Krypto w porównaniu do innych metod płatności

Krypto w porównaniu do innych metod płatności

W tym obszernym artykule zagłębimy się w szczegółowe porównanie kryptowalut z innymi metodami płatności. Aby przygotować grunt pod świadome porównanie, ważne jest, aby najpierw zrozumieć atrybuty definiujące odpowiednią metodę płatności. Pożądaną metodę płatności charakteryzuje szybkość rozliczania transakcji, łatwość obsługi oraz minimalne lub żadne opłaty.

  • Szybkość rozliczania transakcji : Jedną z głównych zalet kryptowalut takich jak Bitcoin i Ethereum jest szybkość przetwarzania transakcji. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów bankowych, w których rozliczenie transakcji transgranicznych może zająć kilka dni, większość transakcji kryptowalutowych rozliczana jest w ciągu kilku minut, a nawet sekund. Jest to szczególnie korzystne w naszej coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce, gdzie często konieczna jest szybka realizacja transakcji.
  • Łatwość obsługi : Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, jak przyjazna dla użytkownika jest metoda płatności. Tradycyjne metody, takie jak przelewy bankowe i karty kredytowe, istnieją już od dawna i są znane większości użytkowników. Jednak kryptowaluty szybko nadrabiają zaległości, dzięki rozwojowi bardziej przyjaznych dla użytkownika portfeli i bardziej intuicyjnych interfejsów. Rosnąca integracja kryptowalut z istniejącymi systemami płatności i platformami handlu elektronicznego czyni je również bardziej dostępnymi dla szerszego grona odbiorców.
  • Opłaty transakcyjne : Opłaty są kluczowym czynnikiem przy wyborze metody płatności. Tradycyjne metody płatności, szczególnie w przypadku transakcji transgranicznych, często wiążą się ze znacznymi opłatami. Natomiast kryptowaluty mają zazwyczaj znacznie niższe opłaty. Na przykład koszt wysłania Bitcoina może być znacznie niższy niż koszt przelewu bankowego. Jest to szczególnie korzystne w przypadku dużych transakcji lub dla użytkowników w regionach o ograniczonym dostępie do tradycyjnych usług bankowych.
  • Bezpieczeństwo i prywatność : Bezpieczeństwo to kolejny istotny aspekt metod płatności. Kryptowaluty oferują solidne protokoły bezpieczeństwa, przede wszystkim dzięki technologii blockchain, która jest prawie odporna na oszustwa i włamania. Co więcej, transakcje kryptograficzne zapewniają wyższy stopień prywatności w porównaniu z tradycyjnymi metodami płatności, które często wymagają ujawnienia danych osobowych.
  • Globalny zasięg i dostępność : Kryptowaluty mają wyjątkową przewagę pod względem globalnego zasięgu. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów bankowych, które często są ograniczone granicami krajowymi i przepisami, z kryptowalut można korzystać w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem, że istnieje połączenie internetowe. Dzięki temu są niezwykle wszechstronnym narzędziem do globalnych płatności i przekazów pieniężnych.
  • Środowisko regulacyjne : ważne jest również, aby wziąć pod uwagę otoczenie regulacyjne dotyczące każdej metody płatności. Tradycyjne systemy finansowe podlegają ścisłym regulacjom, co zapewnia użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Kryptowaluty, choć w coraz większym stopniu podlegają regulacjom, nadal działają w bardziej zdecentralizowanej i mniej regulowanej przestrzeni, co może być zarówno zaletą, jak i wadą, w zależności od kontekstu.
  • Możliwość adaptacji i zabezpieczenie na przyszłość : Wreszcie kluczową kwestią jest potencjał przyszłego rozwoju i zdolności adaptacyjnych. Przestrzeń kryptowalut szybko się rozwija, regularnie wprowadzane są nowe postępy i ulepszenia. Ten postępowy charakter technologii kryptograficznych sugeruje duży potencjał zabezpieczenia się na przyszłość w świecie, w którym transakcje cyfrowe stają się coraz bardziej dominujące.

Podczas gdy tradycyjne metody płatności mają swoje mocne strony, szczególnie pod względem ugruntowanego zaufania i powszechnej akceptacji, kryptowaluty oferują przekonujące zalety w zakresie szybkości, kosztów, bezpieczeństwa i globalnej dostępności. W miarę jak świat w coraz większym stopniu zmierza w stronę systemów cyfrowych i zdecentralizowanych, rola kryptowalut w codziennych transakcjach prawdopodobnie wzrośnie, czyniąc je coraz ważniejszym graczem w globalnym krajobrazie finansowym.

Kryptowaluta kontra gotówka

Gotówka pozostaje powszechnym wyborem w codziennych transakcjach. Jej atrakcyjność, szczególnie dla właścicieli firm, polega na niższych kosztach operacyjnych w porównaniu z płatnościami kartowymi. Transakcja gotówkowa kosztuje średnio około 30 centów. Ta efektywność kosztowa nie wynika z opłat transakcyjnych – które nie istnieją w przypadku gotówki – ale z pracy związanej z obsługą, przeliczaniem i uzgadnianiem gotówki. Co więcej, gotówka jest wygodna dla firm, aby zacząć ją przyjmować; nie ma wymagań dotyczących kont handlowych ani systemów punktów sprzedaży, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku małych zakupów. Dodatkowo transakcje gotówkowe eliminują ryzyko obciążeń zwrotnych związanych z płatnościami kartą kredytową.

Jednak gotówka nie jest pozbawiona wad. Ze względu na swoją fizyczną naturę jest podatny na utratę, kradzież lub uszkodzenie. Kolejnym problemem jest ryzyko podrabiania. W ostatnim czasie na pierwszy plan wysunęły się względy zdrowotne, zwłaszcza podczas pandemii Covid-19, co uwypukliło, w jaki sposób gotówka może potencjalnie rozprzestrzeniać bakterie. Kolejnym ograniczeniem gotówki jest konieczność jej fizycznej obecności podczas transakcji, co czyni ją niepraktyczną w przypadku transakcji internetowych lub międzynarodowych.

Z drugiej strony kryptowaluty, choć wiążą się z niewielkimi opłatami i nie zawsze są natychmiastowe, oferują wyraźne korzyści. Krypto jest odporne na uszkodzenia fizyczne lub podrabianie i umożliwia transakcje globalne. Dla firm wyzwanie polegające na przechowywaniu dużych sum gotówki nie istnieje w przypadku kryptowalut. Podobnie jak gotówka, transakcje kryptowalutowe są nieodwracalne, co eliminuje możliwość obciążeń zwrotnych. Pojawienie się technologii takich jak Lightning Network jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność kryptowalut, umożliwiając niemal natychmiastowe rozliczenia, podobne do transakcji gotówkowych.

Wyrażenie „gotówka jest królem” jest od dawna używane w celu podkreślenia ogólnych preferencji dotyczących gotówki. Jednak z punktu widzenia polityki pieniężnej kryptowaluty oferują solidniejszy system. Dzięki stałej podaży i z góry określonym harmonogramom inflacji kryptowaluty zapewniają bardziej stabilne ramy polityki w porównaniu do walut fiducjarnych, które podlegają potencjalnej dewaluacji w wyniku dodatkowego drukowania przez banki centralne.

Krypto a czeki i przekazy pieniężne

Czeki i przekazy pieniężne, choć historycznie popularne w przypadku większych transakcji, w których gotówka nie była praktyczna, mają pewne ograniczenia związane z gotówką, w szczególności związane z dodatkowym wyzwaniem w postaci dłuższych czasów rozliczeń ze względu na procesy pośrednie. Czeki to instrumenty papierowe powiązane z rachunkiem bankowym płatnika. Płatnik wypełnia czek i wręcza go odbiorcy, który następnie wpłaca go do swojego banku. Bank realizuje transakcję, co może potrwać kilka dni, zanim środki zostaną ostatecznie pobrane z konta płatnika. Wydłużony czas przetwarzania doprowadził do spadku stosowania czeków, szczególnie w epoce, w której coraz bardziej ceniona jest szybkość transakcji finansowych.

Natomiast transakcje kryptowalutowe oferują znacznie szybszą alternatywę. W przeciwieństwie do wieloetapowego, czasochłonnego procesu kontroli, transakcje kryptowalutowe można zrealizować w znacznie krótszym czasie. Jest to szczególnie korzystne w świecie finansów, który szybko zmierza w kierunku płatności w czasie rzeczywistym.

Czynnik kosztowy odróżnia również czeki od kryptowalut. Chociaż w momencie transakcji czeki mogą wydawać się bezpłatne, w rzeczywistości wiążą się z kosztami pośrednimi, takimi jak zakup książeczek czekowych. Dodatkowo czeki niosą ze sobą ryzyko „odrzucenia”, jeśli na koncie płatnika nie ma wystarczających środków. Tego ryzyka nie ma w transakcjach kryptowalutowych, które opierają się na solidnym systemie kontroli i weryfikacji. Kiedy inicjowana jest transakcja kryptowalutowa, płatnik musi posiadać wymaganą kwotę w swoim portfelu cyfrowym. Płatnik lub odbiorca może to niezależnie zweryfikować, uruchamiając własne węzły lub korzystając z eksploratorów bloków, co zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa i pewności.

Ponadto czeki i przekazy pieniężne są ograniczone geograficznie i instytucjonalnie. Na ogół są związani granicami krajowymi i systemami bankowymi, co może ograniczać transakcje międzynarodowe. Kryptowaluty natomiast mają charakter globalny. Przekraczają granice krajowe i tradycyjne ograniczenia bankowe, umożliwiając płynne transakcje międzynarodowe.

Krypto a karty debetowe i kredytowe

Porównując kryptowalutę z tradycyjnymi płatnościami kartowymi, ważne jest, aby uwzględnić postęp w technologiach płatności kryptowalutowych, szczególnie w systemach punktów sprzedaży (POS). Początkowo firmy musiały radzić sobie ze złożonymi kwestiami związanymi z konfiguracją systemów płatności kartami, które obejmowały ustanawianie usług przetwarzania płatności za pośrednictwem dostawców lub banków, inwestowanie w terminale POS oraz zarządzanie bieżącymi kosztami aktualizacji, konserwacji i napraw. Konta akceptantów niezbędne do płatności kartą niosą ze sobą także opłaty miesięczne i zmienne koszty transakcyjne, takie jak stałe opłaty za transakcje kartą debetową i opłaty procentowe w przypadku kart kredytowych, czasami z dodatkową zryczałtowaną opłatą transakcyjną.

Z kolei transakcje kryptowalutowe oferują unikalny zestaw korzyści. Istotną zaletą jest ich ostateczność: jako transakcje typu „push” są ostateczne i nieodwracalne, co eliminuje ryzyko oszustwa związanego z obciążeniem zwrotnym. W przeciwieństwie do tradycyjnej bankowości, nie ma miesięcznych opłat ani wymagań dotyczących minimalnego salda za trzymanie kryptowalut w portfelu. Co więcej, integracja kryptowalut z terminalami POS znacznie rozszerzyła ich użyteczność w fizycznych środowiskach detalicznych. Ta integracja oznacza, że firmy mogą teraz akceptować płatności kryptowalutami równie łatwo, jak płatności kartą, korzystając z zaawansowanych systemów POS przeznaczonych do transakcji kryptowalutowych.

Godnym uwagi osiągnięciem w tej dziedzinie jest przyjęcie sieci Bitcoin Lightning Network . Technologia ta umożliwia natychmiastowe transakcje kryptowalutami, rozwiązując jeden z głównych problemów związanych z używaniem kryptowalut – szybkość transakcji. Lightning Network znacznie skraca czas transakcji, czyniąc je porównywalnymi lub nawet szybszymi niż tradycyjne transakcje kartowe. Ta możliwość natychmiastowego przetwarzania sprawia, że kryptowaluty, w szczególności Bitcoin, są jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów w handlu detalicznym.

Dodatkowo elastyczność i globalna dostępność kryptowalut przyćmiewają tradycyjne płatności kartami. Kryptowaluty eliminują opłaty za transakcje międzynarodowe i opłaty za przeliczenie waluty, oferując bezproblemową obsługę transakcji ponad granicami. Ten globalny zasięg jest szczególnie korzystny dla firm z międzynarodową bazą klientów.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kryptowaluty zapewniają solidną ochronę przed oszustwami i hakerami, wykorzystując zdecentralizowany i szyfrowany charakter technologii blockchain. Ten aspekt bezpieczeństwa nabiera coraz większego znaczenia w świecie, w którym cyfrowe transakcje finansowe są normą.

Podsumowując, choć karty debetowe i kredytowe są nadal szeroko stosowane i akceptowane, kryptowaluty, zwłaszcza dzięki integracji systemów i technologii POS, takich jak Bitcoin Lightning Network, stanowią atrakcyjną alternatywę. Oferują korzyści w postaci niższych kosztów operacyjnych, większego bezpieczeństwa, globalnego zasięgu, a teraz, dzięki integracji POS, dodatkowej wygody w postaci natychmiastowych transakcji. Te cechy sprawiają, że kryptowaluty są nie tylko realną alternatywą, ale także potencjalnie lepszym wyborem w ewoluującym krajobrazie transakcji finansowych.

Procesory płatności kryptograficznych a procesory płatności online

Firmy przetwarzające płatności online zrewolucjonizowały sposób, w jaki firmy obsługują transakcje, oferując usprawnione i przyjazne dla użytkownika metody akceptowania płatności. Jednak te udogodnienia często wiążą się z dodatkowymi kosztami. Wiele podmiotów przetwarzających płatności online, takich jak PayPal, nakłada opłaty instalacyjne, zryczałtowane opłaty transakcyjne i procentową obniżkę każdej transakcji, która może wynieść ponad 4%. Może to być szczególnie uciążliwe dla małych przedsiębiorstw lub tych, które dokonują dużej liczby transakcji.

Dla porównania, procesory płatności kryptograficznych, takie jak Plisio, oferują bardziej opłacalną alternatywę. Plisio, który ułatwia transakcje Bitcoin, zazwyczaj pobiera niższe opłaty niż tradycyjne procesory płatności online. Ta efektywność kosztowa jest znaczącą zaletą dla przedsiębiorstw, szczególnie tych przetwarzających duże wolumeny transakcji.

Co więcej, jeśli chodzi o międzynarodowe operacje biznesowe, tradycyjni operatorzy płatności online mają kilka ograniczeń. Przelewy międzynarodowe realizowane za pośrednictwem tych podmiotów mogą być kosztowne i czasochłonne, a uregulowanie płatności często zajmuje kilka dni. Ponadto usługi takie jak PayPal nie są powszechnie dostępne, a w niektórych krajach dostęp do tych platform jest ograniczony lub nie ma go wcale.

Natomiast Bitcoin i inne kryptowaluty wyróżniają się globalnym zastosowaniem. Z kryptowalut można korzystać w dowolnym miejscu na świecie, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla płatności transgranicznych. Ta uniwersalność jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem międzynarodowym lub tych z globalną bazą klientów, oferując płynny i opłacalny sposób obsługi transakcji transgranicznych.

Co więcej, procesory płatności kryptograficznych wykraczają poza sferę Bitcoina. Obsługują różne kryptowaluty, z których każda oferuje unikalne korzyści, takie jak większa prywatność, niższe opłaty transakcyjne lub krótszy czas przetwarzania. Ta różnorodność pozwala firmom wybrać kryptowalutę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i preferencjom.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, procesory płatności kryptowalutowych wykorzystują nieodłączne funkcje bezpieczeństwa technologii blockchain. Zdecentralizowany charakter Blockchain sprawia, że transakcje są bezpieczniejsze i mniej podatne na oszustwa w porównaniu z tradycyjnymi metodami płatności online. To zwiększone bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla firm chcących chronić swoje transakcje i informacje o klientach.

Krypto vs Przelewy bankowe i przewody

Przelewy bankowe i transakcje elektroniczne to tradycyjne metody przekazywania środków, powszechnie stosowane ze względu na ich niezawodność i szybkość. Są one jednak znane z wysokich kosztów, a opłaty wahają się od 15 do 50 dolarów za przelew. Na opłaty te wpływają różne czynniki, w tym polityka banku, charakter przelewu (wychodzący lub przychodzący, krajowy lub międzynarodowy) oraz przekazywana kwota. Zwykle krajowe przewody przychodzące są tańsze, podczas gdy międzynarodowe przewody wychodzące mogą być dość kosztowne.

Szybkość przelewów bankowych jest zauważalną zaletą; pieniądze są przekazywane stosunkowo szybko w porównaniu do niektórych płatności elektronicznych. Odbiorcy zwykle nie doświadczają znacznych opóźnień w dostępie do środków, ponieważ zazwyczaj nie ma blokady bankowej na pieniądzach otrzymanych przelewem bankowym. Niemniej jednak nie jest to natychmiastowe – bank otrzymujący może potrzebować kilku godzin, aby wyświetlić przekazaną kwotę na koncie odbiorcy, co wymaga ręcznego przetwarzania.

Dla porównania, transakcje kryptowalutowe oferują nowoczesną alternatywę z własnym zestawem zalet. Na przykład transakcję kryptowalutową w łańcuchu można zakończyć w ciągu około kilku minut. Jeszcze bardziej imponująca jest Lightning Network, warstwa na kryptowalutach takich jak Bitcoin, która umożliwia natychmiastowe transakcje. Oznacza to znaczną poprawę efektywności, zwłaszcza dla użytkowników wymagających szybkiego dostępu do przesyłanych środków.

Międzynarodowe przelewy bankowe wiążą się z dodatkowymi wyzwaniami, szczególnie dotyczącymi kursów wymiany walut. Często stawki te są mniej korzystne, co skutkuje stratami pieniężnymi podczas konwersji. Co więcej, nieco anonimowy charakter przelewów bankowych, wymagających jedynie kodów lub numerów monitorowania, czyni je podatnymi na oszukańcze działania, ponieważ mogą zostać wykorzystane przez oszustów.

Natomiast kryptowaluty takie jak Bitcoin oferują bardziej wydajne i bezpieczne rozwiązanie dla transakcji międzynarodowych. Zazwyczaj wiążą się z niższymi opłatami i eliminują konieczność przewalutowania, gdyż działają w skali globalnej. Jest to szczególnie korzystne dla firm lub osób fizycznych zajmujących się handlem międzynarodowym lub przekazami pieniężnymi.

Kolejnym istotnym aspektem kryptowalut jest bezpieczeństwo i przejrzystość zapewniana przez technologię blockchain. Ta zdecentralizowana księga rejestruje wszystkie transakcje, dzięki czemu są one niezmienne i identyfikowalne, co znacznie zmniejsza ryzyko oszustwa. Tradycyjnym przelewom tradycyjnym często brakuje tego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Co więcej, zdecentralizowany charakter kryptowalut oznacza, że nie podlegają one takim samym ograniczeniom regulacyjnym, jak tradycyjne przelewy bankowe. Może to prowadzić do usprawnienia procesów i mniejszej liczby przeszkód biurokratycznych, zwłaszcza w kontekście transakcji międzynarodowych.

Podsumowując, chociaż przelewy bankowe i przekazy pieniężne są od wielu lat standardem w transakcjach finansowych, ich wysokie koszty, potencjalne opóźnienia i podatność na oszustwa stanowią zauważalne wady. Kryptowaluty, dzięki szybszym transakcjom, niższym kosztom, zwiększonemu bezpieczeństwu i globalnemu zasięgowi, stanowią atrakcyjną alternatywę, rzucając wyzwanie tradycyjnej dominacji przelewów bankowych i przelewów bankowych w przestrzeni transakcji finansowych.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.