Co to jest Monero (XMR)?

Co to jest Monero (XMR)?

Monero (XMR) powstało jako ruch oddolny, bez kopalń wstępnych i bez finansowania VC, i zostało uruchomione w kwietniu 2014 r. jako fork Bytecoina. Fork ma miejsce, gdy oryginalna kryptowaluta jest dzielona na dwie części w celu utworzenia kolejnej wersji, co jest możliwe dzięki formatom open source dominującym w większości projektów kryptowalut. Popularność Monero w świecie kryptowalut rośnie, przede wszystkim ze względu na jego właściwości anonimizacyjne.

W przeciwieństwie do niektórych innych kryptowalut, Monero zostało zaprojektowane z dużym naciskiem na prywatność. Każdemu użytkownikowi kryptowaluty przypisany jest adres publiczny lub unikalny dla niego klucz. Jednakże Monero wyróżnia się tym, że transakcje są niemożliwe do wyśledzenia i powiązania. Dokonując transakcji za pomocą Monero, nadawca nie ma wglądu w zasoby odbiorcy, pomimo znajomości jego adresu publicznego. Tę prywatność osiąga się dzięki technologiom, takim jak podpisy pierścieniowe, ukryte adresy i poufne transakcje.

Blockchain Monero nie rejestruje rzeczywistych ukrytych adresów nadawców i odbiorców. Zamiast tego rejestrowany jest jednorazowy adres, który nie jest bezpośrednio powiązany z rzeczywistymi adresami zaangażowanych stron. Ta dodatkowa warstwa prywatności oznacza, że osoby sprawdzające księgę Monero nie będą w stanie łatwo prześledzić adresów ani osób biorących udział w przeszłych lub obecnych transakcjach.

Monero koncentruje się na prywatność doprowadziła do wyjątkowej cechy: zamienności. Zamienność odnosi się do właściwości waluty, w której każda jednostka jest identyczna i wzajemnie wymienna z każdą inną jednostką tej waluty. To odróżnia Monero od kryptowalut takich jak Bitcoin, gdzie monety mogą czasami zostać „skażone” ze względu na ich historię w łańcuchu bloków.

Nacisk na prywatność i zamienność sprawia, że Monero mniej atrakcyjne dla organów nadzoru finansowego, ponieważ śledzenie płatności XMR lub gromadzenie danych użytkowników staje się trudne. Chociaż zapewnia to użytkownikom znaczne korzyści w zakresie prywatności, w niektórych kontekstach budzi również wątpliwości etyczne i prawne.

Podsumowując, Monero wyróżnia się na rynku kryptowalut ze względu na jego oddolne pochodzenie, silne funkcje prywatności i nacisk na zamienność. Te cechy przyczyniły się do jego rosnącej popularności i uznania w społeczności kryptograficznej, pomimo wyzwań regulacyjnych związanych z jego projektem zorientowanym na prywatność.

Jak działa Monero?

< p>

Aby zapewnić prywatność i anonimowość, Monero wykorzystuje dwie podstawowe koncepcje: ukryte adresy i podpisy pierścieniowe.

Ukryte adresy służą nadawcy jako metoda generowania unikalnego adresu publicznego w imieniu odbiorcy dla każdej transakcji. Mimo to odbiorca może korzystać z jednego adresu publicznego do otrzymywania płatności, podobnie jak w przypadku Bitcoin. Każdy użytkownik Monero generuje prywatny klucz widoku, umożliwiający mu dostęp do historii transakcji powiązanej z jego kontem oraz prywatny klucz wydatków, działający jak klucz prywatny Bitcoin do autoryzacji płatności.

Podpisy pierścieniowe, wywodzące się z kryptografii ogólnej, odnoszą się do podpisów cyfrowych, które mogą być podpisane przez dowolnego członka w określonej grupie osób posiadających klucze prywatne. Podczas wykonywania transakcji XMR Twój portfel Monero składa pierścień przy użyciu kluczy innych użytkowników, uniemożliwiając obserwatorowi rozpoznanie, który klucz został użyty do podpisania transakcji. Zapewnia to anonimowość transakcji.

Monero jeszcze bardziej zwiększa prywatność dzięki wprowadzeniu w styczniu 2017 r. poufnych transakcji pierścieniowych (RingCT), które ukrywają wartości transakcji.

< p style="text-align:justify;">Dodatkowo Monero wykorzystuje podpis pierścieniowy, aby ukryć pochodzenie funduszy, czyniąc je praktycznie niemożliwymi do wyśledzenia dla stron zaangażowanych w transfer. Dzięki temu procesowi każda transakcja Monero jest grupowana z wieloma transakcjami pomiędzy niepowiązanymi stronami, co utrudnia śledzenie źródła lub odbiorcy środków. Podpis pierścieniowy odszyfrowuje również kwotę transakcji, a Monero odróżnia się od innych kryptowalut tym, że dzieli przekazaną kwotę na wiele mniejszych kwot, z których każda jest traktowana jako osobna transakcja. Ta zawiłość w połączeniu z sygnaturą pierścieniową sprawia, że identyfikacja konkretnych mieszanek funduszy jest niezwykle trudna.

Podsumowując, środki ochrony prywatności Monero, obejmujące ukryte adresy, podpisy pierścieniowe i unikalne obsługę transakcji, zapewniają użytkownikom większą anonimowość w ich transakcjach finansowych, wyróżniając Monero jako kryptowalutę skupiającą się na prywatności.

Kto założył Monero?

Początki Monero sięgają 2012 roku wraz z publikacją białej księgi CryptoNote, dokumentu badawczego na temat kryptowalut, którego autorem jest programista Nicolas van Saberhagen, którego prawdziwa tożsamość pozostaje nieujawniona. W dokumencie tym przedstawiono wspomniane wcześniej techniki kryptograficzne i zaproponowano nową koncepcję gotówki elektronicznej o nazwie „CryptoNote”.

W lipcu 2012 r. Bytecoin przeszedł do historii, stając się inauguracyjną kryptowalutą uruchomienie w oparciu o protokół CryptoNote. Następnie w 2014 r. baza kodowa Bytecoina została rozwidlona, co dało początek nowej cyfrowej walucie, początkowo znanej jako Bitmonero, a później przekształconej w powszechnie rozpoznawalne Monero.

Monero nie ma jednego założyciela ani dyrektora generalnego. Zamiast tego rozwija się pod nadzorem głównego zespołu programistów, a wielu członków decyduje się na zachowanie anonimowości. Wśród programistów wybitną postacią jest Riccardo Spagni, znany również jako FluffyPony, który kierował utrzymaniem Monero aż do swojej rezygnacji w grudniu 2019 r. Podróż Spagniego do świata kryptowalut rozpoczęła się w 2011 r. poprzez wydobywanie Bitcoinów, co ostatecznie doprowadziło do jego współzałożenia Tari, łańcuch boczny Monero powstały w wyniku fuzji, skupiający się na udostępnianiu niewymiennych tokenów (NFT).

Jako inicjatywa typu open source, Monero w dużej mierze zależy od darowizn społeczności wspierać jego rozwój. Na całym świecie wiele osób przyczyniło się do projektu, proponując pomysły i finansowanie za pośrednictwem społecznościowego systemu finansowania społecznościowego Monero (CCS).

Popularność Monero

W stale rozwijającej się dziedzinie kryptowalut Monero stworzyło dla siebie wyjątkową niszę, broniąc zasad prywatności, bezpieczeństwa, i autonomia użytkownika. Zrodzone z ruchu oddolnego, popularność Monero wzrosła dzięki niezachwianemu zaangażowaniu w zapewnianie prawdziwie poufnych i niemożliwych do wyśledzenia doświadczeń finansowych.

W przeciwieństwie do swoich bardziej przejrzystych odpowiedników, Monero stawia prywatność na pierwszym miejscu w swoim projekcie. Zaangażowanie to opiera się na innowacyjnym zastosowaniu zaawansowanych technik kryptograficznych, takich jak ukryte adresy i podpisy pierścieniowe.

Jednym z kluczowych filarów popularności Monero jest jego niezachwiana skoncentruj się na wzmacnianiu pozycji użytkowników. Dzięki implementacji kluczy widoku i kluczy wydatków użytkownicy uzyskują szczegółową kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do ich historii transakcji i stanu konta. Tę przejrzystość można dostosować, dzięki czemu użytkownicy mogą przyznać określonym stronom prawo do obserwowania ich działalności finansowej lub nawet uczestniczenia w niej, przy zachowaniu najwyższego poziomu dyskrecji.

Atrakcja Monero nie ogranicza się do ciemnych zakątków Internetu; rozciąga się na zwykłych użytkowników poszukujących bardziej prywatnych cyfrowych doświadczeń finansowych. Wraz ze wzrostem świadomości zagrożeń związanych z prywatnością danych coraz większa liczba osób wykorzystuje Monero jako sposób na dokonywanie zakupów online lub angażowanie się w transakcje bez pozostawiania zauważalnego śladu cyfrowego. Doprowadziło to do nowej fali adopcji, a główne platformy handlu elektronicznego i dostawcy usług uznali zapotrzebowanie na poufne transakcje.

Chociaż reputacja Monero mogła wywodzić się z jego potencjał anonimowości, jego wpływ wykracza daleko poza tajną działalność. Organy regulacyjne i decydenci finansowi zmagają się z wyzwaniami, jakie stwarza ta zwiększona prywatność, wywołując dyskusje na temat równowagi między prawami jednostki a nadzorem regulacyjnym.

Wzrost popularności Monero nastąpił wspierał dynamiczny ekosystem programistów, entuzjastów i współpracowników. Zdecentralizowany charakter projektu w połączeniu z brakiem jednego założyciela podkreśla ducha zorientowanego na społeczność, który napędza jego ciągły rozwój. Społeczność Monero wykazała się odpornością w obliczu wyzwań, konsekwentnie pracując nad ulepszeniem możliwości protokołu, bezpieczeństwa i skalowalności.

W miarę ewolucji krajobrazu cyfrowego i kontynuowania działalności jednostek aby priorytetowo traktować prywatność, Monero jest symbolem zmiany. Jego popularność oznacza nie tylko rewolucję finansową, ale także społeczną zmianę w kierunku ochrony prywatności osobistej w coraz bardziej cyfrowym świecie. Z Monero na czele, przyszłość kryptowalut zapowiada się bardziej prywatna, bezpieczna i skupiona na użytkowniku niż kiedykolwiek wcześniej.

Co wyróżnia Monero?

< p>

Chociaż Monero ma pewne podobieństwa z Bitcoinem, takie jak anonimowy zespół programistów i baza kodu open source, istnieją między nimi zauważalne różnice, szczególnie w warunki procedur aktualizacji. W przeciwieństwie do ostrożnego podejścia Bitcoina do forków, które wiąże się z długimi dyskusjami przed wdrożeniem, oprogramowanie Monero zostało zaprojektowane tak, aby automatycznie aktualizowało się co sześć miesięcy, usprawniając proces aktualizacji.

W przełomowym posunięciem w 2018 r., Monero objęło prowadzenie, wprowadzając „kuloodporne” innowację technologiczną, która znacznie zwiększyła wydajność transakcji XMR. Ta innowacja doprowadziła do imponującego zmniejszenia średniej wielkości transakcji o 80% i przyniosła znaczne obniżki opłat dla użytkowników.

Wśród kryptowalut skupiających się na prywatności Monero wyróżnia się jako znaczący gracz o największej kapitalizacji rynkowej. Jego wyraźną zaletą są domyślne ustawienia prywatności, odróżniające go od alternatyw takich jak Zcash< /a>, gdzie prywatność jest funkcją opcjonalną wymagającą ręcznej aktywacji. To domyślne podejście do prywatności podkreśla zaangażowanie Monero w zapewnianie użytkownikom większego poziomu poufności i anonimowości.

Co wpływa na wartość Monero?

< /p>

Istota wartości Monero polega przede wszystkim na jego zdolności do zapewniania prywatności i anonimowości swoim użytkownikom. Zapewnia jednostkom swobodę angażowania się w transakcje kryptowalutowe według własnego uznania, bez rosnącej obawy związanej z inwigilacją rządową, zagrożeniami cybernetycznymi lub innymi podmiotami zewnętrznymi. Wyjątkowość Monero wynika również z jego odporności na potencjalne umieszczanie na czarnych listach przez firmy z powodu podejrzeń o nielegalne powiązania; jego transakcje pozostają niewykrywalne, co eliminuje takie obawy.

Poza rolą środka transakcyjnego Monero ma znaczenie także dla inwestorów, którzy dostrzegają rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania zapewniające większą prywatność. Przewidując wzrost preferencji dotyczących prywatności, inwestorzy ci przewidują tendencję wzrostową ceny i ogólnej kapitalizacji rynkowej XMR, przypisując w ten sposób wartość dodaną potencjałowi Monero jako magazynu wartości.

Ta podwójna natura propozycji wartości Monero – zakotwiczona w prywatności poszczególnych użytkowników i ewoluującym krajobrazie inwestycyjnym – pozycjonuje ją jako kryptowalutę, która wykracza poza zwykłą użyteczność transakcyjną, obejmując szersze nurty finansów cyfrowych dbających o prywatność.

Portfel Monero

Jeśli chodzi o zarządzanie zasobami Monero (XMR) za pośrednictwem Plisio, wybór portfela jest kluczowy i powinien być dostosowany do Twoich konkretnych wymagań i potrzeb w zakresie przechowywania.

Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i miejsce do przechowywania w trybie offline, rozważ wykorzystanie portfeli sprzętowych, często określanych jako jako zimne portfele. Do najważniejszych opcji należą Ledger, Trezor, które zapewniają rozwiązania pamięci masowej XMR. Chociaż portfele sprzętowe mogą wymagać niewielkiej nauki i wyższych kosztów, są one najczęściej wybieranym wyborem w celu zabezpieczenia znacznych kwot XMR, szczególnie dla doświadczonych użytkowników.

Monero rozszerza swoją ofertę z przyjaznym dla użytkownika portfelem GUI (graficzny interfejs użytkownika), przeznaczonym dla osób mniej wprawnych w niuansach technicznych. Ta aplikacja komputerowa to szybkie rozwiązanie do bezproblemowych transakcji XMR.

Portfele internetowe, często nazywane portfelami internetowymi, zapewniają wygodę dostępu na różnych urządzeniach za pośrednictwem przeglądarki internetowe. Działają jednak jak gorące portfele i wykazują mniejsze bezpieczeństwo w porównaniu do odpowiedników sprzętowych i programowych. Rozważając portfel internetowy, najważniejsze jest, aby wybrać renomowaną platformę znaną z praktyk w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania, taką jak Plisio. Portfele te nadają się do przechowywania umiarkowanych ilości XMR lub doświadczonych traderów dokonujących częstych transakcji.

Powierzając swoje tokeny XMR firmie Plisio, zyskujesz dostęp do bezpiecznego rozwiązania do przechowywania co ułatwia zarówno przechowywanie, jak i handel. Platforma Plisio zapewnia bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym w połączeniu z funkcjami przyjaznymi dla użytkownika. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić, sprzedać, czy wymienić XMR na inne kryptowaluty, solidna platforma Plisio usprawnia ten proces, zachowując jednocześnie rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

Monero Mining

Dowód pracy to mechanizm konsensusu, w ramach którego wiele niezależnych komputerów osiąga porozumienie co do ważności określonych informacji. W świecie kryptowalut ten konsensus ma kluczowe znaczenie dla potwierdzenia dokładności sald kont i transakcji zachodzących pomiędzy tymi rachunkami.

Określa się efektywność koparki kryptowalut dzięki możliwości oceny największej liczby skrótów w najkrótszym czasie. Ponieważ obliczenia skrótu to zasadniczo proces prób i błędów, nawet słabszy węzeł może przypadkowo natknąć się na prawidłowe rozwiązanie.

Jednak próba zmodyfikowania potwierdzonego transakcja w łańcuchu bloków wymaga, aby węzeł przeliczał każdy kolejny blok i proponował nowy szybciej niż reszta sieci. W miarę upływu czasu i dodawania kolejnych bloków zadanie to staje się coraz trudniejsze.

W rzeczywistości, aby przepisać część historii transakcji, węzeł potrzebowałby mocy obliczeniowej przekraczającą połowę łącznej przepustowości sieci. Osiągnięcie tego na znaczną skalę sieci jest prawie niepraktyczne. I odwrotnie, dla każdego węzła stosunkowo łatwo jest zweryfikować zgodność skrótu każdego nowego bloku z haszem poprzedniego łańcucha. Ta podstawowa zasada leży u podstaw mechanizmu konsensusu dotyczącego dowodu pracy.

Monero działa w oparciu o zasadę dowodu pracy, podobnie jak Bitcoin i wiele innych kryptowalut. Mechanizm ten zachęca górników do wnoszenia nowych bloków do łańcucha bloków. Monero wyróżnia się jednak wdrożeniem algorytmu RandomX, zaprojektowanego specjalnie w celu przeciwdziałania wpływowi układów scalonych specyficznych dla aplikacji (ASIC), które mogą zapewnić niektórym podmiotom nieproporcjonalne korzyści wydobywcze.

Warto zauważyć, że znaczna część mocy mieszającej Bitcoina pochodzi z farm wydobywczych ASIC, co budzi obawy dotyczące centralizacji sieci. Aby temu zaradzić, w 2019 r. Monero przeszło na algorytm RandomX. Algorytm ten optymalizuje eksplorację zarówno dla jednostek centralnych (CPU), jak i jednostek przetwarzania grafiki (GPU), promując bardziej zdecentralizowaną strukturę sieci w przeciwieństwie do ekosystemów zdominowanych przez ASIC.

Zaangażowanie sieci Monero w decentralizację za pomocą innowacyjnych algorytmów jest przykładem jej zaangażowania w wspieranie bezpiecznego i włączającego środowiska blockchain.

Wnioski

Monero poczyniło niezwykłe postępy w kierunku osiągnięcia prawdziwej anonimowości finansowej. Pomimo tego, że Monero należy do grupy kryptowalut zorientowanych na prywatność, zaangażowanie Monero w zaawansowaną kryptografię i włączenie innowacyjnych elementów, takich jak ukryte adresy i podpisy pierścieniowe, w połączeniu z odpornością na dominację ASIC, mocno ugruntowało pozycję Monero jako wiodącej monety zapewniającej prywatność pod względem kapitalizacji rynkowej.

Dominacja Monero nie opiera się wyłącznie na sprawności technologicznej; jest wspierana przez społeczność kierującą się zasadami, a nie korzyściami finansowymi. Społeczność ta uważa prywatność za nieodłączne prawo i stara się ją chronić w obliczu rosnącej erozji prywatności we współczesnym społeczeństwie. W czasach, gdy prywatność jest zagrożona, wartość kryptowalut takich jak Monero staje się coraz bardziej oczywista. Dzięki niezłomnej społeczności i planowi działania pełnemu nadchodzących ulepszeń, Monero nie tylko znalazło przyczółek w szerszym krajobrazie kryptowalut; umocniła swoją obecność i nie wykazuje oznak rezygnacji ze swojej pozycji.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Jakieś pytania?

Monero (XMR) to kryptowaluta kładąca nacisk na anonimowość i prywatność transakcji.

Monero wykorzystuje innowacyjne metody, takie jak ukryte adresy i podpisy pierścieniowe, aby zapewnić anonimowość transakcji.

Monero korzysta z mechanizmu Proof-of-Work (PoW), w którym górnicy rozwiązują złożone zagadki kryptograficzne w celu dodawania bloków do łańcucha bloków.

Monero stawia na prywatność i poufność, podczas gdy Bitcoin oferuje bardziej przejrzyste transakcje.

Ukryte adresy umożliwiają nadawcom tworzenie unikalnych adresów dla odbiorców, a podpisy pierścieniowe sprawiają, że transakcje są prawie niemożliwe do wyśledzenia.

Monero zapewnia wysoki poziom anonimowości, umożliwiając użytkownikom kontrolę dostępu do swoich transakcji.

Różne portfele obsługują Monero, w tym sprzęt, oprogramowanie i portfele internetowe.

Organy regulacyjne wyrażają obawy dotyczące potencjalnego niewłaściwego wykorzystania anonimowych kryptowalut do nielegalnych działań.

Monero stoi przed wyzwaniami związanymi ze skalowalnością ze względu na charakter swojej technologii skupiający się na prywatności, co może mieć wpływ na szybkość i wydajność transakcji.

Algorytm RandomX firmy Monero został zaprojektowany tak, aby przeciwstawić się dominacji górnictwa ASIC, promując bardziej zdecentralizowany krajobraz wydobywczy.

Społeczność Monero aktywnie uczestniczy w kształtowaniu przyszłości waluty poprzez dyskusje, propozycje i wkład w kod.

Funkcje prywatności Monero zapobiegają łączeniu szczegółów transakcji z konkretnymi użytkownikami, zwiększając anonimowość.

Nie, transakcje Monero zaprojektowano tak, aby nie można było ich powiązać i wyśledzić, co zapewnia większą prywatność.

Użytkownicy mogą pozyskać Monero poprzez wydobywanie, zakupy na giełdach kryptowalut lub uczestnictwo w transakcjach peer-to-peer.

Chociaż popularność Monero rośnie, jego wykorzystanie jako metody płatności nie jest tak powszechne, jak w przypadku niektórych innych kryptowalut.

Klucz widoku Monero umożliwia użytkownikom przyznanie selektywnego dostępu do historii transakcji, natomiast klucz wydatkowy autoryzuje transfery środków.

Funkcje prywatności Monero zapewniają zamienność, gdzie każda jednostka XMR jest nie do odróżnienia od innej, w przeciwieństwie do przejrzystej historii Bitcoina.

Laboratorium badawcze Monero to grupa badaczy i programistów pracujących nad zwiększeniem prywatności i bezpieczeństwa sieci Monero.

Funkcje prywatności Monero mogą budzić obawy w środowiskach regulacyjnych, w których priorytetem jest przejrzystość.

Dzięki podejściu skupionemu na prywatności i oddanej społeczności Monero pozostanie znaczącym graczem na rynku kryptowalut, szczególnie w obliczu stale rosnących obaw związanych z prywatnością.

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.