Τι είναι οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας; Ένας αναλυτικός οδηγός

Τι είναι οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας; Ένας αναλυτικός οδηγός

Τα τελευταία χρόνια, το τοπίο των δημόσιων blockchains έχει εξελιχθεί σημαντικά, με την εμφάνιση πολλών νέων blockchains με δυνατότητα έξυπνων συμβολαίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαλειτουργικότητα μεταξύ των αλυσίδων εντός του χώρου κρυπτογράφησης. Πρωτοπόροι όπως το Bitcoin και το Ethereum μπήκαν στο mainstream, αλλά σύντομα αντιμετώπισαν περιορισμούς στην ταχύτητα, την επεκτασιμότητα και τις διασταυρούμενες συναλλαγές, γεγονός που εμπόδισε το πλήρες δυναμικό τους. Αυτό οδήγησε στην άνοδο των λύσεων Layer 1 και Layer 2 , αντιμετωπίζοντας την επεκτασιμότητα και την ταχύτητα, αλλά εισάγοντας νέες προκλήσεις, όπως η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών blockchains.

Η εμφάνιση πολλών μπλοκ αλυσίδων επιπέδου 1 και επιπέδου 2, το καθένα με τις δικές του ανταλλαγές και δυνατότητες, έχει κάνει το μέλλον πολλαπλών αλυσίδων τωρινή πραγματικότητα. Καθώς το οικοσύστημα blockchain επεκτείνεται, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για βελτιωμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτών των διαφορετικών δικτύων. Οι προγραμματιστές έχουν δημιουργήσει επιμελώς πρωτόκολλα cross-chain και multichain για να διευκολύνουν αυτήν την επικοινωνία και ο οδηγός εμβαθύνει στο οικοσύστημα cross-chain, τονίζοντας τη σημασία και την κατηγοριοποίηση των cross-chain εφαρμογών.

Το οικοσύστημα Web3 εξελίσσεται επίσης σε περιβάλλον πολλαπλών αλυσίδων, με αποκεντρωμένες εφαρμογές που απλώνονται σε διάφορες λύσεις blockchains και layer-2, καθεμία μοναδική σε προσεγγίσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Με τις συνεχείς προκλήσεις επεκτασιμότητας, αναμένεται να συνεχιστεί η τάση προς περισσότερες μπλοκ αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένων λύσεων επιπέδου 2 και 3 και δικτύων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ωστόσο, η έμφυτη αδυναμία των blockchains να επικοινωνούν εγγενώς απαιτεί ισχυρές λύσεις διαλειτουργικότητας για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτού του οικοσυστήματος πολλαπλών αλυσίδων. Κεντρικό στοιχείο σε αυτό είναι τα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των αλυσίδων, που επιτρέπουν στα έξυπνα συμβόλαια να αλληλεπιδρούν πέρα από τα όρια της αλυσίδας μπλοκ.

Παρά την καινοτόμο πρόοδο, οι διασταυρούμενες γέφυρες, ζωτικής σημασίας για τη διαλειτουργικότητα, υπήρξαν συχνοί στόχοι για χάκερ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα και την ασφάλειά τους. Αυτές οι γέφυρες είναι απαραίτητες σε ένα τοπίο όπου εκατοντάδες blockchain με διαφορετικά χαρακτηριστικά υπάρχουν μεμονωμένα, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ή να μοιραστούν δεδομένα αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, οι χρήστες του Ethereum δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν απευθείας με το δίκτυο Bitcoin και το αντίστροφο. Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων χρησιμεύουν για τη σύνδεση αυτών των ανόμοιων δικτύων, επιτρέποντας τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι μια πραγματικά διαλειτουργική, πολλαπλών αλυσίδων πρόσβαση σε πρωτόκολλα και αποκεντρωμένες εφαρμογές ( DApps ).

Καθώς ο κόσμος του blockchain συνεχίζει να επεκτείνεται και να διαφοροποιείται, η ανάγκη και η ανάπτυξη γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας γίνεται όλο και πιο σημαντική. Όχι μόνο αντιμετωπίζουν τους εγγενείς περιορισμούς των πρώιμων blockchain, αλλά ανοίγουν τον δρόμο για ένα πιο διασυνδεδεμένο και λειτουργικό μέλλον πολλαπλών αλυσίδων, παρά τις προκλήσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια που πρέπει να αντιμετωπίζονται συνεχώς.

Τι είναι οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας;

Οι γέφυρες πολλαπλής αλυσίδας, γνωστές και ως γέφυρες blockchain, χρησιμεύουν ως ζωτικής σημασίας υποδομή στο οικοσύστημα της αλυσίδας μπλοκ, επιτρέποντας απρόσκοπτη μεταφορά στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ ανεξάρτητων δικτύων. Αυτή η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα blockchain, όπως τα σιλό, δεν διαθέτουν εγγενώς την ικανότητα για άμεση επικοινωνία. Για παράδειγμα, το εγγενές Bitcoin (BTC) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο Ethereum και αντίστροφα, ο Ether (ETH) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο Bitcoin. Αυτή η απομόνωση έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα όπως το τραπεζικό σύστημα, όπου η διαλειτουργικότητα είναι πιο κοινή.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των γεφυρών blockchain είναι μια άμεση απάντηση στην επέκταση του οικοσυστήματος blockchain. Αρχικά, οι χρήστες βασίζονταν κυρίως στο Ethereum για αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) ή στο Bitcoin για μεταφορές υψηλής αξίας. Ωστόσο, οι περιορισμοί σε δημοφιλείς αλυσίδες μπλοκ όπως το Ethereum ώθησαν την ανάπτυξη νέων πλατφορμών που προσφέρουν οφέλη όπως χαμηλότερες χρεώσεις συναλλαγών και υψηλότερη απόδοση δικτύου. Παρά αυτές τις εξελίξεις, το ζήτημα της φορητότητας περιουσιακών στοιχείων μεταξύ παλαιότερων και νεότερων δικτύων blockchain παρέμεινε ένα σημαντικό εμπόδιο.

Για παράδειγμα, η μεταφορά κεφαλαίων από το Ethereum σε ένα δίκτυο επιπέδου 2 όπως το Polygon παραδοσιακά περιλαμβάνει τη μετατροπή ETH σε MATIC μέσω κεντρικών ανταλλαγών, όπως το Coinbase ή το Binance , πριν από τη μεταφορά τους στο δίκτυο του Polygon. Η διαδικασία είναι εξίσου επίπονη κατά τη μεταφορά κεφαλαίων πίσω στο Ethereum. Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα παρέχοντας έναν πιο απλό μηχανισμό για τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Από το λανσάρισμα μιας από τις πρώτες γέφυρες, της Wanchain , το 2018, έχουν εισαχθεί πολλές γέφυρες, καθεμία με μοναδικές ανταλλαγές και περιπτώσεις χρήσης.

Αυτές οι γέφυρες λειτουργούν ως «μεσάζοντες», διευκολύνοντας τις μεταφορές διακριτικών, τις έξυπνες εκτελέσεις συμβολαίων και τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ δύο ανεξάρτητων αλυσίδων. Για παράδειγμα, μια γέφυρα cross-chain μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του Bitcoin στο blockchain Ethereum τυλίγοντας BTC. Αυτή η διαλειτουργικότητα ενισχύει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη, αυξάνει τη ρευστότητα για τα dApps και βελτιώνει τη συνολική αποδοτικότητα του ενεργητικού.

Ωστόσο, οι αλυσίδες μπλοκ εγγενώς δεν διαθέτουν την ικανότητα παρακολούθησης ή αλληλεπίδρασης με άλλα δίκτυα, καθένα από τα οποία λειτουργεί σύμφωνα με το δικό του σύνολο κανόνων, δομών διακυβέρνησης και πολιτισμικών στοιχείων. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ blockchain εμποδίζει την οικονομική δραστηριότητα εντός του οικοσυστήματος Web3, καθώς τα απομονωμένα δίκτυα λειτουργούν αποτελεσματικά ως ξεχωριστές οικονομίες χωρίς συνδεσιμότητα.

Για να κατανοήσουμε τη σημασία των γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας, μπορούμε να παρομοιάσουμε τα blockchain με διαφορετικές ηπείρους που χωρίζονται από τεράστιους ωκεανούς. Κάθε ήπειρος μπορεί να έχει μοναδικούς πόρους και δυνατότητες, αλλά χωρίς υποδομές για τη σύνδεσή τους, όπως γέφυρες ή σήραγγες, δεν μπορούν να επωφεληθούν ο ένας από τις δυνάμεις του άλλου. Ομοίως, συνδέοντας ξεχωριστές αλυσίδες μπλοκ και κλιμακώνοντας λύσεις, ολόκληρο το οικοσύστημα μπορεί να αξιοποιήσει τις επιμέρους ιδιότητες κάθε δικτύου, οδηγώντας σε έναν πιο διασυνδεδεμένο και ευημερούν ψηφιακό κόσμο.

Πώς λειτουργεί μια γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας;

Η γεφύρωση μεταξύ αλυσίδων, ένα ουσιαστικό στοιχείο της διαλειτουργικότητας της αλυσίδας μπλοκ, συνήθως περιλαμβάνει είτε το κλείδωμα είτε την καύση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε μια αλυσίδα και το ξεκλείδωμα ή την κοπή τους σε μια άλλη. Αυτή η διαδικασία, που διαχειρίζεται τα έξυπνα συμβόλαια, είναι κεντρικής σημασίας για τη λειτουργικότητα των γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας, οι οποίες συνδέουν ανεξάρτητες αλυσίδες μπλοκ και επιτρέπουν την απρόσκοπτη μεταφορά ψηφιακών στοιχείων.

Οι περισσότερες γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας χρησιμοποιούν είτε τα μοντέλα " Lock & Mint " ή " Burn & Release ". Στη μέθοδο Lock & Mint, τα διακριτικά κλειδώνονται σε μια αλυσίδα μπλοκ προέλευσης (Αλυσίδα 1) και ένας ισοδύναμος αριθμός νέων διακριτικών κόβεται στην αλυσίδα προορισμού (αλυσίδα 2). Αντίθετα, η μέθοδος Burn & Release περιλαμβάνει την καύση κουπονιών στην αλυσίδα 2 για την απελευθέρωση ή το ξεκλείδωμα των αρχικών στοιχείων στην αλυσίδα 1, διασφαλίζοντας ότι η ποσότητα και η αξία των κουπονιών παραμένουν σταθερές και στις δύο αλυσίδες.

Στην πράξη, αυτή η διαδικασία μπορεί να μοιάζει με αυτό: Ένας χρήστης, η Alice, στέλνει το Token A σε μια καθορισμένη διεύθυνση σε μια προέλευση blockchain (όπως το Ethereum), όπου κλειδώνεται από έναν αξιόπιστο επικυρωτή ή θεματοφύλακα. Αντίστοιχα, ίση ποσότητα Token B κόβεται στο blockchain προορισμού (όπως το Polygon), το οποίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει η Alice. Εάν η Alice χρειάζεται να επιστρέψει στο Token A, οι μονάδες Token B που έχουν απομείνει καίγονται και το Token A απελευθερώνεται πίσω στο αρχικό της πορτοφόλι.

Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων δεν περιορίζονται μόνο σε μεταφορές συμβολαίων. μπορούν επίσης να διευκολύνουν τη μετατροπή έξυπνων συμβολαίων και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ blockchains. Για παράδειγμα, το Bitcoin (BTC) μπορεί να κλειδωθεί σε ένα έξυπνο συμβόλαιο για τη δημιουργία ενός ισοδύναμου ποσού σε Wrapped Bitcoin (wBTC) στο δίκτυο Ethereum, επιτρέποντας στους κατόχους BTC να συνεργαστούν με το οικοσύστημα του Ethereum.

Αυτές οι γέφυρες διατίθενται σε διάφορους τύπους, συμπεριλαμβανομένων των " Lock and Mint ", " Bn and Mint " και " Lock and Unlock ". Κάθε τύπος έχει τους ειδικούς μηχανισμούς του, αλλά γενικά περιστρέφεται γύρω από το κλείδωμα, το κόψιμο και το ξεκλείδωμα των κουπονιών για να εξασφαλίσει ρευστότητα και χρησιμότητα σε διαφορετικά δίκτυα blockchain.

Επιπλέον, οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας μπορούν να ενσωματώσουν αυθαίρετες δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων δεδομένων, επιτρέποντας όχι μόνο τη μεταφορά διακριτικών αλλά και οποιουδήποτε τύπου δεδομένων μεταξύ blockchains. Αυτές οι προγραμματιζόμενες γέφυρες διακριτικών επιτρέπουν πιο σύνθετες λειτουργίες όπως ανταλλαγή διακριτικών, δανεισμός, ποντάρισμα ή κατάθεση σε ένα έξυπνο συμβόλαιο στην αλυσίδα προορισμού.

Ουσιαστικά, οι γέφυρες cross-chain αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη υποδομή στο οικοσύστημα blockchain, ενισχύοντας τη χρησιμότητα διακριτικών και διευκολύνοντας τη ρευστότητα μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Η ανάπτυξή τους είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα του κόσμου του blockchain, επιτρέποντας περισσότερες διασυνδεδεμένες και ευέλικτες λειτουργίες blockchain.

Ποιοι είναι μερικοί πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας;

Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων φέρνουν πολλά πλεονεκτήματα στο οικοσύστημα της αλυσίδας μπλοκ, ωστόσο δεν είναι χωρίς κινδύνους, όπως η κλοπή, η δυσλειτουργία και η ευαισθησία στο hacking. Ας εμβαθύνουμε σε ορισμένες από τις συγκεκριμένες ευπάθειες που σχετίζονται με τις γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας:

  • Κίνδυνος κλοπής κεφαλαίων : Σε γέφυρες όπου υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεματοφύλακες, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα μέρη να ενεργήσουν με κακόβουλο τρόπο και να καταχραστούν τα χρήματα των χρηστών. Για να μετριαστεί αυτό, ορισμένες γέφυρες απαιτούν από τους θεματοφύλακες να παρέχουν ένα οικονομικό «ομόλογο» που μπορεί να καταπέσει σε περίπτωση οποιασδήποτε αδικοπραγίας.
  • Θέματα Λειτουργικής Ζωής : Η λειτουργικότητα μιας γέφυρας διασταυρούμενης αλυσίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό συμμετοχή των επικυρωτών ή των θεματοφυλάκων. Εάν αυτά τα μέρη αποτύχουν να εκτελέσουν τους ρόλους τους, η γέφυρα μπορεί να καταστεί ανενεργή, οδηγώντας σε πιθανά ζητήματα λογοκρισίας ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των χρηστών.
  • Ευπάθειες σε κακόβουλες επιθέσεις : Ενώ οι αποκεντρωμένες γέφυρες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις απαιτήσεις εμπιστοσύνης και να ενισχύσουν την ασφάλεια, δεν είναι αλάνθαστες. Αυτές οι γέφυρες χρησιμοποιούν συχνά χρησμούς και έξυπνα συμβόλαια για μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, παρά τα οφέλη τους, δεν είναι απρόσβλητα από παραβιάσεις ασφάλειας. Συγκεκριμένα, σημαντικά περιστατικά hacking, όπως το Poly Network 600 εκατομμυρίων δολαρίων και οι επιθέσεις Wormhole 350 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδονται στην εκμετάλλευση αδυναμιών στα έξυπνα συμβόλαια.

Λίστα δημοφιλών Blockchain Bridges

Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ρευστότητας εντός του χώρου κρυπτογράφησης. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων γεφυρών είναι η Wormhole, η Polygon Bridge, η Harmony Bridge, η Avalanche Bridge και η Binance Bridge.

Το Wormhole , τώρα γνωστό ως Portal, είναι ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων που συνδέει πολλές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένων των Solana, Ethereum και άλλων. Παρά ένα μεγάλο χακάρισμα, παραμένει δημοφιλές λόγω των εκτεταμένων συνδέσεων δικτύου και των χαμηλών τελών συναλλαγών. Η πύλη βασίζεται σε ειδικούς επικυρωτές, γνωστούς ως Guardians, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των γεφυρών και την επαλήθευση των αιτημάτων των χρηστών.

Το Polygon Bridge συνδέει το sidechain του Polygon με το mainnet του Ethereum, διευκολύνοντας τη μεταφορά μάρκες και NFT με χαμηλές χρεώσεις αερίου και ενισχυμένη ασφάλεια. Ομοίως, το Harmony Bridge, χρησιμοποιώντας τη γέφυρα LayerZero, επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακών στοιχείων μεταξύ των δικτύων Ethereum, Binance Smart Chain και Harmony.

Το Avalanche Bridge είναι ένα εξέχον πρωτόκολλο για τη μεταφορά κουπονιών ERC-20 μεταξύ της αλυσίδας C της Avalanche και του Ethereum. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία κλειδώματος, επικύρωσης και κοπής τυλιγμένων κουπονιών για να διευκολύνει αυτή τη μεταφορά. Το Binance Bridge, από το κορυφαίο ανταλλακτήριο Binance, προσφέρει μια έξυπνη γέφυρα αλυσίδας Ethereum-BNB που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μετατροπών διακριτικών και δεν χρεώνει τέλη συναλλαγής, εκτός από τις χρεώσεις εγγενούς αερίου.

Η μοναδική προσέγγιση της Polkadot περιλαμβάνει τα Parachains, με την αλυσίδα αναμετάδοσης να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τους. Η γέφυρα του Polygon ξεχωρίζει επίσης για την ενσωμάτωσή της με το Ethereum και την εστίασή της στα χαμηλά τέλη και την ασφάλεια. Η γέφυρα του Avalanche είναι γνωστή για την ταχύτητά της και ήταν από τους πρώτους καινοτόμους στον τομέα.

Το Portal Token Bridge , παρά τις προκλήσεις του, προσφέρει μια ισχυρή εμπειρία ανταλλαγής μεταξύ των αλυσίδων και επεξεργάζεται σημαντικό αριθμό συναλλαγών με υψηλή συνολική αξία κλειδωμένη. Συνδέει πάνω από δέκα blockchain, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum, BNB Chain και Polygon. Το Avalanche Bridge χρησιμοποιεί το ChainBridge του ChainSafe και βασίζεται σε Relayers για να ασφαλίσει τη γέφυρα, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας μέσω μιας διαδικασίας ψηφοφορίας.

Κάθε μία από αυτές τις γέφυρες, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τους μηχανισμούς ασφαλείας της, συμβάλλει σημαντικά στο οικοσύστημα της αλυσίδας μπλοκ, επιτρέποντας απρόσκοπτες μεταφορές περιουσιακών στοιχείων και ενισχύοντας τη συνολική λειτουργικότητα και ρευστότητα του χώρου κρυπτογράφησης.

bottom

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.