się w świat kryptowalut, badając jego różnorodność, mechanizmy i potencjał dla przyszłości finansów. Przeanalizujemy, jak różne formy pozyskiwania funduszy na kryptowaluty, takie jak ICO , STO i IEO, zmieniają krajobraz inwestycyjny i otwierają nowe horyzonty zarówno dla przedsiębiorców, jak i inwestorów.

Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak kryptowaluty nie tylko zmieniają sposób, w jaki myślimy o pieniądzach, ale także jak mogą na nowo zdefiniować samą naturę pozyskiwania funduszy w naszym szybko rozwijającym się świecie.

Co to jest zbieranie funduszy na kryptowaluty?

Cryptofundraising odnosi się do procesu pozyskiwania kapitału na projekty lub przedsięwzięcia z wykorzystaniem kryptowalut i technologii blockchain. Stanowi odejście od tradycyjnych metod finansowania, wykorzystując unikalne cechy walut cyfrowych i platform zdecentralizowanych.

Kluczowe zasady:

 • Decentralizacja : w przeciwieństwie do tradycyjnego pozyskiwania funduszy, które często opiera się na scentralizowanych instytucjach, takich jak banki lub firmy kapitału wysokiego ryzyka, pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty działa na zdecentralizowanych platformach, zmniejszając zależność od pośredników i zwiększając bezpośrednie zaangażowanie między inwestorami a twórcami projektów.
 • Globalna dostępność : pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty otwiera drzwi do globalnego uczestnictwa, umożliwiając każdemu, kto ma dostęp do Internetu, inwestowanie w projekty, niezależnie od lokalizacji geograficznej. Poszerza to bazę inwestorów i zapewnia projektom szansę na zdobycie światowego uznania i wsparcia.
 • Przejrzystość i bezpieczeństwo : Zastosowanie technologii blockchain zapewnia wysoki poziom przejrzystości transakcji. Każda transakcja jest rejestrowana w księdze publicznej, co zapewnia większe bezpieczeństwo i zaufanie wśród uczestników.
 • Tokenizacja : w ramach projektów często emitowane są cyfrowe tokeny lub monety, stanowiące udział w projekcie lub jakąś formę przyszłej użyteczności. Tokeny te mogą zyskać na wartości, zapewniając zachęty dla wczesnych inwestorów.
 • Względy regulacyjne : pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty działa w szybko zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym, wymagającym od projektów i inwestorów stałego informowania o zgodności z prawem w różnych jurysdykcjach.

Koncepcja pozyskiwania funduszy w oparciu o kryptowaluty zyskała znaczną popularność wraz z wprowadzeniem Bitcoina w 2009 r., co położyło podwaliny pod wykorzystanie walut cyfrowych do celów zbierania funduszy.

 • Wzrost liczby początkowych ofert monet (ICO) : Pierwszy zauważalny wzrost liczby zbiórek kryptowalut nastąpił wraz ze wzrostem liczby ofert początkowych monet (ICO). W 2013 roku projekty takie jak Mastercoin przeprowadziły pierwsze znane ICO, a w 2014 roku Ethereum, co znacząco spopularyzowało tę metodę.
 • Ewoluujące metody : Z biegiem czasu pojawiły się nowe formy pozyskiwania funduszy na kryptowaluty, takie jak oferty tokenów zabezpieczających (STO) i wstępne oferty wymiany (IEO), rozwiązując niektóre problemy regulacyjne i związane z bezpieczeństwem związane z ICO.
 • Obecne trendy i perspektywy na przyszłość : Obecnie pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty nadal ewoluuje, integrując bardziej wyrafinowane mechanizmy, takie jak modele zdecentralizowanego finansowania ( DeFi ) i tokeny niezamienne ( NFT ). Ewolucja ta odzwierciedla ciągłe innowacje w technologii blockchain oraz rosnące zainteresowanie bardziej regulowanymi i bezpiecznymi metodami pozyskiwania funduszy.

Kluczowe rodzaje pozyskiwania funduszy na kryptowaluty

1. ICO (pierwsza oferta monet)

 • Definicja: ICO to metoda zbierania funduszy, w ramach której nowy projekt kryptowalutowy sprzedaje część swoich tokenów kryptowalutowych wczesnym użytkownikom i entuzjastom w zamian za finansowanie. Przypomina to pierwszą ofertę publiczną (IPO) na giełdzie.
 • Jak to działa: projekty emitują tokeny, których można używać w ich ekosystemie lub które mogą stanowić udział w projekcie. Inwestorzy kupują te tokeny, mając nadzieję, że projekt zakończy się sukcesem, a wartość tokena wzrośnie.
 • Kluczowe cechy: ICO są znane z łatwości konfiguracji, szerokiej dostępności i potencjału wysokich zysków, ale niosą ze sobą również znaczne ryzyko i zostały poddane kontroli ze względu na obawy regulacyjne.

2. STO (oferta tokenu zabezpieczającego)

 • Definicja: STO jest podobne do ICO, ale obejmuje emisję tokenów cyfrowych, które są klasyfikowane jako papiery wartościowe. Jest zgodny z ładem regulacyjnym, oferując bezpieczniejszą opcję inwestycyjną.
 • Jak to działa: Tokeny zabezpieczające często reprezentują umowę inwestycyjną w bazowy składnik aktywów inwestycyjnych, taki jak akcje, obligacje lub nieruchomości.
 • Kluczowe cechy: STO zapewniają inwestorom prawa, takie jak głosowanie lub dystrybucja dochodów. Są postrzegane jako bezpieczniejsze i zgodne z przepisami w porównaniu do ICO, ale wymagają większej zgodności z przepisami.

3. IEO (pierwsza oferta wymiany)

 • Definicja: IEO to metoda zbierania funduszy na kryptowaluty administrowana przez giełdę kryptowalut w imieniu firmy chcącej zebrać fundusze za pomocą nowo wyemitowanych tokenów.
 • Jak to działa: W przeciwieństwie do ICO, gdzie zespół projektowy bezpośrednio zbiera fundusze, w IEO giełda bierze na siebie odpowiedzialność za weryfikację projektów i ich tokenów przed przedstawieniem ich użytkownikom.
 • Kluczowe cechy: IEO oferują większą wiarygodność ze względu na zaangażowanie giełdy i ogólnie zapewniają większe bezpieczeństwo i wygodę dla inwestorów.

4. Finansowanie DAO (zdecentralizowanej organizacji autonomicznej).

 • Definicja: DAO to organizacje reprezentowane przez reguły zakodowane w postaci programu komputerowego, który jest przejrzysty, kontrolowany przez członków organizacji i nie podlega wpływowi rządu centralnego.
 • Jak to działa: DAO pozyskują fundusze poprzez sprzedaż tokenów, umożliwiając inwestorom zakup tokenów, które zapewniają im prawo głosu i wpływ na decyzje organizacji.
 • Kluczowe cechy: DAO działają na zasadach demokratycznych, oferując wysoki poziom przejrzystości i zaangażowania społeczności.

5. Crowdfunding i Crowdinvesting w oparciu o kryptowaluty

 • Definicja: Obejmuje to zbieranie niewielkich kwot pieniędzy od dużej liczby osób, zazwyczaj za pośrednictwem Internetu, przy użyciu kryptowalut.
 • Jak to działa: umożliwia start-upom i osobom indywidualnym pozyskiwanie funduszy bezpośrednio od odbiorców. Inwestorzy otrzymują nagrody, kapitał własny lub tokeny w zamian za swój wkład.
 • Kluczowe cechy: Metoda ta demokratyzuje proces pozyskiwania funduszy, umożliwiając bardziej zróżnicowanej grupie inwestorów udział w przedsięwzięciach lub projektach kreatywnych na wczesnym etapie.

Każda z tych metod pozyskiwania funduszy na kryptowaluty ma swoje unikalne cechy, korzyści i ryzyko, zaspokajając różne potrzeby i wymagania zgodności w ekosystemie blockchain i kryptowalut.

Zalety i ryzyko związane ze zbieraniem funduszy na kryptowaluty

Zalety :

 • Przejrzystość : pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty wykorzystuje technologię blockchain, która zapewnia niezrównaną przejrzystość transakcji. Każda transakcja jest rejestrowana w księdze publicznej, widocznej dla każdego, co zapewnia przejrzystość przepływu środków i funkcjonowania projektu.
 • Szybkość : transakcje związane ze zbiórką kryptowalut można realizować z niezwykłą szybkością, znacznie przewyższającą tradycyjne systemy bankowe. Szybkość ta ułatwia szybszą mobilizację funduszy, umożliwiając szybki i efektywny postęp projektów.
 • Globalny dostęp : zbieranie funduszy na kryptowaluty przełamuje bariery geograficzne, umożliwiając globalne uczestnictwo. Tworzy to ogromną pulę potencjalnych inwestorów i demokratyzuje dostęp do kapitału, zwłaszcza dla tych z regionów o słabiej rozwiniętej infrastrukturze finansowej.

Ryzyko :

 • Wyzwania regulacyjne : przestrzeń kryptograficzna podlega zmieniającym się i często niejasnym ramom regulacyjnym w różnych jurysdykcjach. Może to prowadzić do komplikacji prawnych dla projektów i inwestorów, w tym ryzyka nagłych zmian regulacyjnych mających wpływ na rentowność projektu lub jego tokenów.
 • Ryzyko oszustwa : Względna nowość i złożoność pozyskiwania funduszy na kryptowaluty, w połączeniu z brakiem regulacji, może sprawić, że stanie się ono celem oszukańczych działań. Inwestorzy mogą być narażeni na ryzyko, takie jak fałszywe projekty, oszustwa lub niewłaściwe wykorzystanie zebranych funduszy, co podkreśla potrzebę zachowania należytej staranności i ostrożności.

Chociaż pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty oferuje znaczne korzyści pod względem wydajności, przejrzystości i globalnego zasięgu, wiąże się również ze znaczącymi wyzwaniami i ryzykiem, szczególnie w zakresie zgodności z przepisami i możliwością oszustw. Poruszanie się w tym krajobrazie wymaga zarówno od inwestorów, jak i osób zbierających fundusze dobrej informacji i czujności.

Udane przykłady pozyskiwania funduszy na kryptowaluty

Pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty było kluczowym czynnikiem w uruchamianiu i rozwoju wielu innowacyjnych projektów. Poniżej znajduje się kilka przykładów, które wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami w zakresie pozyskiwania funduszy i wpływowym wkładem w ekosystem kryptowalut:

Ethereum (ETH)

Uruchomiony w 2014 roku poprzez ICO, Ethereum zebrał ponad 18 milionów dolarów. Jest to zdecentralizowana platforma, która umożliwia tworzenie i obsługę inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps) bez przestojów, oszustw, kontroli lub ingerencji ze strony osób trzecich.

Ethereum stało się podstawową technologią w przestrzeni blockchain, pionierską koncepcję platformy inteligentnych kontraktów blockchain.

EOS

ICO EOS, trwające rok od czerwca 2017 do 2018, zebrało około 4 miliardy dolarów, co czyni ją jedną z najważniejszych zbiórek w świecie kryptowalut. EOS to platforma przeznaczona do rozwoju DApps. Platforma EOS ma na celu poprawę skalowalności i przyjazności dla użytkownika technologii blockchain, starając się zapewnić bardziej wydajną platformę dla programistów i użytkowników.

Sieć otwarta telegramu (TON)

Chociaż TON ostatecznie zaprzestano działalności ze względu na wyzwania regulacyjne, w 2018 r. TON zebrał około 1,7 miliarda dolarów. Przewidywano, że będzie to system typu proof-of-stake obejmujący wiele łańcuchów bloków. Pomimo zaprzestania działalności zbiórka funduszy TON pokazała ogromny potencjał i zainteresowanie nowymi technologiami blockchain, szczególnie tymi zwiększającymi szybkość i skalowalność.

Filecoin

ICO Filecoina w 2017 roku zebrało ponad 200 milionów dolarów. Jest to zdecentralizowana sieć pamięci masowej, która zamienia pamięć w chmurze w rynek algorytmiczny. Projekt ma na celu przechowywanie danych w sposób zdecentralizowany, co stanowi wyzwanie dla tradycyjnych usług przechowywania w chmurze, a jego innowacyjne podejście wzbudziło duże zainteresowanie.

Tezos (XTZ)

Dzięki ICO w 2017 roku Tezos zebrał ponad 230 milionów dolarów. Jest to samokorygująca się księga kryptograficzna. Celem Tezos jest zaoferowanie solidniejszej i ewolucyjnej struktury w porównaniu z innymi platformami blockchain, koncentrując się na architekturze modułowej i formalnych mechanizmach aktualizacji.

Przykłady te podkreślają potencjał pozyskiwania funduszy kryptograficznych w zakresie mobilizacji znacznych zasobów na innowacyjne projekty. Pokazują różnorodne zastosowania technologii blockchain, od tworzenia zdecentralizowanych aplikacji i usług po ulepszanie rozwiązań pamięci masowej i rozwój infrastruktury.

Regulacja zbierania funduszy na kryptowaluty

Aktualny stan prawny w różnych krajach

Stany Zjednoczone : Stany Zjednoczone traktują wiele ICO jako oferty papierów wartościowych, poddając je przepisom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W przypadku działań związanych ze zbieraniem funduszy w zakresie kryptowalut, przestrzeganie zasad SEC jest obowiązkowe. Doprowadziło to do wzmożonej kontroli i konieczności ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących papierów wartościowych w przypadku ICO i innych metod pozyskiwania funduszy w zakresie kryptowalut.

Unia Europejska : UE pracuje nad zharmonizowanymi ramami regulacyjnymi dotyczącymi aktywów kryptograficznych, w tym działaniami w zakresie pozyskiwania funduszy. Rozporządzenie dotyczące rynków kryptowalut (MiCA) stanowi znaczący krok w tym kierunku. Jednolite podejście regulacyjne we wszystkich państwach członkowskich UE ma na celu zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa inwestorom i twórcom projektów.

Azja (różne kraje):

Japonia : Kryptowaluta jest uznawana za własność prawną, a ICO podlegają przepisom finansowym.

Chiny : Obowiązują rygorystyczne przepisy z zakazem ICO i ścisłą kontrolą nad działalnością kryptograficzną.

Korea Południowa : ICO są zakazane, ale rząd bada ramy regulacyjne, które mogłyby potencjalnie przywrócić je na rygorystycznych warunkach.

Inne regiony :

Kraje takie jak Singapur i Szwajcaria przyjęły bardziej otwarte i przejrzyste ramy regulacyjne, przyciągając wiele projektów kryptograficznych ze względu na ich przyjazne stanowisko i przejrzystość przepisów.

Przyszłość regulacji i jej potencjalne skutki

Na całym świecie można zaobserwować tendencję do ustanawiania bardziej kompleksowych i przejrzystych ram regulacyjnych. Obejmuje to zdefiniowanie, co stanowi zabezpieczenie w kontekście aktywów kryptograficznych oraz ustanowienie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy ( AML ) i poznania swojego klienta ( KYC ).

Potencjał standaryzacji : Podejmowane są wysiłki w celu stworzenia ujednoliconych przepisów globalnych, które mogłyby zapewnić większą stabilność i przewidywalność działań związanych ze zbieraniem funduszy na kryptowaluty.

Równowaga między innowacjami i ochroną : Przyszłe regulacje mają na celu zrównoważenie potrzeby ochrony inwestorów i zapobiegania nielegalnej działalności z potrzebą wspierania innowacji i wzrostu w sektorze kryptowalut.

Wpływ na przemysł :

 • Większa legitymizacja : Jaśniejsze przepisy mogłyby zwiększyć legalność i akceptację pozyskiwania funduszy na kryptowaluty, przyciągając więcej inwestorów głównego nurtu.
 • Stabilność rynku : Jasność przepisów może prowadzić do bardziej stabilnych warunków rynkowych, zmniejszając ryzyko drastycznych zmian regulacyjnych.
 • Innowacja a zgodność : Chociaż przepisy mogą zapewnić bezpieczeństwo i stabilność, zbyt rygorystyczne zasady mogą stłumić innowacje i ograniczyć potencjał wzrostu nowych projektów kryptograficznych.

Regulacje dotyczące pozyskiwania funduszy na kryptowaluty to złożony i ewoluujący obszar, który znacznie się różni w różnych jurysdykcjach. W przyszłości regulacje prawdopodobnie będą charakteryzować się bardziej ustandaryzowanymi i przejrzystymi ramami, które równoważą potrzebę innowacji z ochroną inwestorów i stabilnością rynku.

Przyszłość pozyskiwania funduszy na kryptowaluty

Trendy i prognozy rozwoju

 • Zwiększona integracja platform DeFi : oczekuje się, że platformy DeFi będą odgrywać większą rolę w pozyskiwaniu funduszy na kryptowaluty, oferując zdecentralizowane, przejrzyste i wydajne mechanizmy pozyskiwania kapitału bez tradycyjnych pośredników finansowych.
 • Szersze przyjęcie i regulacje : w miarę poprawy przejrzystości przepisów bardziej tradycyjni inwestorzy i firmy mogą wejść do przestrzeni pozyskiwania funduszy kryptowalut, co doprowadzi do szerszego przyjęcia i prawdopodobnie większej akceptacji głównego nurtu.
 • Innowacje w tokenizacji : koncepcja tokenizacji prawdopodobnie będzie ewoluować, wraz z nowymi formami tokenów reprezentujących aktywa, kapitał własny lub użyteczność w bardziej innowacyjny i złożony sposób, potencjalnie rozszerzając zakres pozyskiwania funduszy kryptograficznych.
 • Skoncentrowanie się na zrównoważonym rozwoju i wpływie społecznym : Może pojawić się rosnący trend w kierunku projektów kładących nacisk na zrównoważony rozwój, wpływ społeczny i inicjatywy kierowane na społeczność, dostosowując się do globalnych zmian w kierunku inwestowania etycznego i społecznie odpowiedzialnego.
 • Rozwiązania międzyłańcuchowe i interoperacyjne : rozwój technologii międzyłańcuchowych i rozwiązań interoperacyjnych może poprawić łączność między różnymi sieciami blockchain, poszerzając zakres i zasięg kampanii pozyskiwania funduszy.

Wpływ innowacji technologicznych

DeFi (zdecentralizowane finanse) :

 • Rola w pozyskiwaniu funduszy : DeFi zmienia krajobraz pozyskiwania funduszy, umożliwiając bardziej zdecentralizowane, wydajne i dostępne sposoby pozyskiwania kapitału.
 • Innowacyjne mechanizmy : Funkcje takie jak pule płynności, rolnictwo plonów i stakowanie wprowadzają nowe modele pozyskiwania funduszy, w ramach których uczestnicy mogą uzyskiwać zwrot ze swoich inwestycji w różnych protokołach DeFi.
 • Wyzwania : chociaż DeFi wprowadza innowacje, wiąże się to również z wyzwaniami w zakresie zgodności z przepisami, bezpieczeństwa i zapewnienia stabilności swoich protokołów.

Ewolucja Blockchaina :

 • Większe możliwości : Oczekuje się, że ciągły postęp w technologii blockchain, w tym rozwiązania skalowalne, sprawi, że pozyskiwanie funduszy na kryptowaluty będzie bardziej wydajne i opłacalne.
 • Inteligentne kontrakty : rozwój bardziej wyrafinowanych inteligentnych kontraktów mógłby pozwolić na bardziej złożone i zautomatyzowane modele gromadzenia funduszy i zarządzania.

NFT i udział społeczności :

 • NFT w pozyskiwaniu funduszy : Niezamienne tokeny (NFT) zaczynają być wykorzystywane w zbieraniu funduszy, oferując unikalne sposoby gromadzenia funduszy poprzez sztukę cyfrową, przedmioty kolekcjonerskie i nie tylko.
 • Zaangażowanie społeczności : NFT i inne narzędzia oparte na technologii blockchain mogą sprzyjać większemu zaangażowaniu społeczności i udziałowi w działaniach związanych ze zbieraniem funduszy.

Przyszłość pozyskiwania funduszy na kryptowaluty czeka znaczny wzrost i innowacje, napędzane postępem w technologii blockchain i DeFi. Ta ewolucja prawdopodobnie przyniesie nowe możliwości i wyzwania, zmieniając sposób finansowania projektów i sposób, w jaki inwestorzy angażują się w przestrzeń kryptograficzną.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.