Tài chính tái tạo (ReFi) là gì?

Tài chính tái tạo (ReFi) là gì?

Trong bối cảnh đổi mới của blockchain, một mô hình kinh tế mới được gọi là Tài chính tái tạo, hay ReFi, đang có đà phát triển. ReFi vượt qua tài chính truyền thống bằng cách định giá tài sản tự nhiên thông qua khả năng tái tạo và bảo tồn thay vì chỉ tiềm năng dòng tiền trực tiếp của chúng. Mô hình này liên quan đến việc đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như khả năng hoạt động như các bể chứa carbon hoặc chi phí để loại bỏ lượng khí thải carbon, đóng gói giá trị này vào một tài sản dựa trên blockchain có thể giao dịch và tạo tính thanh khoản cho những tài sản này.

ReFi thách thức cách định giá carbon thông thường, thay vào đó tập trung vào giá trị được tạo ra từ việc loại bỏ lượng khí thải carbon, từ đó gán giá trị tiền tệ cho các môi trường tự nhiên như rừng và đại dương vì đặc tính hấp thụ carbon của chúng. Các công ty hàng đầu, bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ đặt mục tiêu đạt mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2030, hiện đang tìm cách tận dụng thị trường carbon đang phát triển.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa then chốt trong bối cảnh cuộc cách mạng Web3 và blockchain rộng lớn hơn, đã dân chủ hóa và mở rộng các cơ hội tài chính ngoài hệ thống truyền thống. Với sự ra đời của ReFi, các nguyên tắc của Tài chính phi tập trung (DeFi) được hài hòa với các mục tiêu tích cực về môi trường và kinh tế xã hội. Phong trào này nhằm mục đích khắc phục dấu chân sinh thái do một thế kỷ công nghiệp hóa để lại và cân bằng lại quy mô phân phối của cải.

Tóm lại, sự kết hợp giữa ReFi với đặc tính của Web3 thể hiện một chương biến đổi trong lĩnh vực tài chính—một chương mà trọng tâm chuyển từ việc tạo ra của cải đơn thuần sang tích cực bồi dưỡng sức khỏe của hành tinh và xã hội của chúng ta. Nó gói gọn tinh thần đổi mới đặc trưng của cộng đồng tiền điện tử, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn có trách nhiệm và có tư duy tiến bộ cho tương lai của tài chính.

Hiểu về tài chính tái tạo (ReFi)

Khái niệm nền kinh tế tái tạo là một khái niệm đang phát triển, có nguồn gốc sâu xa từ mảnh đất trí tuệ được các nhà kinh tế và triết học cày xới trong thế kỷ qua. Triết lý kinh tế này được xây dựng dựa trên ý tưởng đổi mới và phục hồi những gì chúng ta đã mất về mặt môi trường và xã hội, bảo tồn những gì chúng ta vẫn có và thúc đẩy sự thịnh vượng bền vững. Bài báo năm 2015 của John Fullerton " Chủ nghĩa tư bản tái tạo " đã gói gọn cách tiếp cận này, trong đó xem xét tác động rộng hơn của hoạt động kinh tế đối với môi trường và xã hội, những lĩnh vực thường bị các mô hình tư bản truyền thống bỏ qua.

Kinh tế tái tạo đưa ra giải pháp cho một số vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta, bao gồm nghèo đói, bất bình đẳng và hủy hoại môi trường. Nó ủng hộ việc chi tiêu và tiêu dùng có ý thức, sử dụng tài nguyên hiệu quả và ưu tiên phúc lợi của cộng đồng hơn là tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tiền đề cơ bản không chỉ là tạo ra của cải mà còn là tạo ra một hệ thống duy trì và cải thiện sức khỏe của hệ sinh thái và xã hội của chúng ta.

Các khái niệm lịch sử như " Freigeld " của Silvio Gesell và thuế giá trị đất đai của Henry George thể hiện tư duy sớm trong lĩnh vực này, giải quyết hoạt động kinh tế và bất bình đẳng giàu nghèo. Người đoạt giải Nobel Elinor Ostrom đã chứng minh rằng các nguồn tài nguyên chung có thể được quản lý bền vững mà không cần tư nhân hóa hay kiểm soát của chính phủ, trong khi " mô hình bánh rán " của Kate Raworth cung cấp một khuôn khổ để cân bằng nhu cầu của con người với những giới hạn của trái đất. Charles Eisenstein và John Fullerton khám phá sâu hơn ý tưởng rằng hệ thống tài chính phản ánh các giá trị và niềm tin chung của chúng ta.

Giờ đây, với sự ra đời của công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh, chúng ta có các công cụ để thực hiện các nguyên tắc tái tạo này một cách hiệu quả hơn. Những công nghệ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc dân chủ hóa khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính thông qua Tài chính phi tập trung (DeFi), lặp lại ý tưởng của Fullerton bằng cách cho phép các sáng kiến do cộng đồng lãnh đạo nhằm giải quyết các tác động bên ngoài tiêu cực và thúc đẩy phúc lợi tài chính lâu dài.

Các dự án Web3 hiện đang cố gắng đưa các nguyên tắc tái tạo này vào khuôn khổ của chúng, với mong muốn tạo ra sự tái phát triển không chỉ về kinh tế mà còn cả xã hội và môi trường. Bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ hiện đại, chúng tôi đang trên đà hiện thực hóa tầm nhìn của các nhà tư tưởng và nhà kinh tế trong quá khứ, tạo ra một hệ sinh thái tài chính duy trì và tái tạo chính những nền tảng mà nó dựa vào.

Tài chính tái tạo hoạt động như thế nào?

Tài chính tái tạo, hay ReFi, là một lĩnh vực đang phát triển trong hệ sinh thái blockchain kết hợp đầu tư với tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Đó là một cách tiếp cận không chỉ ưu tiên lợi nhuận mà còn cả sự thịnh vượng của hệ sinh thái và cộng đồng. ReFi ủng hộ đầu tư vào nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo và phục hồi sinh thái, nhằm tạo ra hiệu ứng lan tỏa lợi ích trên toàn xã hội và hành tinh.

Triết lý tài chính này dựa trên chủ nghĩa dài hạn và các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn, tìm cách loại bỏ lãng phí và khuyến khích việc sử dụng liên tục các nguồn tài nguyên. Đặc tính trao quyền cho cộng đồng của ReFi thách thức mô hình kinh tế tuyến tính, truyền thống, thường dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và bất bình đẳng xã hội.

Vai trò của Web3 trong ReFi còn vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính, cung cấp nền tảng cho việc ra quyết định có ý thức về mặt xã hội và môi trường. Nó điều chỉnh lợi ích tiền tệ với các mục tiêu bền vững rộng hơn, tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các khuyến khích kinh tế và lợi ích tập thể.

Trái phiếu xanh phi tập trung là minh chứng cho cách tiếp cận đổi mới của ReFi. Không giống như trái phiếu truyền thống, chúng được phát hành trên nền tảng blockchain, dân chủ hóa khả năng tiếp cận các cơ hội đầu tư. Họ thể hiện tinh thần của ReFi bằng cách tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích môi trường rõ ràng đồng thời mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Tính minh bạch và tính bất biến của Blockchain đảm bảo rằng các điều khoản của trái phiếu xanh phi tập trung rõ ràng và có thể được thực thi thông qua các hợp đồng thông minh. Các hợp đồng kỹ thuật số này tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác không cần tin cậy bằng cách tự động thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận như thanh toán lãi và trả nợ gốc khi đến hạn.

Token hóa là trọng tâm của hoạt động của trái phiếu xanh phi tập trung. Nó chia khoản đầu tư thành các token có thể chuyển nhượng, mỗi token đại diện cho một cổ phần trong trái phiếu. Khi một nhà đầu tư mua token từ đợt phát hành trái phiếu của một công ty năng lượng mặt trời, họ đang trực tiếp hỗ trợ các sáng kiến năng lượng tái tạo và đến lượt họ nhận được yêu cầu tương ứng về lợi nhuận của trái phiếu.

Điều làm nên sự khác biệt của trái phiếu xanh phi tập trung là cơ chế giám sát nội tại của chúng. Họ có thể kết hợp theo dõi tác động môi trường theo thời gian thực, đảm bảo rằng các dự án tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững.

Việc quản lý trái phiếu xanh phi tập trung cũng có thể được cách mạng hóa thông qua DAO , nơi tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nhà đầu tư và người nhận tiền, đều có tiếng nói trong các quyết định quản trị. Điều này có thể liên quan đến việc bỏ phiếu cho các dự án tiềm năng, từ đó thúc đẩy ý thức làm chủ và trách nhiệm giải trình trong cộng đồng.

Khi ReFi phát triển, nó liên tục kết hợp phản hồi của cộng đồng, kết quả dự án bền vững và cải tiến hợp đồng thông minh để làm phong phú thêm hệ sinh thái. Mỗi dự án được tài trợ sẽ trở thành một minh chứng cho tiềm năng kết hợp tài chính với tác động tái tạo, tạo tiền lệ cho các sáng kiến trong tương lai tiếp theo.

Giao dịch carbon bằng token

Sự cấp bách của các mối quan tâm về môi trường, đặc biệt là lượng khí thải carbon và sự phát triển của nhựa, đã làm nổi bật mối liên hệ mật thiết giữa hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Để đối phó với những tác động không thể phủ nhận của quá trình công nghiệp hóa, nhiều chương trình buôn bán carbon khác nhau đã xuất hiện, cho phép các công ty bù đắp lượng khí thải của họ bằng cách tài trợ cho các dự án hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển.

Tuy nhiên, hiệu quả của các cơ chế buôn bán carbon truyền thống thường bị suy yếu do các vấn đề về tính minh bạch và liêm chính. Trong bối cảnh đó, bối cảnh đổi mới của Web3 mang đến một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, có thể tạo ra một thị trường tín dụng carbon phi tập trung, mang lại sự minh bạch cao hơn và giảm khả năng bị lừa đảo.

Các thực thể Web3 đi đầu trong quá trình chuyển đổi này, mã hóa tín dụng carbon để đảm bảo chúng có thể được theo dõi trên sổ cái công khai. Hệ thống này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và xác thực chính xác lượng bù đắp carbon mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, khuyến khích nhiều bên liên quan tham gia vào các sáng kiến sinh thái.

Với áp lực pháp lý ngày càng tăng đối với các công ty trong việc giải quyết lượng khí thải carbon của họ, nhu cầu về các khoản tín dụng carbon dựa trên blockchain này dự kiến sẽ tăng cao. Điều này có thể dẫn đến một dòng đầu tư đáng kể vào các dự án nhằm giảm lượng carbon trong khí quyển, chẳng hạn như nỗ lực trồng lại rừng hoặc công nghệ thu giữ không khí trực tiếp. Cách tiếp cận Web3 đối với giao dịch carbon, với trách nhiệm giải trình và tính minh bạch vốn có của nó, có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta tiếp cận trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp.

Khám phá các lĩnh vực khác nhau của ReFi

Tài chính tái tạo (ReFi) là một lĩnh vực đang phát triển nhằm tái cơ cấu bối cảnh kinh tế để hài hòa hệ thống tài chính với phúc lợi sinh thái và xã hội. Vì phong trào ReFi còn non trẻ nên việc phân định các tham số chính xác của nó vẫn là một nhiệm vụ phức tạp với nhiều đơn vị khác nhau tham gia vào việc phân loại các dự án ReFi đích thực.

Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI)

Một trong những khái niệm chính trong ReFi là việc triển khai Thu nhập cơ bản chung (UBI). Mô hình kinh tế xã hội cấp tiến này đề xuất cung cấp cho tất cả các cá nhân một khoản trợ cấp tiền tệ định kỳ, không ràng buộc, đảm bảo mức sống tối thiểu. Tiền đề là giúp các cá nhân chống lại những cú sốc kinh tế và tạo cơ sở cho sự ổn định tài chính. Đi tiên phong cho sáng kiến này trong không gian ReFi là các nền tảng như Proof of Humanity , CirclesGoodDollar , sử dụng công nghệ Web3 để phân phối UBI, sử dụng hiệu quả bối cảnh kỹ thuật số để vượt qua các rào cản địa lý.

Tiền tệ địa phương

Trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế địa phương, các cộng đồng đã và đang đổi mới bằng các loại tiền tệ địa phương. Các công cụ tài chính riêng biệt này được điều chỉnh để lưu hành trong các khu vực cụ thể, từ đó củng cố thương mại địa phương, bản sắc văn hóa và giá trị cộng đồng. Những loại tiền tệ như vậy không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn được thiết kế để duy trì và nuôi dưỡng hệ sinh thái kinh tế địa phương. SEEDS , một sáng kiến tiền kỹ thuật số, minh họa khái niệm này bằng cách khuyến khích đầu tư vào các dự án tái tạo do cộng đồng lựa chọn.

Tài sản được hỗ trợ bằng vốn tự nhiên

Tài sản được hỗ trợ bằng vốn tự nhiên tạo thành một cách tiếp cận mang tính cách mạng trong bảo tồn môi trường, mang lại giá trị kinh tế hữu hình cho tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái. Điều này khuyến khích việc bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên của hành tinh chúng ta, tạo động lực kinh tế cho sự bền vững. Tín dụng carbon và đa dạng sinh học là những ví dụ điển hình về điều này, cung cấp một phương tiện khả thi để tài trợ cho các dự án môi trường có tác động. Stablecoin Mento của Celo là một ví dụ minh họa, trong đó giá trị tiền tệ được gắn với tài sản sinh thái.

Cờ bạc không thua

Giải quyết những cạm bẫy kinh tế xã hội của cờ bạc truyền thống, khái niệm cờ bạc không thua nổi lên như một giải pháp sáng tạo trong ReFi. Nó mang lại cảm giác hồi hộp khi đánh bạc trừ đi rủi ro tài chính, cho phép các cá nhân tham gia vào các trò chơi may rủi mà không có nguy cơ mất tiền. Các nền tảng như PoolTogetherHaloFi ủng hộ mô hình này, đồng thời khuyến khích tiết kiệm ở những người có thu nhập thấp.

Tài trợ hàng hóa công cộng

ReFi cũng mở rộng các nguyên tắc của mình sang việc tài trợ cho hàng hóa công—các tài nguyên có thể truy cập được trên toàn cầu, chẳng hạn như công viên, không khí sạch hoặc phần mềm nguồn mở. Những hàng hóa này được đặc trưng bởi tính chất không thể loại trừ và không cạnh tranh, khiến chúng trở thành tài sản chung. Các sáng kiến như Gitcoin luôn đi đầu trong việc khám phá các cơ chế tài trợ cho hàng hóa công cộng dựa trên sự tham gia rộng rãi và đóng góp tập thể.

Khi miền ReFi phát triển, nó nhằm mục đích hệ thống hóa và vận hành các sáng kiến đa dạng này, nhân rộng tác động của chúng và tích hợp chúng vào hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn. Với sự nhấn mạnh cơ bản vào tính bền vững, tính toàn diện và sự thịnh vượng chung, ReFi là minh chứng cho tiềm năng tài chính đóng vai trò là kênh dẫn cho sự thay đổi tích cực, định hình một tương lai nơi các hoạt động kinh tế về bản chất gắn liền với sức khỏe lâu dài của hành tinh chúng ta và cư dân của nó.

Tương lai của ReFi

Khi lĩnh vực Tài chính tái tạo (ReFi) phát triển, dự đoán sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng của nó, báo trước sự thay đổi mô hình trong các lĩnh vực khác nhau.

Đầu tư tác động đã sẵn sàng cho một sự chuyển đổi đáng kể thông qua ReFi. Phương thức đầu tư này theo truyền thống tìm cách cân bằng lợi ích tài chính với các kết quả có lợi về xã hội và môi trường. ReFi có thể nâng cao hơn nữa điều này bằng cách thành lập "DAO tác động", các tổ chức tự trị phi tập trung chuyên phân phối đầu tư vào các dự án có lợi cho xã hội và môi trường. Các DAO này có thể dân chủ hóa nguồn tài trợ cho nhiều mục đích khác nhau, từ các sáng kiến năng lượng xanh đến tạo ra nhà ở giá rẻ, với cơ sở hạ tầng của Web3 mang lại sự minh bạch tuyệt vời và phân phối tài nguyên công bằng.

Quản trị cộng đồng cũng đang trên đà thay đổi với ReFi. Trong lịch sử, các quyết định của cộng đồng thường nằm trong tay một số ít người được chọn, thiếu sự tham gia của cộng đồng trên diện rộng. ReFi có khả năng phá vỡ điều này bằng cách thúc đẩy các quy trình ra quyết định toàn diện, trong đó quyền lực quản trị được phân bổ trên toàn cộng đồng, tận dụng Web3 để cho phép các thành viên cộng đồng ra quyết định tập thể và tham gia trực tiếp. Điều này có thể định hình lại cách đưa ra các quyết định chung, đảm bảo chúng phản ánh ý chí tập thể và đóng góp vào lợi ích toàn diện của cộng đồng.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.