Τι είναι ο Έξυπνος Έλεγχος Συμβάσεων;

Τι είναι ο Έξυπνος Έλεγχος Συμβάσεων;

Ένας έξυπνος έλεγχος συμβολαίου είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία αναθεώρησης που εξετάζει σχολαστικά τον κώδικα μιας σύμβασης για να αποκαλύψει τρωτά σημεία ασφαλείας, σφάλματα κωδικοποίησης και αναποτελεσματικότητα, με στόχο τον εντοπισμό διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της σύμβασης. Αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών blockchain, καθώς η αμετάβλητη φύση των έξυπνων συμβολαίων σημαίνει ότι ο κώδικάς τους γίνεται ουσιαστικά νόμος μόλις αναπτυχθεί. Τα σφάλματα ή τα τρωτά σημεία στον κώδικα δεν μπορούν να διορθωθούν μετά την ανάπτυξη χωρίς σημαντικό κόστος και καθυστερήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη και την ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης.

Στον τομέα της Αποκεντρωμένης Οικονομικής (DeFi) , οι έξυπνοι έλεγχοι συμβολαίων είναι απαραίτητοι. Προσφέρουν μια βαθιά κατάδυση στη βάση κώδικα ενός πρωτοκόλλου για τον εντοπισμό σφαλμάτων και αναποτελεσματικών, διασφαλίζοντας ότι τα έξυπνα συμβόλαια είναι ασφαλή και αδιαπέραστα. Δεδομένης της αμετάβλητης φύσης της τεχνολογίας blockchain, τυχόν ελαττώματα μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη απώλεια κεφαλαίων από τους χρήστες, ένα σενάριο που έχει ήδη κοστίσει στον τομέα του DeFi πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω hacks. Έτσι, οι έλεγχοι δεν είναι απλώς μια βέλτιστη πρακτική, αλλά ένα κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής ασφάλειας ενός έργου blockchain.

Οι έλεγχοι έξυπνων συμβολαίων είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για τις αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) , οι οποίες λειτουργούν σε αμετάβλητες αλυσίδες μπλοκ. Το διακύβευμα είναι υψηλό, καθώς οποιαδήποτε ευπάθεια στον κώδικα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες οικονομικές απώλειες για τους χρήστες. Μέσω της διαδικασίας ελέγχου, οι προγραμματιστές αποκτούν πληροφορίες για πιθανά ελαττώματα ασφαλείας, αναποτελεσματικές πρακτικές κωδικοποίησης και στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της χρήσης αερίου στο Solidity, τη γλώσσα προγραμματισμού για τα έξυπνα συμβόλαια Ethereum . Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν διεξοδικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Διασφαλίζοντας ότι τα έξυπνα συμβόλαια στερούνται τρωτών σημείων και κωδικοποιούνται αποτελεσματικά, οι έλεγχοι των έξυπνων συμβολαίων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του οικοσυστήματος DeFi από hacks και στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των εφαρμογών που βασίζονται σε blockchain.

Γιατί είναι σημαντικοί οι έλεγχοι έξυπνων συμβολαίων;

Ενώ η ίδια η τεχνολογία blockchain είναι γνωστή για την ασφάλειά της, οι εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain, όπως τα έξυπνα συμβόλαια, δεν είναι απρόσβλητες από τρωτά σημεία. Παραβιάσεις ασφαλείας υψηλού προφίλ, όπως η κλοπή 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το DAO το 2016 λόγω εκμεταλλεύσιμου κώδικα έξυπνων συμβολαίων, υπογραμμίζουν την κρίσιμη σημασία των αυστηρών ελέγχων έξυπνων συμβολαίων. Αυτοί οι έλεγχοι είναι σημαντικοί για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι τα έξυπνα συμβόλαια είναι ασφαλή και λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Το κόστος δημιουργίας και ανάπτυξης ενός έξυπνου συμβολαίου μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, κυμαίνεται από $7.000 έως $45.000 και ακόμη και να φτάνει έως και τα $100.000 για συμβόλαια που αναπτύσσονται από μεγάλους οργανισμούς. Δεδομένων αυτών των σημαντικών επενδύσεων, η ολοκληρωμένη μεθοδολογία ελέγχου, η οποία συνδυάζει χειροκίνητη ανάλυση γραμμή προς γραμμή με αυτοματοποιημένα εργαλεία, προσφέρει μια πολύτιμη ασφάλεια. Όχι μόνο διασφαλίζει την εφαρμογή blockchain πριν από την κυκλοφορία, αλλά ενσταλάζει επίσης εμπιστοσύνη στους επενδυτές και τους χρήστες σχετικά με την αξιοπιστία και την ασφάλεια των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τους.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στην ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων είναι υψίστης σημασίας σήμερα, με αναποτελεσματικότητα, ευπάθειες και πιθανές κακές συμπεριφορές που οδηγούν σε σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Η μη αναστρέψιμη φύση των έξυπνων συμβολαίων σημαίνει ότι ακόμη και μικρά σφάλματα κωδικοποίησης μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από το περιστατικό DAO, το οποίο οδήγησε σε απώλεια περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ether και σε σκληρό πιρούνι του δικτύου Ethereum. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος έξυπνων συμβολαίων έχει γίνει ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης για την ικανότητά του να αποτρέπει δαπανηρά σφάλματα, να ενισχύει την ασφάλεια και να διασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση της ακεραιότητας του κώδικα.

Ένας ποιοτικός έξυπνος έλεγχος συμβολαίων επιτυγχάνει δύο βασικούς στόχους: τη διασφάλιση της ασφάλειας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Εντοπίζοντας πιθανά ζητήματα και τρωτά σημεία, οι έλεγχοι συμβάλλουν στην προστασία των κεφαλαίων των χρηστών και στη δημιουργία ενός βασικού επιπέδου ασφάλειας που κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινότητας κρυπτογράφησης και των πιθανών επενδυτών. Αυτή η διαδικασία γίνεται ολοένα και περισσότερο μια τυπική πρακτική πριν από την ανάπτυξη μεγάλων ενημερώσεων ή την έναρξη νέων έργων για την αποφυγή "δοκιμών στην παραγωγή". Επιπλέον, το εύρος των υπηρεσιών ασφαλείας έχει επεκταθεί πέρα από τους ελέγχους για να περιλαμβάνει δοκιμές διείσδυσης, προγράμματα επιβράβευσης σφαλμάτων και αξιολογήσεις ευπάθειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για έργα blockchain.

Για έργα που αναζητούν αξιόπιστους ελεγκτές, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το ιστορικό του ελεγκτή, η πληρότητα της διαδικασίας αναθεώρησής τους και οι πρόσθετες υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρουν. Η δέσμευση ενός ειδικευμένου ελεγκτή όχι μόνο διασφαλίζει την τεχνική αρτιότητα των έξυπνων συμβολαίων, αλλά συμβάλλει επίσης στη συνολική ασφάλεια και αξιοπιστία του οικοσυστήματος blockchain.

Πόσο κοστίζει ένας Έξυπνος Έλεγχος Συμβάσεων;

Ο έλεγχος έξυπνων συμβολαίων είναι μια κρίσιμη υπηρεσία που συνοδεύεται από ένα κόστος που αντανακλά τη σημασία και την πολυπλοκότητά της. Κατά μέσο όρο, οι πάροχοι ελέγχου χρεώνουν μεταξύ $5.000 και $15.000, αν και αυτή η τιμή μπορεί να κλιμακωθεί σημαντικά ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έξυπνου συμβολαίου και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου. Η αναγκαιότητα τέτοιων ελέγχων πηγάζει από τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα έξυπνα συμβόλαια στην εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών και την εξάρτησή τους από κώδικα χωρίς σφάλματα για τη σωστή λειτουργία τους.

Η διαδικασία ελέγχου είναι σχολαστική και λεπτομερής, και περιλαμβάνει μια αναθεώρηση γραμμή προς γραμμή του κώδικα της σύμβασης για τον εντοπισμό πιθανών τρωτών σημείων και περιοχών προς βελτίωση. Αυτή η εργασία έντασης εργασίας είναι ο πρωταρχικός λόγος για το υψηλό κόστος που σχετίζεται με τους ελέγχους έξυπνων συμβολαίων. Οι ελεγκτές όχι μόνο εξετάζουν τον κώδικα για ελαττώματα, αλλά αξιολογούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο το συμβόλαιο ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες τάσεις ασφάλειας, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη αναφορά που περιγράφει τα εντοπισμένα ζητήματα και προτείνει βελτιώσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Δεδομένης της κρίσιμης φύσης αυτών των ελέγχων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση τρωτών σημείων κώδικα - τα οποία, εάν δεν αντιμετωπιστούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερο κόστος και κινδύνους ασφαλείας - η επένδυση σε έναν έξυπνο έλεγχο συμβολαίου θεωρείται απαραίτητη. Η διάρκεια ενός έξυπνου ελέγχου συμβολαίου ποικίλλει και κυμαίνεται από ένα γρήγορο δύο ημέρες για μικρότερα έργα έως ένα μήνα για μεγαλύτερα, πιο σύνθετα πρωτόκολλα. Μετά τον αρχικό έλεγχο, οι πελάτες ενημερώνονται για διορθωτικά μέτρα, με το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των διορθώσεων να εξαρτάται από τους πόρους και τις προτεραιότητες του πελάτη. Ένας επακόλουθος έλεγχος αποκατάστασης, που συνήθως ολοκληρώνεται σε μια ημέρα, διασφαλίζει ότι όλες οι προτεινόμενες προσαρμογές έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

Συμπερασματικά, ενώ το αρχικό κόστος του ελέγχου έξυπνων συμβολαίων μπορεί να φαίνεται μεγάλο, η αξία που παρέχει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των εφαρμογών blockchain τον καθιστά απαραίτητο μέρος της ανάπτυξης αξιόπιστων και αξιόπιστων έξυπνων συμβολαίων.

Πώς να επιλέξετε έναν Έξυπνο Ελεγκτή Συμβάσεων

Η επιλογή του σωστού ελεγκτή έξυπνου συμβολαίου περιλαμβάνει μια προσεκτική εξέταση του ιστορικού τους, και συγκεκριμένα του εύρους και της προβολής των έργων που έχουν ελέγξει. Μια κρίσιμη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι εάν κάποια από τις ελεγχόμενες πλατφόρμες έχει υποστεί παραβιάσεις ασφάλειας, καθώς αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου του ελεγκτή. Το διαμέτρημα των έργων στα οποία έχει δουλέψει ένας ελεγκτής λέει επίσης πολλά. οι ελεγκτές που εμπλέκονται σε έργα υψηλού προφίλ είναι πιθανότατα πιο έμπειροι στον εντοπισμό τρωτών σημείων που θα μπορούσαν να προσελκύσουν κακόβουλους παράγοντες.

Η δυνατότητα ελέγχου των συμβάσεων σε διάφορες πλατφόρμες blockchain, πέρα από το Ethereum, είναι ένα άλλο κρίσιμο κριτήριο. Το οικοσύστημα blockchain είναι ποικίλο, με πλατφόρμες όπως Solana , Polygon , Avalanche , Fantom και BNB να προσφέρουν μοναδικά χαρακτηριστικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούν ξεχωριστές γλώσσες προγραμματισμού, όπως Rust for Solana και NEAR . Η αξιολόγηση της επάρκειας ενός ελεγκτή σε αυτά τα διάφορα περιβάλλοντα είναι απαραίτητη, ειδικά για έργα που βασίζονται σε λιγότερο κοινές ή αναδυόμενες αλυσίδες μπλοκ. Η επιβεβαίωση της εμπειρίας ενός ελεγκτή με το συγκεκριμένο blockchain που χρησιμοποιεί το έργο σας, μέσω του χαρτοφυλακίου του, μπορεί να παρέχει διαβεβαίωση για την καταλληλότητά του για τις ανάγκες του ελέγχου σας.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ένα ελεγκτικό γραφείο είναι επίσης βασικός παράγοντας. Το βάθος και το εύρος ενός ελέγχου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάρκεια και το κόστος του, καθώς και την ικανότητά του να αποκαλύπτει πιθανά ζητήματα. Ένας ολοκληρωμένος έλεγχος όχι μόνο αξιολογεί τα τρέχοντα τρωτά σημεία, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τη μελλοντική επεκτασιμότητα και δυνατότητα αναβάθμισης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του κώδικα για την αποφυγή μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

Τέλος, η ίδια η έκθεση ελέγχου αποτελεί ζωτικό συστατικό των παραδοτέων του ελεγκτή. Μια αποτελεσματική αναφορά θα περιγράφει λεπτομερώς όλα τα προβλήματα που ανακαλύφθηκαν, τον πιθανό αντίκτυπό τους και τις προτεινόμενες επιδιορθώσεις, σε μορφή που είναι προσβάσιμη τόσο σε τεχνικούς όσο και σε μη τεχνικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι σημαντικό η έκθεση να παρακολουθεί επίσης εάν τα ελεγχθέντα έργα έχουν αντιμετωπίσει τις ευπάθειες που εντοπίστηκαν. Μια καλά δομημένη, σαφής και συνοπτική έκθεση ελέγχου όχι μόνο καταδεικνύει την πληρότητα του ελεγκτή αλλά και την ικανότητά του να επικοινωνεί περίπλοκα ζητήματα με κατανοητό τρόπο, κάτι που είναι ανεκτίμητο για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των έξυπνων συμβολαίων.

ΧΑΚΕΝ

Η Hacken, που ιδρύθηκε στην Ουκρανία το 2017, εξελίχθηκε γρήγορα σε μια κορυφαία εταιρεία ασφάλειας blockchain. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, έχει κλιμακωθεί ώστε να απασχολεί περισσότερους από 100 επαγγελματίες και να εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000 πελάτες, περιλαμβάνοντας ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, μάρκες και αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps). Μέχρι σήμερα, ο Hacken έχει διενεργήσει ελέγχους για 1.200 έργα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων κρυπτογράφησης υψηλού προφίλ όπως The Sandbox, Aptos , Binance, Aave , Yearn και Polygon.

Προσφερόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες :

 • Εκτενείς έλεγχοι έξυπνων συμβολαίων για την αποκάλυψη τρωτών σημείων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας.
 • Έλεγχοι και επικυρώσεις αποδεικτικών αποθεματικών για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.
 • Ενδελεχείς έλεγχοι των πρωτοκόλλων blockchain για τον μετριασμό των κινδύνων hacking.
 • Εκτενείς έλεγχοι αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp) για τον εντοπισμό σφαλμάτων.
 • Εξειδικευμένες δοκιμές διείσδυσης που διεξάγονται από έμπειρους ειδικούς ασφαλείας.
 • Ένα πρόγραμμα bounty bug που αξιοποιεί τη δύναμη του πλήθους για δοκιμές διείσδυσης.

Πλεονεκτήματα :

 • Μια έμπειρη ομάδα ασφαλείας που αποτελείται από πάνω από 100 ειδικούς.
 • Ένα εκτεταμένο και επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο που παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφαλείας.

Περιορισμοί :

 • Έλλειψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Hacken διακρίνεται με σαφείς, απλές εκθέσεις ελέγχου, προσβάσιμες μέσω του ιστότοπού της, οι οποίες τεκμηριώνουν συνοπτικά τα ανακαλυφθέντα ζητήματα και τις λύσεις που εφαρμόζονται από τις ομάδες ανάπτυξης. Η σαφήνεια και η κατανόηση αυτών των εκθέσεων ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των dApps, καθώς καλύπτουν άμεσα τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιβράβευσης σφαλμάτων του Hacken αξιοποιεί τη συλλογική τεχνογνωσία μιας παγκόσμιας δεξαμενής ταλέντων, ενισχύοντας την ασφάλεια των dApps μέσω συλλογικών προσπαθειών.

CERTIK

Ιδρύθηκε το 2018 από καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και το Πανεπιστήμιο του Γέιλ, το CertiK γρήγορα ανέβηκε για να γίνει κορυφαίο όνομα στην ασφάλεια web3 . Γνωστή για τους διεξοδικούς ελέγχους έξυπνων συμβολαίων και τις επαληθεύσεις ασφαλείας, η CertiK έχει εξυπηρετήσει πελάτες υψηλού προφίλ όπως η Polygon, η Binance, η Yearn Finance και η Aave, εδραιώνοντας την κατάστασή της ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες ασφάλειας του κλάδου blockchain.

Οι υπηρεσίες ελέγχου περιλαμβάνουν :

 • Σε βάθος ελέγχους έξυπνων συμβολαίων για τον εντοπισμό των τρωτών σημείων και την πρόταση στρατηγικών αποκατάστασης.
 • Προγράμματα bounty bug που προσκαλούν ηθικούς χάκερ να αξιολογήσουν την ασφάλεια των πλατφορμών blockchain.
 • Υπηρεσίες άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο.
 • Ολοκληρωμένη δοκιμή διείσδυσης.
 • Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων.
 • Προηγμένα εργαλεία εντοπισμού και οπτικοποίησης πορτοφολιών.

Πλεονεκτήματα :

 • Μια ισχυρή φήμη που ενισχύεται από επιτυχημένους ελέγχους για έργα κορυφαίας βαθμίδας.
 • Υποστήριξη από σημαντικούς παράγοντες του κλάδου όπως η Coinbase, η Binance και η SoftBank.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παράλληλα με τους ελέγχους ασφαλείας για την προσφορά ολιστικών λύσεων ασφάλειας.

Μειονεκτήματα :

 • Η premium φύση των υπηρεσιών του CertiK μπορεί να συνοδεύεται από υψηλότερο κόστος.

Η μεθοδολογία ελέγχου του CertiK είναι αυστηρή και προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση διπλής επιθεώρησης όπου δύο ανεξάρτητοι επιθεωρητές κώδικα αξιολογούν τον κώδικα ξεχωριστά. Αυτές οι αξιολογήσεις στη συνέχεια επανεξετάζονται από έναν ανώτερο ελεγκτή, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη διαδικασία ελέγχου. Αυτή η προσέγγιση τριών επιπέδων στον έλεγχο έξυπνων συμβολαίων ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια του κώδικα, παρέχοντας μια σταθερή βάση εμπιστοσύνης πριν από την ανάπτυξη ενός έξυπνου συμβολαίου.

HALBORN

Από την έναρξή του το 2019, η Halborn εδραιώθηκε γρήγορα ως ηγέτης στον τομέα της τεχνογνωσίας της ασφάλειας και των έξυπνων συμβολαίων, κερδίζοντας εμπιστοσύνη από κορυφαία ονόματα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία είναι γνωστή για την ταχεία παράδοσή της, με χρόνους διεκπεραίωσης ελέγχου μεταξύ δύο έως τεσσάρων εβδομάδων, χωρίς συμβιβασμούς στο βάθος των αναλύσεών της. Οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι τους περιλαμβάνουν επισκοπήσεις κώδικα, στατική και δυναμική ανάλυση και οικονομικές δοκιμές. Η εντυπωσιακή λίστα πελατών του Halborn περιλαμβάνει εξέχοντα έργα όπως το Solana, το Polygon, το Sushi και το Phantom.

Παρεχόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες :

 • Τεστ διείσδυσης τελευταίας τεχνολογίας.
 • Λεπτομερείς έλεγχοι έξυπνων συμβολαίων.
 • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Δυνατά σημεία :

 • Η εταιρεία επαινείται για τη διεξαγωγή διεξοδικών ελέγχων εντός ενός ιδιαίτερα γρήγορου χρονικού πλαισίου.
 • Το Halborn έχει ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας σε διάφορα πρωτόκολλα και γλώσσες προγραμματισμού.
 • Προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας στους πελάτες της.

Περιορισμοί :

 • Η εμπειρία του Halborn με τον Cardano /Plutus παραμένει ασαφής.

Σε μια εξαιρετικά σύντομη περίοδο, η Halborn συνέβαλε σημαντικά στη βιομηχανία κρυπτογράφησης, εντοπίζοντας κρίσιμα τρωτά σημεία, όπως η «δαιμονική ευπάθεια», η οποία επηρέασε πολλά πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Πέρα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της, η Halborn συνεισφέρει επίσης στις ευρύτερες κοινότητες κρυπτογράφησης και ασφάλειας δημιουργώντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Έχουν συγγράψει το SANS SEC 554 Blockchain and Smart Contract Security Course και έχουν συγγράψει από κοινού ένα άλλο μάθημα, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους όχι μόνο για την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και για την προώθηση της γνώσης στο πεδίο.

Οφέλη από τη δέσμευση ενός έξυπνου ελεγκτή συμβολαίου

 • Ανίχνευση σφαλμάτων : Το πρωταρχικό πλεονέκτημα για τα έργα κρυπτονομισμάτων στη χρήση ελεγκτών είναι ο εντοπισμός των σφαλμάτων που παραβλέπονται από την ομάδα ανάπτυξης. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες ενός προγραμματιστή έναντι ενός άλλου, αλλά μάλλον την αξία μιας πρόσθετης, αμερόληπτης αναθεώρησης του κώδικα. Μια ομάδα εξωτερικού ελέγχου φέρνει μια νέα προοπτική, χωρίς συναισθηματικούς ή οικονομικούς δεσμούς με το έργο, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα και ασφάλεια του κώδικα.
 • Ενισχυμένη ασφάλεια : Δεδομένης της οικονομικής φύσης πολλών πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, που περιλαμβάνουν μάρκες ή μεταφορές αξίας, όπως τα NFT, η διασφάλιση της λειτουργίας του κώδικα όπως προβλέπεται είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών και του ταμείου από κινδύνους.
 • Αυξημένη απόδοση : Σε δίκτυα όπως το Ethereum και οι λύσεις του στο Επίπεδο 2, όπου επιβάλλονται τέλη αερίου για τη χρήση του δικτύου, ο υπερβολικά πολύπλοκος κώδικας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος συναλλαγής για τους χρήστες. Έργα που αποτυγχάνουν να βελτιστοποιήσουν τον κώδικά τους για αποδοτικότητα κινδυνεύουν να χάσουν τους χρήστες σε πιο οικονομικές εναλλακτικές λύσεις.
 • Διαχείριση φήμης : Οι έμπειροι χρήστες κρυπτονομισμάτων συνήθως δεν ασχολούνται με ένα έργο χωρίς να εξετάσουν πρώτα την τεκμηρίωση και τις εκθέσεις ελέγχου του. Η έλλειψη έκθεσης ελέγχου μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε αρνητική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω καναλιών όπως το Telegram, το Twitter και το Discord. Η εξασφάλιση ελέγχου από μια αξιόπιστη εταιρεία όχι μόνο ενισχύει την αξιοπιστία ενός έργου αλλά ενθαρρύνει επίσης την υποστήριξη και την υποστήριξη της κοινότητας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με Έλεγχους Έξυπνων Συμβάσεων

 • Παρατηρήσεις : Κανένας έλεγχος δεν μπορεί να προσδιορίσει κάθε πιθανό ζήτημα. Οι περισσότερες παραβιάσεις του πρωτοκόλλου είναι εκμεταλλεύσεις και όχι άμεσες εισβολές, εκμεταλλευόμενες απροσδόκητα κενά μέσα στον κώδικα. Ενώ οι έξυπνες συμβάσεις και οι στοχευμένοι έλεγχοι dApp είναι κρίσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της ασφάλειας, δεν μπορούν να παρέχουν απόλυτη διασφάλιση έναντι των τρωτών σημείων.
 • Πιθανές καθυστερήσεις : Η διαδικασία ελέγχου μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, που κυμαίνονται από αρκετές ημέρες έως μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τα ευρήματα του ελέγχου. Τα έργα πρέπει να προετοιμάζονται για πιθανές οπισθοδρομήσεις, διασφαλίζοντας επαρκή διάδρομο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καθυστερήσεις πριν από την εκτόξευση και τη δημιουργία εσόδων.
 • Χρηματοοικονομικό κόστος : Η επένδυση σε έναν έξυπνο έλεγχο συμβολαίων, ενώ μετριάζει τον κίνδυνο, αντιπροσωπεύει σημαντική οικονομική και χρονική δέσμευση. Το κόστος ποικίλλει ευρέως, από 5.000 $ έως 10.000 $ για απλούστερους ελέγχους με διακριτικά έως και άνω των 70.000 $ για πιο σύνθετες συμβάσεις στον χώρο DeFi, σε συνδυασμό με δυνητικά μεγάλες περιόδους αναμονής για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Η δέσμευση ενός ελεγκτή έξυπνου συμβολαίου παρουσιάζει μια ισορροπημένη εξίσωση οφελών και κινδύνων, όπου τα πλεονεκτήματα της ενισχυμένης ασφάλειας, της ανίχνευσης σφαλμάτων, των βελτιώσεων απόδοσης και των κερδών φήμης πρέπει να σταθμίζονται έναντι της πιθανότητας παραβλέψεων, καθυστερήσεων εκκίνησης και σημαντικού οικονομικού κόστους.

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain