Co to są mosty krzyżowo-łańcuchowe? Szczegółowy przewodnik

Co to są mosty krzyżowo-łańcuchowe? Szczegółowy przewodnik

W ciągu ostatnich kilku lat krajobraz publicznych łańcuchów bloków znacznie ewoluował wraz z pojawieniem się wielu nowych łańcuchów bloków obsługujących inteligentne kontrakty, co podkreśla potrzebę interoperacyjności między łańcuchami w przestrzeni kryptograficznej. Pionierzy tacy jak Bitcoin i Ethereum przedarli się do głównego nurtu, ale wkrótce napotkali ograniczenia w szybkości, skalowalności i transakcjach międzyłańcuchowych, co utrudniało ich pełny potencjał. Doprowadziło to do powstania rozwiązań warstwy 1 i warstwy 2 , zajmujących się skalowalnością i szybkością, ale wprowadzających nowe wyzwania, takie jak brak komunikacji między różnymi łańcuchami bloków.

Pojawienie się licznych łańcuchów bloków warstwy 1 i 2, z których każdy ma swoje własne kompromisy i możliwości, uczyniło przyszłość wielołańcuchową obecną rzeczywistością. W miarę rozwoju ekosystemu blockchain rośnie potrzeba zwiększonej interoperacyjności między tymi zróżnicowanymi sieciami. Programiści pilnie tworzą protokoły międzyłańcuchowe i wielołańcuchowe, aby ułatwić tę komunikację, a przewodnik zagłębia się w ekosystem międzyłańcuchowy, podkreślając znaczenie i kategoryzację aplikacji międzyłańcuchowych.

Ekosystem Web3 ewoluuje również w kierunku środowiska wielołańcuchowego, ze zdecentralizowanymi aplikacjami rozproszonymi w różnych łańcuchach bloków i rozwiązaniach warstwy 2, z których każde jest unikalne pod względem podejścia do bezpieczeństwa i zaufania. Biorąc pod uwagę ciągłe wyzwania związane ze skalowalnością, oczekuje się, że trend w kierunku większej liczby łańcuchów bloków, w tym rozwiązań warstw 2 i 3 oraz sieci specyficznych dla aplikacji, będzie się utrzymywał. Jednak wrodzona niezdolność łańcuchów bloków do natywnej komunikacji wymaga solidnych rozwiązań interoperacyjnych, aby w pełni wykorzystać potencjał tego wielołańcuchowego ekosystemu. Kluczowe znaczenie mają protokoły przesyłania wiadomości między łańcuchami, umożliwiające interakcję inteligentnych kontraktów ponad granicami blockchain.

Pomimo innowacyjnego postępu mosty międzyłańcuchowe, niezbędne dla interoperacyjności, są częstym celem hakerów, co rodzi pytania dotyczące ich konieczności i bezpieczeństwa. Mosty te są niezbędne w krajobrazie, w którym setki łańcuchów bloków o różnych funkcjach istnieją w izolacji i nie są w stanie skutecznie komunikować się ani udostępniać danych. Na przykład użytkownicy Ethereum nie mogą bezpośrednio wchodzić w interakcję z siecią Bitcoin i odwrotnie. Mosty międzyłańcuchowe służą do łączenia tych odrębnych sieci, umożliwiając transfer zasobów i informacji, ułatwiając w ten sposób prawdziwie interoperacyjny, wielołańcuchowy dostęp do protokołów i zdecentralizowanych aplikacji ( DApps ).

W miarę jak świat blockchain stale się rozwija i dywersyfikuje, zapotrzebowanie na mosty międzyłańcuchowe i ich rozwój stają się coraz ważniejsze. Nie tylko rozwiązują nieodłączne ograniczenia wczesnych łańcuchów bloków, ale także torują drogę dla bardziej połączonej i funkcjonalnej wielołańcuchowej przyszłości, pomimo wyzwań i problemów związanych z bezpieczeństwem, którymi należy stale się zajmować.

blog top

Czym są mosty krzyżowo-łańcuchowe?

Mosty międzyłańcuchowe, znane również jako mosty blockchain, służą jako kluczowa infrastruktura w ekosystemie blockchain, umożliwiając płynny transfer zasobów i informacji między niezależnymi sieciami. Ta interoperacyjność ma kluczowe znaczenie, ponieważ łańcuchy bloków, podobnie jak silosy, z natury nie mają możliwości bezpośredniej komunikacji. Na przykład rodzimy Bitcoin (BTC) nie może być używany w sieci Ethereum i odwrotnie, Ether (ETH) nie może być używany w sieci Bitcoin. Ta izolacja ostro kontrastuje z tradycyjnymi systemami, takimi jak bankowość, gdzie interoperacyjność jest bardziej powszechna.

Rosnąca popularność mostów blockchain jest bezpośrednią reakcją na ekspansję ekosystemu blockchain. Początkowo użytkownicy polegali głównie na Ethereum w przypadku zdecentralizowanych aplikacji (dApps) lub Bitcoinie w przypadku transferów o dużej wartości. Jednak ograniczenia popularnych łańcuchów bloków, takich jak Ethereum, pobudziły rozwój nowych platform oferujących korzyści, takie jak niższe opłaty transakcyjne i wyższa przepustowość sieci. Pomimo tych postępów, kwestia przenoszenia aktywów pomiędzy starszymi i nowszymi sieciami blockchain nadal stanowi istotną przeszkodę.

Na przykład przeniesienie środków z Ethereum do sieci warstwy 2, takiej jak Polygon , tradycyjnie wiąże się z konwersją ETH na MATIC za pośrednictwem scentralizowanych giełd, takich jak Coinbase lub Binance , przed przeniesieniem ich do sieci Polygon. Proces jest równie uciążliwy w przypadku przenoszenia środków z powrotem do Ethereum. Mosty międzyłańcuchowe rozwiązują ten problem, zapewniając prostszy mechanizm przesyłania środków między różnymi sieciami. Od czasu uruchomienia jednego z najwcześniejszych mostów, Wanchain , w 2018 r., wprowadzono wiele mostów, każdy z unikalnymi kompromisami i przypadkami użycia.

Mosty te działają jako „pośrednicy”, ułatwiając transfery tokenów, realizację inteligentnych kontraktów i wymianę danych pomiędzy dwoma niezależnymi łańcuchami. Na przykład most międzyłańcuchowy może umożliwić użycie Bitcoina w łańcuchu bloków Ethereum poprzez opakowanie BTC. Ta interoperacyjność znacznie poprawia komfort użytkownika, zwiększa płynność dApps i poprawia ogólną efektywność zasobów.

Jednak łańcuchy bloków z natury nie mają możliwości monitorowania innych sieci ani interakcji z nimi, z których każda działa na podstawie własnego zestawu zasad, struktur zarządzania i elementów kulturowych. Ten brak komunikacji między łańcuchami bloków utrudnia działalność gospodarczą w ekosystemie Web3, ponieważ izolowane sieci skutecznie działają jako oddzielne gospodarki bez łączności.

Aby kontekstualizować znaczenie mostów międzyłańcuchowych, można porównać łańcuchy bloków do różnych kontynentów oddzielonych rozległymi oceanami. Każdy kontynent może posiadać unikalne zasoby i możliwości, ale bez łączącej je infrastruktury, takiej jak mosty czy tunele, nie będą w stanie czerpać korzyści ze wzajemnych mocnych stron. Podobnie, łącząc odrębne łańcuchy bloków i rozwiązania skalowalne, cały ekosystem może wykorzystać indywidualne cechy każdej sieci, prowadząc do bardziej połączonego i zamożnego świata cyfrowego.

Jak działa most krzyżowo-łańcuchowy?

Mostkowanie międzyłańcuchowe, istotny element interoperacyjności blockchain, zazwyczaj polega na blokowaniu lub spalaniu zasobów kryptograficznych w jednym łańcuchu i odblokowywaniu lub wydobywaniu ich w innym. Proces ten, zarządzany za pomocą inteligentnych kontraktów, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności mostów międzyłańcuchowych, które łączą niezależne łańcuchy bloków i umożliwiają płynny transfer zasobów cyfrowych.

Większość mostów krzyżowo-łańcuchowych wykorzystuje modele „ Lock & Mint ” lub „ Burn & Release ”. W metodzie Lock & Mint tokeny są blokowane na źródłowym łańcuchu bloków (Łańcuch 1), a odpowiednia liczba nowych tokenów jest wybijana na docelowym łańcuchu bloków (Łańcuch 2). I odwrotnie, metoda Burn & Release polega na spalaniu tokenów w Łańcuchu 2 w celu uwolnienia lub odblokowania oryginalnych zasobów w Łańcuchu 1, zapewniając, że ilość i wartość tokenów pozostanie stała w obu łańcuchach.

W praktyce proces ten może wyglądać następująco: użytkownik Alice wysyła Token A na wyznaczony adres w źródłowym łańcuchu bloków (takim jak Ethereum), gdzie jest on blokowany przez zaufanego walidatora lub opiekuna. Odpowiednio, na docelowym łańcuchu bloków (takim jak Polygon) wybijana jest taka sama ilość Tokenu B, z którego Alicja może następnie skorzystać. Jeśli Alicja będzie musiała powrócić do Tokena A, pozostałe jednostki Tokenu B zostaną spalone, a Token A zostanie zwolniony z powrotem do jej pierwotnego portfela.

Mosty międzyłańcuchowe nie ograniczają się tylko do transferów tokenów; mogą także ułatwić konwersję inteligentnych kontraktów i wymianę danych pomiędzy blockchainami. Na przykład Bitcoin (BTC) można zamknąć w inteligentnym kontrakcie, aby utworzyć równoważną kwotę w Owiniętym Bitcoinie (wBTC) w sieci Ethereum, umożliwiając posiadaczom BTC współpracę z ekosystemem Ethereum.

Mosty te są dostępne w różnych typach, w tym „ Zablokuj i Mint ”, „ Burn and Mint ” oraz „ Zablokuj i odblokuj ”. Każdy typ ma swoją specyficzną mechanikę, ale ogólnie obraca się wokół blokowania, wybijania i odblokowywania tokenów, aby zapewnić płynność i użyteczność w różnych sieciach blockchain.

Co więcej, mosty międzyłańcuchowe mogą obejmować możliwości przesyłania dowolnych danych, umożliwiając nie tylko przesyłanie tokenów, ale także dowolnego rodzaju danych między łańcuchami bloków. Te programowalne mosty tokenowe umożliwiają bardziej złożone funkcje, takie jak wymiana tokenów, pożyczanie, obstawianie lub deponowanie w inteligentnym kontrakcie w łańcuchu docelowym.

Zasadniczo mosty międzyłańcuchowe reprezentują infrastrukturę krytyczną w ekosystemie blockchain, zwiększając użyteczność tokenów i ułatwiając płynność między różnymi sieciami. Ich rozwój ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i wydajności świata blockchain, umożliwiając bardziej powiązane i wszechstronne operacje blockchain.

Jakie potencjalne ryzyko wiąże się ze stosowaniem mostów krzyżowo-łańcuchowych?

Mosty międzyłańcuchowe przynoszą liczne korzyści ekosystemowi blockchain, jednak nie są pozbawione ryzyka, w tym kradzieży, nieprawidłowego działania i podatności na włamania. Przyjrzyjmy się niektórym konkretnym podatnościom związanym z mostami międzyłańcuchowymi:

  • Ryzyko kradzieży funduszy : W mostach, w których pokłada się zaufanie w depozytariuszach, istnieje ryzyko, że strony te będą działać złośliwie i sprzeniewierzać fundusze użytkowników. Aby temu zaradzić, niektóre mosty wymagają od opiekunów wniesienia „kaucji” finansowej, która może zostać umorzona w przypadku jakiegokolwiek wykroczenia.
  • Problemy z żywotnością operacyjną : Funkcjonalność mostu międzyłańcuchowego w dużej mierze zależy od aktywnego udziału walidatorów lub opiekunów. Jeśli te strony nie spełnią swoich ról, most może przestać działać, co może prowadzić do potencjalnych problemów z cenzurą lub zamrożenia zasobów użytkowników.
  • Podatności na złośliwe ataki : chociaż zdecentralizowane mosty próbują zminimalizować wymagania dotyczące zaufania i zwiększyć bezpieczeństwo, nie są niezawodne. Mosty te często wykorzystują wyrocznie i inteligentne kontrakty do transferu aktywów, które pomimo swoich zalet nie są odporne na naruszenia bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że znaczące incydenty hakerskie, takie jak ataki na sieć Poly Network o wartości 600 milionów dolarów i ataki Wormhole o wartości 350 milionów dolarów, przypisano wykorzystaniu słabości inteligentnych kontraktów.
middle

Lista popularnych mostów Blockchain

Mosty międzyłańcuchowe odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu interoperacyjności i płynności w przestrzeni kryptograficznej. Do najbardziej znanych mostów należą Wormhole, Polygon Bridge, Harmony Bridge, Avalanche Bridge i Binance Bridge.

Wormhole , obecnie znany jako Portal, to protokół przesyłania wiadomości, który łączy kilka łańcuchów, w tym Solana, Ethereum i inne. Pomimo poważnego włamania pozostaje popularny ze względu na rozbudowane połączenia sieciowe i niskie opłaty transakcyjne. Portal opiera się na specjalnych walidatorach, zwanych Guardianami, które monitorują aktywność mostu i weryfikują żądania użytkowników.

Polygon Bridge łączy łańcuch boczny Polygon z siecią główną Ethereum, ułatwiając transfer tokenów i transakcji NFT przy niskich opłatach za gaz i zwiększonym bezpieczeństwie. Podobnie Harmony Bridge, wykorzystując most LayerZero, umożliwia przesyłanie zasobów cyfrowych pomiędzy sieciami Ethereum, Binance Smart Chain i Harmony.

Avalanche Bridge to wiodący protokół do przesyłania tokenów ERC-20 pomiędzy łańcuchem C Avalanche a Ethereum. Wykorzystuje proces blokowania, sprawdzania poprawności i wybijania opakowanych tokenów, aby ułatwić ten transfer. Binance Bridge, należący do wiodącej giełdy Binance, oferuje inteligentny most łańcuchowy Ethereum-BNB, który obsługuje szeroki zakres konwersji tokenów i nie pobiera żadnych opłat transakcyjnych poza rodzimymi opłatami za gaz.

Unikalne podejście Polkadot obejmuje Parachains z łańcuchem przekaźników umożliwiającym bezpieczne przesyłanie zasobów między nimi. Most Polygon wyróżnia się także integracją z Ethereum i skupieniem się na niskich opłatach i bezpieczeństwie. Most Avalanche jest znany ze swojej prędkości i należał do pierwszych innowatorów w tej dziedzinie.

Portal Token Bridge , pomimo swoich wyzwań, oferuje solidną wymianę międzyłańcuchową i przetwarza znaczną liczbę transakcji o zablokowanej dużej wartości całkowitej. Łączy ponad dziesięć łańcuchów bloków, w tym Ethereum, BNB Chain i Polygon. Avalanche Bridge wykorzystuje ChainBridge firmy ChainSafe i polega na przekaźnikach w celu zabezpieczenia mostu, dodając dodatkową warstwę bezpieczeństwa podczas procesu głosowania.

Każdy z tych mostów, dzięki swoim unikalnym funkcjom i mechanizmom bezpieczeństwa, wnosi znaczący wkład w ekosystem blockchain, umożliwiając płynny transfer aktywów oraz zwiększając ogólną funkcjonalność i płynność przestrzeni kryptograficznej.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.