Tether (USDT) hiện đã có sẵn. Chỉ có trên Plisio

Tether (USDT) hiện đã có sẵn. Chỉ có trên Plisio

Xin chào!

Tether (USDT) hiện đã có trên Plisio! Plisio là Dịch vụ đầu tiên trên thế giới giữa bitpay.com, coinbase.com, coinpayments.net và các đối thủ cạnh tranh khác cung cấp dịch vụ nhận thanh toán, gửi các khoản thanh toán hàng loạt hoặc đơn giản là quản lý tài sản của tài khoản bằng loại tiền này.
 

Tether (USDT) là stablecoin lớn nhất được chốt bằng đô la Mỹ với mức vốn hóa thị trường gần 19 tỷ USD, nghĩa là có khoảng 19 tỷ USDT đang được lưu hành ở mức giá 1 USD. Điều này mở ra nhiều khả năng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể xây dựng giải pháp mà doanh nghiệp của mình cần trên cơ sở tiền điện tử này và các sản phẩm của Plisio.
 

Cổng thanh toán cho phép người bán thực hiện giao dịch bằng Tether là một giải pháp độc đáo chỉ dành cho người dùng Plisio.
 

Dùng thử USDT cho Doanh nghiệp của bạn
 

Cùng với việc phát hành tiền điện tử mới, chúng tôi đã cập nhật thông tin về phí. Cũng cần lưu ý rằng số tiền tối thiểu trên hóa đơn cho Tether phải là 100 đô la.

Chúng tôi tiếp tục làm việc và trong tương lai gần, bạn sẽ thấy nhiều loại tiền điện tử hơn cũng như các giải pháp mới cho doanh nghiệp của mình.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối