Slang kryptowalutowy: Co oznaczają HODL, FOMO, BTFD lub FUD?

Slang kryptowalutowy: Co oznaczają HODL, FOMO, BTFD lub FUD?

Jeśli kiedykolwiek przeglądałeś dyskusje na temat kryptowalut na Reddicie lub Twitterze, z pewnością natknąłeś się na – i być może zostałeś zdezorientowany – złożoną grupą akronimów, celowo błędnie napisanych słów, memów związanych z grami i innych elementów. Obejmując wszystko, od FOMO i FUD po laserowe oczy i inwestorów „wielorybów” , ten wprowadzający przewodnik pomoże Ci zrozumieć jedenaście najczęściej używanych terminów slangowych w społeczności kryptograficznej.

FOMO

„Strach przed przegapieniem”, powszechnie znany jako FOMO, to stan psychiczny, który jest szczególnie rozpowszechniony w świecie handlu kryptowalutami. To uczucie często pojawia się, gdy jesteś świadkiem dramatycznego wzrostu wartości kryptowaluty i czujesz desperacką potrzebę wzięcia w niej udziału, co prowadzi do pochopnych decyzji, takich jak sprzedaż innych aktywów w celu zakupu rosnącej monety. Emocje, a nie oceny analityczne, mają tendencję do napędzania handlu kryptowalutami, co czyni FOMO znaczącym czynnikiem wahań na rynku.

FOMO nie jest charakterystyczne dla kryptowalut; to uczucie znane w różnych aspektach życia, w tym w inwestowaniu. W świecie kryptowalut FOMO zwykle pojawia się podczas ostrego trendu zwyżkowego, wywołując niepokój wśród inwestorów, którzy obawiają się utraty potencjalnych zysków. Ta obawa często prowadzi do dylematu, czy inwestować na rynku, na którym już odnotowano znaczny wzrost cen, w nadziei na skorzystanie z dalszych ruchów wzrostowych.

Zjawisko to jest bardziej widoczne na szybko rosnących rynkach i może prowadzić do emocjonalnego handlu i podejmowania błędnych decyzji. Pamiętaj, że nikt nie wykonuje każdej transakcji bezbłędnie, a żałowanie straconych okazji w oparciu o doskonałą perspektywę jest częstą pułapką.

Aby złagodzić FOMO, mądrze jest przyjąć spójną strategię inwestycyjną. Na przykład uśrednianie kosztów dolara (DCA) polega na regularnym inwestowaniu stałej kwoty, niezależnie od wahań rynkowych. Takie podejście pomaga skoncentrować się na długoterminowym wzroście wartości, a nie na krótkoterminowych ruchach na rynku, zmniejszając w ten sposób wpływ FOMO na decyzje inwestycyjne.

HODL

HODL, termin będący synonimem społeczności kryptowalut, zwłaszcza entuzjastów Bitcoina, ucieleśnia filozofię utrzymywania inwestycji w kryptowaluty pomimo wahań na rynku. Pochodzenie tego terminu jest tak wyjątkowe, jak jego użycie: wynika z literówki w poście na forum Bitcoin z 2013 roku, w którym użytkownik zamierzał napisać „holding”, ale zamiast tego wpisał „HODLING” – błąd przypisywany podekscytowaniu lub prawdopodobnie nietrzeźwości. Ta literówka została twórczo zinterpretowana w backronim „trzymaj się, kochanie”, oddając niezachwianą postawę długoterminowych inwestorów w kryptowaluty.

Pierwotnie HODL był prostym błędnym zapisem słowa „hold”, ale od tego czasu przekształcił się w powszechnie uznawany slang kryptograficzny. Reprezentuje strategię inwestycyjną, w której jednostka kupuje kryptowalutę i trzyma się jej, niezależnie od zmienności rynku, unikając chęci sprzedaży nawet w burzliwych czasach. Podejście to zostało słynnie ujęte w oryginalnym poście na forum przez użytkownika o imieniu GameKyuuubi, który pomimo dramatycznego spadku ceny Bitcoina z 1242 dolarów do 480 dolarów w ciągu miesiąca, opowiadał się za utrzymaniem kryptowaluty. Jego nastroje, choć pełne literówek, były wybiegające w przyszłość i odbiły się głębokim echem w społeczności kryptograficznej, wywołując liczne memy i dyskusje.

Strategia HODL jest szczególnie istotna w burzliwych okresach rynkowych i często jest wymieniana podczas gwałtownych wzrostów cen jako zachęta do przeciwstawienia się pokusie sprzedaży w warunkach dużej zmienności. Podkreśla mentalność przetrwania wzlotów i upadków na rynku kryptowalut w perspektywie długoterminowej. Podejście to zostało potwierdzone na przestrzeni czasu, ponieważ Bitcoin i inne kryptowaluty doświadczyły różnych cykli byka i niedźwiedzia, a mimo to w ciągu ostatniej dekady stały się jednymi z najskuteczniejszych aktywów. Jak wspomniano wcześniej w kontekście FOMO, jedną ze skutecznych metod praktykowania HODL jest uśrednianie kosztów dolara (DCA), które polega na inwestowaniu stałej kwoty w czasie, niezależnie od zachowania rynku. Strategia ta wzmacnia filozofię HODL, koncentrując się na inwestycjach długoterminowych, a nie na krótkoterminowych wahaniach rynku.

FUD

„Strach, niepewność i wątpliwości”, powszechnie w skrócie FUD, to termin wywodzący się z dziedziny public relations i propagandy. Strategia ta polega na rozpowszechnianiu dezinformacji w celu wywarcia negatywnego wpływu na opinię publiczną na temat produktu, technologii, a nawet kandydata politycznego. Głównym celem jest wywołanie negatywnych emocji, tworząc w ten sposób poczucie nieufności lub obaw.

Termin zyskał popularność w latach 80. XX wieku, w dużej mierze przypisywany Gene’owi Amdahlowi, architektowi i przedsiębiorcy zajmującemu się komputerami typu mainframe. Opisał, jak ówcześni sprzedawcy IBM stosowali taktykę FUD, aby poddać w wątpliwość niezawodność i wiarygodność produktów konkurencji.

W dziedzinie kryptowalut FUD jest często postrzegany jako narzędzie wywołujące sceptycyzm wobec samej technologii, niezależnie od tego, czy pochodzi on od źródeł medialnych, czy od tradycyjnych analityków finansowych. Może być również używany przez zwolenników określonych tokenów lub protokołów, aby przeciwdziałać krytyce. Rozpowszechnianie się FUD w kręgach kryptograficznych nie polega jedynie na wywołaniu ogólnego poczucia ostrożności; może to być również wykalkulowana strategia manipulacji cenami rynkowymi. Wzmacniając negatywne nastroje na temat konkretnego aktywa, dystrybutorzy FUD mogą dążyć do obniżenia jego ceny, umożliwiając im akumulację po niższych kosztach lub wyrządzić szkody finansowe posiadaczom konkurencyjnej kryptowaluty.

FUD może przybierać różne formy, w tym twierdzenia o słabych fundamentach, wątpliwe przywództwo w projekcie, stagnacja lub niedźwiedzie trendy cenowe, niejasne plany na przyszłość, brak powszechnego przyjęcia, minimalne wykorzystanie sieci lub wyzwania regulacyjne w niektórych krajach.

W przypadku napotkania FUD powszechną radą w społeczności kryptograficznej jest przyjęcie innego popularnego akronimu: DYOR , czyli „Do Your Own Research”. Podejście to podkreśla znaczenie niezależnych badań i analiz, a nie ulegania wpływom potencjalnie stronniczych lub bezpodstawnych twierdzeń.

Dłonie diamentowe

„Dłonie diamentu” to termin, który zyskał popularność wśród inwestorów zajmujących się kryptowalutami i akcjami na platformach takich jak Reddit , symbolizowany przez emoji diamentu i dłoni. Termin ten, jak podkreślił Elon Musk w tweecie używającym tych emoji, reprezentuje zdecydowane zaangażowanie w filozofię HODL, która polega na utrzymywaniu aktywów takich jak Bitcoin nawet pod ekstremalną presją rynkową. Jest to szczególnie powszechne w grupach internetowych, które jednoczą się w celu zawyżenia wartości monety memowej lub innego aktywa.

I odwrotnie, „papierowe ręce” to termin używany do opisania inwestorów, którzy mają tendencję do przedwczesnej sprzedaży swoich inwestycji, często ze strachu przed ryzykiem lub podatności na panikę. Termin ten, reprezentowany przez emoji rolki papieru i dłoni, jest nieco obraźliwy i ostro kontrastuje z niezłomnością sugerowaną przez „diamentowe dłonie”. Podczas gdy diamentowe wskazówki oznaczają odporność i długoterminowe perspektywy inwestycyjne, papierowe wskazówki oznaczają brak przekonania i tendencję do uginania się pod wpływem zmienności rynku.

Przerzucanie

„Flippening” to termin używany do opisania potencjalnego przyszłego wydarzenia, w którym kapitalizacja rynkowa Ethereum przewyższa kapitalizację Bitcoina. Koncepcja ta rozciąga się również na scenariusze, w których jakakolwiek mniejsza lub nowsza kryptowaluta lub protokół blockchain może wyprzedzić bardziej ugruntowanego i większego konkurenta pod względem wartości rynkowej. Idea flippeningu skupia się nie tylko na Ethereum i Bitcoinie, ale także symbolizuje szerszą zmianę w krajobrazie kryptowalut, w którym nowe technologie lub platformy mogą zyskać na znaczeniu, rzucając wyzwanie dominacji obecnych liderów rynku.

Laserowe oczy

W 2021 roku wśród entuzjastycznych zwolenników Bitcoina pojawił się trend, który zaczął dodawać „laserowe oczy” do swoich zdjęć profilowych na Twitterze, aby pokazać swoje poparcie dla kryptowaluty. Znane osobistości, takie jak gwiazda NFL Tom Brady, gwiazda Paris Hilton, przedsiębiorca Elon Musk , senator Cynthia Lummis z Wyoming i dyrektor generalny MicroStrategy Michael Saylor, znalazły się wśród znaczących postaci uczestniczących w tym trendzie. Ten mem jest powszechnie łączony z hashtagiem #LaserRayUntil100K, który oznacza zbiorową wiarę w potencjał Bitcoina do osiągnięcia lub przekroczenia wartości 100 000 dolarów.

Rekt

„Rekt” to slangowe określenie społeczności kryptowalut, wywodzące się z celowego błędu w pisowni słowa „wrecked”. Opisuje głębokie i często niszczycielskie uczucie, jakiego doświadczają inwestorzy, gdy ich inwestycje w kryptowaluty gwałtownie spadają, co prowadzi do znacznych strat finansowych. Pierwotnie używany w grach do oznaczenia gracza, który został całkowicie pokonany lub zniszczony, termin ten znalazł odpowiednie zastosowanie w niestabilnym świecie handlu kryptowalutami. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy inwestorzy, często z nadmierną dźwignią finansową, stają w obliczu trudnych realiów likwidacji swoich pozycji. Termin ten jest powszechnie używany na platformach mediów społecznościowych w celu podkreślenia scenariuszy znacznych niepowodzeń finansowych.

Uchwyt na torebkę

„Posiadaczem worka” w świecie kryptowalut jest inwestor, który trzyma aktywa cyfrowe, których wartość drastycznie spadła, czasami do tego stopnia, że jest bezwartościowa. Termin ten nawiązuje do koncepcji gromadzenia, zgodnie z którą posiadacz worka trzyma się swojej inwestycji, mając nadzieję na przyszły wzrost, nawet w obliczu znacznych strat. Często posiadacz worka to ktoś, kto zajął pozycję po wysokiej cenie, tylko po to, aby być świadkiem gwałtownego spadku wartości swoich udziałów. Wyrażenie „trzymać rękę na pulsie” odzwierciedla niepożądaną sytuację, w której utkniemy z aktywem, który stracił swoją wartość, i z niewielką szansą na odzyskanie.

BTD/BTFD

BTD, skrót od „buy the dip”, jest powszechną strategią na rynkach finansowych, szczególnie w handlu kryptowalutami. Sugeruje zakup aktywa, gdy jego cena doświadczy przejściowego spadku, przy oczekiwaniu, że cena odbije. Podejście to jest często stosowane podczas hossy, aby wzmocnić optymistyczne nastroje i wykorzystać rosnące ceny. Jednakże ma to również zastosowanie w przypadku rynków bessy, gdzie inwestorzy korzystają z okazji do kupowania po historycznie niskich wartościach w celu uzyskania długoterminowych perspektyw inwestycyjnych.

BTFD, co oznacza „Buy the [Expletive] Dip”, jest bardziej zdecydowaną odmianą BTD. Wyrażenie to jest często używane podczas intensywnych zwyżkowych wzrostów, aby uchwycić zapał i pilność wykorzystania momentu do inwestycji podczas spadku cen.

Kryptoza

Kryptoza opisuje nieugaszoną chęć zrozumienia i poznania kryptowalut. Choć może się to wydawać podobne do dolegliwości, możesz mieć pewność, że nie jest szkodliwe dla zdrowia. Osoby doświadczające kryptozy często chętnie przeglądają fora internetowe, inicjują rozmowy na temat kryptowalut ze znajomymi i ogólnie przyjmują strategie mające na celu zmniejszenie ryzyka w swojej działalności handlowej.

WAGMI/NGMI

WAGMI, skrót od „wszyscy nam się uda”, jest powszechnie używany w społeczności kryptowalut jako wezwanie do wspierania optymizmu i zapewnienia członków, aby nie tracili nadziei.

I odwrotnie, NGMI oznacza „nie uda mi się tego zrobić”, wyrażając przekonanie, że podjęto złą decyzję, prowadzącą do prawdopodobnych nieudanych wyników inwestycyjnych.

Akronimy te są szczególnie rozpowszechnione w świecie tokenów niezmiennych (NFT), szczególnie w dyskusjach na platformach takich jak Twitter i Discord, gdzie służą jako skrótowe wyrażenie nastrojów społeczności i indywidualnych perspektyw inwestycyjnych.

Byczy/niedźwiedzi

Byczy i niedźwiedzi to terminy opisujące trendy rynkowe, początkowo używane na tradycyjnych rynkach akcji, ale obecnie szeroko stosowane w sektorze kryptowalut. Na rynku zwyżkowym ceny wykazują tendencję wzrostową, podczas gdy rynek niedźwiedzi charakteryzuje się spadkowymi tendencjami cenowymi.

ATH

„Najwyższy poziom wszechczasów”, często w skrócie ATH, odnosi się do najwyższej ceny, jaką kiedykolwiek osiągnęła dana kryptowaluta.

Wieloryb

„Wieloryb” w kontekście kryptowalut odnosi się do osoby lub podmiotu posiadającego znaczną ilość kapitału. Uważa się, że ci główni gracze mają władzę wpływania na ruchy rynkowe, szczególnie w przypadku mniejszych alternatywnych monet, dzięki swoim znacznym zasobom finansowym.

Pompuj i zrzucaj

Schemat „wypompuj i wyrzuć” to przemyślana strategia mająca na celu sztuczne podniesienie ceny składnika aktywów, po której następuje szybka wyprzedaż, zanim jego wartość gwałtownie spadnie. Taktyka ta jest szczególnie rozpowszechniona na rynku kryptowalut, szczególnie dotykając tych o mniejszej kapitalizacji rynkowej. W takich programach kolektyw traderów współpracuje w celu podniesienia ceny określonego altcoina o niskiej kapitalizacji. W miarę wzrostu ceny manipulatorzy często rozsławiają aktywa na różnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Reddit, Discord, Facebook i w komentarzach na YouTube, przyciągając dodatkowych inwestorów i jeszcze bardziej zawyżając cenę. Gdy aktywa osiągną z góry określoną wartość, organizatorzy programu sprzedają swoje udziały w celu uzyskania znacznych zysków, pozostawiając pozostałych inwestorów ze zdewaluowanymi aktywami w miarę spadku ceny.

Sprzęt parowy

„Vaporware” to termin używany do opisania kuszącego i atrakcyjnego pomysłu lub koncepcji, która najczęściej nie ma szans na materializację lub realizację. Termin ten może również odnosić się do proponowanych kryptowalut, które nie mają jasnej ani praktycznej użyteczności.

Kiedy Lambo?

Lamborghini, wysokiej klasy samochody sportowe, stały się symbolem w kulturze kryptowalut, przede wszystkim dzięki osobom fizycznym osiągającym znaczne zyski z inwestycji w kryptowaluty i ich zakupu. W związku z tym wyrażenie „kiedy Lambo?” pojawił się jako wyrażenie powiązane z sukcesem kryptowaluty. Zasadniczo pyta, kiedy wartość konkretnego zasobu kryptograficznego wzrośnie na tyle, aby jego posiadacz mógł sobie pozwolić na Lamborghini.

Szyll

Szyling odnosi się do praktyki polegającej na wykorzystywaniu wprowadzających w błąd, przesadzonych lub całkowicie fałszywych informacji w celu poparcia usługi lub inwestycji, często gorszej jakości, w celu uzyskania korzyści finansowych.

Termin ten ma negatywne implikacje i często jest kojarzony ze schematami typu „pompuj i zrzuć”, chociaż można go również zaobserwować w różnych innych scenariuszach. Do przykładów szylinga zalicza się wpływową osobę otrzymującą wynagrodzenie za promowanie określonej kryptowaluty lub usługi, twórcę projektu kryptowalutowego promującego własny projekt w celu przyciągnięcia użytkowników i zapewnienia jego sukcesu lub zwykłego inwestora promującego słabo radzący sobie kryptowalutę w swoim portfelu, aby go wyładować po wyższej cenie dla zysku.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.