Чим володіти, коли долар обвалиться

Чим володіти, коли долар обвалиться

Протягом тисячолітньої історії різні цивілізації, нації та імперії переживали цикли піднесення та занепаду. Постійною темою в цих циклах є остаточний крах їхніх валют та економік, що свідчить про значні зміни в глобальній владі та фінансовій стабільності.

У цій статті розглядається потенціал обвалу фіатних валют, з особливим акцентом на доларі США. Ми досліджуватимемо природну вразливість фіатних грошей, наслідки їх потенційного краху та те, як зміни у світовій фінансовій системі можуть вказувати на наближення кризи. Аналіз включатиме оцінку ймовірності та можливого часу такої події.

Враховуючи зростаючу економічну невизначеність навколо долара США, вкрай важливо підготуватися до його можливого падіння. Ця підготовка передбачає розуміння стратегічних кроків, які можна зробити для пом’якшення ризиків, пов’язаних з обвалом валюти. Ми обговорюємо важливість диверсифікації інвестицій, включаючи нерухомість, дорогоцінні метали та криптовалюти , які можуть служити захистом від потенційної девальвації долара.

Історично склалося так, що домінуючі валюти, такі як грецька драхма, римські денарії, венеціанський дукат і британський фунт стерлінгів, закінчилися. Долар США, незважаючи на його нинішній статус основної резервної валюти світу, не застрахований від цієї історичної моделі.

Часи закінчення домінування долара невідомі — це можуть бути роки чи десятиліття. Тим не менш, розумно бути готовим до будь-яких обставин. Ми розповімо про основні активи, які варто тримати, щоб захистити своє фінансове майбутнє в разі обвалу долара, зокрема:

 • Іноземна валюта
 • Дорогоцінні метали та товари
 • Криптовалюти
 • Інвестиції в нерухомість
 • Товари для екстреної допомоги
 • Альтернативні інвестиції

Кожен із цих активів відіграє вирішальну роль у всебічній стратегії фінансового захисту від потенційного падіння долара, гарантуючи, що ви добре споряджені протистояти будь-яким викликам, які може поставити світова економіка.

Фіатна валюта

Долар США, як і більшість світових валют сьогодні, працює як фіатна валюта. Цей тип валюти не закріплений фізичними товарами, такими як золото чи срібло. Натомість його вартість визначається довірою та кредитом уряду-емітента.

Фіатні валюти надають центральним банкам значний вплив на економіку відповідної країни. Цей контроль дозволяє їм маніпулювати монетарною політикою, визначаючи обсяги надрукованих грошей і встановлюючи процентні ставки. Ці рішення безпосередньо впливають на вартість валюти та, як наслідок, на економічне здоров’я країни.

У міру того, як пропозиція фіатної валюти збільшується, як правило, через збільшення друку, її вартість, як правило, зменшується. Цей інфляційний ефект спричиняє ескалацію цін, вирівнюючи вартість товарів і послуг із знеціненою валютою. Цей цикл друку та девальвації часто призводить до стійкої інфляції, що з часом зменшує купівельну спроможність валюти.

Роль долара США як світової резервної валюти

Після закінчення Другої світової війни долар США став головною резервною валютою в усьому світі, і цей статус зміцнився завдяки становленню Сполучених Штатів як економічної наддержави. Сьогодні долар є невід’ємною частиною міжнародної торгівлі, інвестицій і боргу, виступаючи основною валютою, в якій виражені ці операції. На його частку припадає приблизно 60% світових валютних резервів, а євро відстає приблизно на 20%.

Багато країн також прив’язують свої власні валюти до долара, використовуючи фіксовані обмінні курси замість того, щоб дозволяти їм вільно плавати. Щоб підтримувати ці прив’язки, країни повинні підтримувати значні резерви, як правило, у формі казначейських облігацій США, що не тільки зміцнює роль долара на міжнародному рівні, але й зменшує витрати на запозичення для уряду США.

Тривалий високий попит на долар зменшує ризик його обвалу. На цей попит впливають кілька факторів: надійність долара, яка сприймається як засіб збереження вартості, політика Федеральної резервної системи, його ключова роль у міжнародній торгівлі та тривале економічне домінування Сполучених Штатів.

Під час останніх дискусій висловлювалися припущення про потенційні виклики пануванню долара, зокрема з боку країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка). Проте ймовірність того, що ці валюти незабаром витіснять долар як провідну резервну валюту, видається мінімальною, виходячи з поточних даних. Глобальна фінансова інфраструктура та політична стабільність, які забезпечує долар, залишаються незрівнянними, хоча зміни в динаміці геополітичної сили й надалі залишаються предметом гострого інтересу та спостереження.

Наслідки обвалу долара США

Потенційний крах долара США може передвіщати значні зміни у світовому порядку, як у військовому, так і в економічному плані, нагадуючи історичні зрушення, які спостерігалися, коли домінуючі валюти минулих великих держав похитнулися. Відомий менеджер хедж-фонду Рей Даліо з Bridgewater Associates детально обговорював ці переходи та їхні наслідки для глобальної стабільності.

За такого сценарію може статися кілька критичних подій:

 • Глобальна економічна нестабільність: долар США є стрижнею світової торгівлі та фінансів. Його провал спричинив би ефект доміно, серйозно порушивши міжнародні ринки та заморозивши торгівлю. Цей збій призведе до серйозних проблем у ланцюзі поставок і широкого економічного негаразду.
 • Інфляція та внутрішня фінансова криза : Відразу після обвалу долара, ймовірно, стане нестримна гіперінфляція в Сполучених Штатах, яка різко зменшить купівельну спроможність долара. Коли вартість валюти падає, вартість товарів і послуг різко зросте, що призведе до серйозних економічних труднощів, зростання безробіття та скорочення споживчих витрат.
 • Вплив на міжнародний борг: у всьому світі численні країни та корпорації мають значний борг, деномінований у доларах США. Різка девальвація долара змінить реальну вартість цього боргу, потенційно полегшивши тягар для боржників ціною ширшої фінансової нестабільності через зміни в динаміці боргу.
 • Перехід до альтернативних валют та активів : зіткнувшись із падінням долара, інвестори та країни, швидше за все, шукатимуть притулку в сприйманих безпечніших активах і валютах, таких як євро, ієна чи швейцарський франк, а також у матеріальних активах, таких як золото, нерухомість або криптовалюти. Проте кожна з цих альтернатив принесе свої власні ризики та нестабільність у такому контексті.
 • Реконфігурація глобальної влади : Статус долара США як світової резервної валюти значною мірою підкреслює геополітичний вплив Америки. Її крах може кардинально змінити міжнародний ландшафт, потенційно піднявши інші країни чи регіональні блоки на більш помітні ролі за рахунок впливу США.
 • Потенціал для соціальних заворушень: економічні труднощі та невизначеність можуть спричинити соціальні заворушення в Сполучених Штатах, які характеризуються протестами, страйками та загальним падінням довіри суспільства до інститутів. Така нестабільність часто прискорює або загострює політичні кризи.
 • Надзвичайні заходи та економічні реформи : У відповідь на таку кризу уряд США та Федеральна резервна система можуть вжити екстрених заходів для стабілізації ситуації. Це може включати значні коригування процентних ставок, впровадження контролю над капіталом або комплексні реформи грошової системи.

Кожен із цих результатів підкреслює глибокі та потенційно бурхливі наслідки обвалу долара США, підкреслюючи необхідність надійного планування на випадок непередбачених ситуацій та диверсифікованого розподілу активів для пом’якшення пов’язаних ризиків.

middle

Індикатори потенційної вразливості долара США

Ось деякі критичні ознаки того, що долар США може бути під загрозою обвалу, які можна виявити шляхом ретельного дослідження:

 • Зростаючий національний борг : одним із основних провісників валютної кризи є значний національний борг. Зараз Сполучені Штати борються з федеральним боргом, що перевищує 28 трильйонів доларів, що становить понад 100% ВВП. Незважаючи на такий високий рівень, борг деномінований у доларах, що робить явний дефолт малоймовірним, оскільки уряд може просто надрукувати більше грошей. Однак такий підхід не позбавлений наслідків, оскільки збільшення друку грошей може призвести до девальвації та інфляції. Останні дані Федеральної резервної системи економічних даних (FRED) показують значне збільшення грошової маси в США, підкреслюючи масштаб нещодавньої фіскальної експансії.
 • Надмірне друкування грошей та інфляційні ризики : Експансивна монетарна політика Федерального резерву протягом останнього десятиліття значно збільшила пропозицію грошей, що призвело до інфляції цін на активи та інших економічних викривлень. Наприклад, у 2020 році було створено безпрецедентні 23% усіх існуючих доларів США, що знизило вартість долара. Таке агресивне збільшення грошової маси, якщо його не зупинити, може призвести до сильної інфляції або навіть гіперінфляції, потенційно спровокувавши крах валюти.
 • Геополітична напруженість і глобальна динаміка : статус долара як міжнародної резервної валюти значною мірою підтримує його світовий попит. Однак зміна геополітичного ландшафту може підірвати цей статус. Країни, що розвиваються, такі як Китай і Росія, все активніше виступають за дедоларизацію світової торгівлі та фінансів. Ця тенденція посилюється стратегічними кроками США щодо виключення певних країн із глобальної фінансової системи, що спонукало ці країни прискорити свої зусилля щодо відмови від долара. Такі події можуть суттєво зменшити роль долара на світовій арені та, відповідно, його вартість.

Ці показники підкреслюють складність позиції долара як провідної світової валюти та підкреслюють необхідність пильного моніторингу економічних і геополітичних тенденцій, які можуть прискорити зміну його глобального становища.

Прогнозування часу падіння долара США: історичні погляди та сучасні контексти

Хоча історія безпосередньо не повторюється, вона часто дає цінні уроки, які нагадують майбутні події. Аналіз минулих випадків валютного обвалу дозволяє зрозуміти, до чого може призвести потенційне падіння долара США.

Історичні приклади невдач фіатної валюти :

 • Гіперінфляція в Німеччині : один із найдраматичніших прикладів стався в 1920-х роках у Німеччині, де масштабні репарації за часи Першої світової війни змусили уряд друкувати надмірні суми грошей, що призвело до гіперінфляції. З 49 марок за долар у 1919 році німецька марка катастрофічно впала приблизно до 4,2 трильйона марок за долар у 1923 році. Хоча Сполучені Штати сьогодні стикаються з високим рівнем боргу та інфляції, їх економічна потужність і борг, деномінований у доларах, створюють сценарій. гіперінфляції та повного економічного краху менш ймовірні, на відміну від Німеччини часів війни.
 • Римські денарії: поступовий занепад валюти Римської імперії тривав протягом двох століть, посилювався дорогими військовими експансіями та знеціненням валюти. Римські імператори вирішили принизити свою срібну валюту для фінансування експансивних воєн, практика, яка моторошно нагадує сучасну експансивну монетарну політику. Спочатку вартість денаріїв була надійно забезпечена сріблом, але вміст срібла знизився лише до 5%, що призвело до втрати суспільної довіри та економічного занепаду.
 • Британський фунт стерлінгів : у міру того, як вплив Британської імперії зменшився після Другої світової війни, зменшилось і домінування фунта стерлінгів, який у 1950-х роках витіснив долар США. Незважаючи на значну глобальну торговельну та фінансову присутність Британії наприкінці 19 століття, поєднання боргів у війні, економічного спаду та конкурентного тиску призвело до поступового знецінення фунта протягом трьох десятиліть.

Наслідки для долара США :

Ці історичні прецеденти підкреслюють декілька спільних тем: надзвичайний борговий тягар, часто через військові витрати; зниження економічної впевненості; і нові суперницькі сили. Сьогодні Сполучені Штати віддзеркалюють ці умови із зростанням боргу, військовими витратами та зростанням економічних конкурентів, таких як Китай і ЄС, які кидають виклик їх домінуванню.

Прогнозування точного часу потенційного падіння долара США є складним і сповненим невизначеності. Нинішня глобальна економічна динаміка в поєднанні з внутрішніми проблемами свідчить про потенційний поступовий спад, а не різкий крах. Однак точна траєкторія залежатиме від безлічі факторів, включаючи геополітичні зміни, економічну політику та реакцію світового ринку.

Готуватися до потенційних економічних змін раніше, ніж пізно, розумно, враховуючи непередбачуваний характер падіння валюти. Розуміння історичних закономірностей може дати вказівки, але адаптація до поточного глобального економічного середовища має вирішальне значення для тих, хто хоче захистити своє фінансове майбутнє від можливої девальвації долара.

Основні активи, які слід розглянути для захисту від обвалу долара

Розуміючи нестабільний характер майбутнього долара США, вкрай важливо розглянути, які активи можуть служити гарантіями в разі краху. Ось посібник, який допоможе вам стратегічно спланувати та забезпечити свою фінансову стійкість:

 • Іноземна валюта : Зберігання різноманітних іноземних валют є розумним заходом проти падіння долара. Примітно, що основні резервні валюти, такі як євро, британський фунт стерлінгів, японська ієна та китайський юань, часто рухаються обернено до долара. У той час як ці основні валюти демонстрували слабкість по відношенню до долара протягом останніх десятиліть, такі валюти, як швейцарський франк, продемонстрували значну силу, значно подорожчавши по відношенню до долара та забезпечуючи стабільну альтернативу.
 • Дорогоцінні метали та товари : дорогоцінні метали, такі як золото та срібло, історично були надійними джерелами цінності під час економічних потрясінь. Обмежена пропозиція та постійний попит на ці метали зберігають їх вартість, особливо в періоди, коли фіатні валюти втрачають вартість. Окрім золота та срібла, інші товари, такі як нафта та сільськогосподарська продукція, є основними товарами, які зберігають внутрішню вартість і можуть захистити від інфляції.
 • Криптовалюти : завдяки своїй децентралізованій природі та фіксованим обмеженням пропозиції, такі криптовалюти, як Bitcoin та Ethereum, пропонують альтернативу традиційним фіатним валютам. Ці цифрові активи набули популярності як « цифрове золото » завдяки їх потенціалу захисту від девальвації валюти та інфляції.
 • Інвестиції в нерухомість : нерухомість залишається матеріальним активом, який зазвичай зберігає вартість і приносить дохід навіть під час економічного спаду. Інвестиції в нерухомість, яка може приносити дохід від оренди або забезпечувати самоокупність (наприклад, ферми або будинки з землею), можуть бути особливо цінними в часи економічної невизначеності.
 • Запаси для екстреної допомоги : у екстремальних ситуаціях наявність запасів основних засобів — їжі, води, ліків і джерел енергії — може бути критично важливою. Ці предмети не тільки забезпечують виживання, але також можуть бути використані для обміну. Забезпечення того, щоб у вас були засоби для самозабезпечення, може захистити вас і вашу родину від найсерйозніших проблем.
 • Альтернативні інвестиції : інвестування в матеріальні активи, такі як мистецтво, вишукане вино та предмети колекціонування, може запропонувати збереження вартості під час обвалу валюти. Ці предмети часто дорожчають з часом і можуть служити захистом від інфляції та економічної нестабільності. Однак ці ринки можуть бути нестабільними і вимагають хорошого розуміння внутрішньої вартості активу та ринкових тенденцій.

Тенденції ринку та історичний контекст :

Важливо відстежувати ефективність цих активів і розуміти ринкові тенденції, як показують різні фінансові індекси та історичні дані. Наприклад, хоча за останнє десятиліття ефективність таких криптовалют, як біткойн, продемонструвала значну віддачу, такі товари, як сира нафта, зазнавали коливань під впливом глобальних економічних умов і технологічних змін.

Підсумовуючи, хоча час і характер потенційного обвалу долара залишаються невизначеними, диверсифікація ваших інвестицій між цими класами активів може забезпечити більш надійний захист від економічної нестабільності. Йдеться не лише про підготовку до найгіршого, а й про позиціонування, щоб зберегти та потенційно збільшити свій капітал у мінливих економічних умовах.

bottom

Зверніть увагу, що Plisio також пропонує вам:

Створіть крипторахунки-фактури в 2 кліки and Приймайте криптовалютні пожертви

12 інтеграції

6 бібліотеки для найпопулярніших мов програмування

19 криптовалют і 12 блокчейн

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.