Co to jest Launchpad? Typowe modele Crypto Launchpad

Co to jest Launchpad? Typowe modele Crypto Launchpad

Podczas trendów wzrostowych na rynku w latach 2017 i 2021, 2024 projekty na starterach spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności ze względu na potencjał zwrotu sięgający 100x. Czym właściwie jest starter? Czy starter może pomóc inwestorom zmienić swoją pozycję w nadchodzącej hossie byków?

Launchpad w świecie kryptowalut to platforma, która pomaga nowym projektom blockchain zbierać fundusze i zdobywać ekspozycję poprzez przeprowadzanie sprzedaży tokenów, często określanych jako wstępne oferty DEX (IDO) lub wstępne oferty wymiany (IEO). Platformy te zapewniają zorganizowane i bezpieczne środowisko zarówno dla projektów, jak i inwestorów.

Popularne startery, takie jak Binance Launchpad, Polkastarter i TrustSwap, odegrały kluczową rolę w powodzeniu wielu projektów. Oferują inwestorom wczesny dostęp do obiecujących tokenów po niższych cenach, co może prowadzić do znacznych zysków w fazach zwyżki. Ponadto platformy te często mają rygorystyczne procesy weryfikacji, które mogą zmniejszyć ryzyko inwestowania w oszukańcze lub źle zarządzane projekty.

Biorąc pod uwagę historyczne wyniki starterów podczas poprzednich hoss, pozostają one istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów chcących zmaksymalizować swoje zyski w przyszłych trendach wzrostowych. Jednakże, jak w przypadku każdej inwestycji, niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań i zrozumienie związanego z nią ryzyka.

Co to jest Launchpad?

Launchpad to platforma, która wspiera start-upy Web3 w ich początkowej sprzedaży tokenów lub NFT poprzez mechanizmy takie jak początkowe oferty wymiany (IEO) i wstępne oferty DEX (IDO). Podstawowym celem startera jest łączenie użytkowników z obiecującymi projektami na ich wczesnych etapach, a jednocześnie pomaganie startupom w pozyskiwaniu funduszy od społeczności.

Każdy starter ma zazwyczaj swój własny zestaw procedur i kryteriów weryfikacji startupów, koncentrując się na takich aspektach, jak bezpieczeństwo i tokenomika. Celem tego dokładnego procesu weryfikacji jest ochrona interesów użytkowników i ograniczenie ryzyka inwestowania w fałszywe projekty.

Według danych Plisio, wyrzutnie cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, a zwrot z inwestycji (ROI) sięga nawet 3 000%, a w niektórych przypadkach nawet 19 000%. Godne uwagi przykłady popularnych starterów na rynku to Binance Launchpad i Coinlist.

Oprócz korzyści finansowych startery zapewniają także cenne wsparcie start-upom, w tym pomoc marketingową, usługi doradcze i silną społeczność pierwszych użytkowników. Tak kompleksowy system wsparcia znacząco zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Dla inwestorów udział w starterze daje możliwość wejścia na grunt innowacyjnych projektów, potencjalnie prowadzących do znacznych zysków.

Najlepsze Launchpady według średniego ROI

Poniżej znajdują się niektóre z najlepszych starterów w oparciu o średni zwrot z inwestycji:

Binance

 • Obecny zwrot z inwestycji: 2939,4%
 • Najwyższy w historii (ATH) ROI: 19 000%

Lista monet

 • Aktualny zwrot z inwestycji: 1526,9%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 6000%

Odlewnia Fiordu

 • Obecny zwrot z inwestycji: 757,3%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 1000%

Odbić się

 • Obecny zwrot z inwestycji: 680,4%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 3000%

Bybit

 • Obecny zwrot z inwestycji: 648,7%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 2000%

W centrum uwagi KuCoina

 • Obecny zwrot z inwestycji: 426,1%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 4000%

Szybki start OKX

 • Obecny zwrot z inwestycji: 364,8%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 1000%

AscendEX

 • Obecny zwrot z inwestycji: 206,2%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 4000%

Twórca DAO

 • Obecny zwrot z inwestycji: 158%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 3000%

Zasiać

 • Obecny zwrot z inwestycji: 141,4%
 • Zwrot z inwestycji w ATH: 3000%

Dla inwestorów udział w starterze daje możliwość wejścia na grunt innowacyjnych projektów, potencjalnie prowadzących do znacznych zysków. Istotne jest jednak zachowanie należytej staranności i zrozumienie ryzyk związanych z inwestycjami na wczesnym etapie. Imponujące dane dotyczące ROI z różnych starterów podkreślają ich potencjał, ale także podkreślają potrzebę starannej selekcji i badań.

Popularne modele zbierania funduszy na Launchpadach

Dostęp do stawki

Model „od stawki do dostępu” jest szeroko stosowany w większości projektów starterów. W tym modelu użytkownicy muszą postawić wymaganą liczbę tokenów, aby otrzymać alokację na inwestycję w startup. Im większa stawka, tym większa alokacja.

Celem stawki do dostępu jest zwiększenie wartości tokena startera i zapewnienie stabilności. Na przykład Binance Launchpad wymaga od użytkowników stakowania tokenów BNB , aby otrzymać przydziały na projekty startowe.

Jednak wadą metody „od stawki do dostępu” jest to, że z czasem może ona przypominać wielopoziomowy schemat Ponziego. W miarę wzrostu stosunku tokena startera do alokacji użytkownicy muszą zainwestować więcej pieniędzy, aby otrzymać alokację. Zdarzały się przypadki, gdy inwestorzy wydali 30 000 dolarów tylko po to, aby otrzymać tokeny projektu o wartości 20 dolarów.

Kto pierwszy, ten lepszy (FCFS)

FCFS to model dla inwestorów, którzy przybywają pierwsi i pierwsi dokonują zakupu, przy czym przydział każdej osoby jest ograniczony. Obecnie na rynku NFT popularny jest model FCFS.

Zaletą FCFS jest to, że promuje on uczciwość wśród inwestorów (kto pierwszy, ten lepszy) bez polegania na aktywach typu „stake-to-access”.

Wadą modelu FCFS jest to, że może on obniżyć wartość projektu, ponieważ umożliwia każdemu łatwy dostęp i ma mniejsze wymagania dotyczące uczestnictwa. W rezultacie niektóre startupy korzystające z modelu FCFS miały trudności z zebraniem wystarczających środków i nie wszystkie tokeny /NFT zostały sprzedane.

Model NFT

Oprócz powyższych modeli niektóre wyrzutnie zaczęły używać modelu NFT , aby uniknąć sytuacji podobnych do Ponziego. W szczególności użytkownicy używają NFT startera do zabezpieczania alokacji, zamiast polegać na współczynniku alokacji opartym na postawionych tokenach.

W przypadkach, gdy projekt Web3 ma wielu inwestorów, alokacja jest równomiernie dzielona pomiędzy NFT, a nie według liczby postawionych tokenów.

Zaletą tego modelu jest to, że daje inwestorom równe szanse, gdyż alokacja tokenów projektu do NFT jest równa. Na przykład Starship traktuje priorytetowo osoby posiadające członkostwo Starship NFT w zakresie inwestowania w start-upy.

Launchpad w Magic Eden

Magic Eden jest jednym z przykładów wykorzystania modelu NFT. Użytkownicy nabywają NFT specyficzne dla startera, co gwarantuje im przydział w nadchodzących projektach.

Każdy model zbierania funduszy na starterach ma unikalne zalety i wady. Chociaż metoda „stake-to-access” promuje wartość i stabilność tokena, może stać się zbyt kosztowna dla małych inwestorów. Model FCFS zapewnia sprawiedliwość, ale może ograniczać skuteczność pozyskiwania funduszy. Z kolei model NFT zapewnia bardziej sprawiedliwą alokację, ale wymaga innowacyjnego wdrożenia, aby zapewnić sukces projektu.

middle

Korzyści z Launchpadów na rynku kryptowalut

Z punktu widzenia inwestora startery oferują możliwość dostępu do projektów startupowych na wczesnym etapie, umożliwiając im zakup tokenów po niższych cenach z potencjałem wyższych zwrotów w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami. Na przykład w 2017 r. starter Coinlist umożliwił użytkownikom zakup tokenów FIL po cenie 1,91 USD. Obecny ROI wynosi około 360%, a w pewnym momencie osiągnął oszałamiające 12257%.

Mimo że wielu inwestorów znacznie poprawiło swoją pozycję dzięki zaledwie 1-2 projektom finansowanym za pośrednictwem starterów, zwrot z inwestycji (ROI) nie zawsze jest gwarantowany. Na przykład projekt Moonstarter Dead Knight (DKM) po fazie startowej osiągnął zwrot z inwestycji na poziomie -37,4%, a od tego czasu spadł do -100%. Nawet w okresach, gdy Bitcoin przekraczał 65 000 dolarów, niektóre startery nadal zapewniały ujemne zyski.

Perspektywa startupów

W przypadku startupów startery upraszczają proces pozyskiwania funduszy od społeczności, omijając konieczność polegania na funduszach venture capital z wieloma obowiązkowymi warunkami. Według Cryptoranka w 2018 roku łączne środki zebrane przez projekty startupowe za pośrednictwem starterów osiągnęły poziom 4 miliardów dolarów, co odpowiada PKB małego kraju.

Co więcej, udana kampania zbierania funduszy, która pomaga wielu inwestorom poprawić ich pozycje, przyczynia się również do rozwoju społeczności starterów i startupów. Ten sukces sprzyja tworzeniu wspierającego środowiska, w którym więcej projektów może się rozwijać i przyciągać dalsze inwestycje.

Studium przypadku

Filecoin na Coinlist: W 2017 r. Filecoin (FIL) był dostępny w cenie 1,91 USD za token na Coinlist. Wskaźnik ROI tokena osiągnął najwyższy w historii poziom 12 257%, co pokazuje ogromny potencjał inwestowania w projekty na wczesnym etapie za pośrednictwem starterów.

Dead Knight (DKM) na Moonstarterze: Nie wszystkie projekty kończą się sukcesem, co widać w przypadku Dead Knight (DKM). Po fazie startowej osiągnął zwrot z inwestycji na poziomie -37,4%, ostatecznie osiągając -100%. Ten przykład podkreśla ryzyko związane z inwestycjami w startery.

Trendy marketowe

Nawet w okresach wzrostów, na przykład gdy Bitcoin przekroczył 65 000 dolarów, niektóre projekty starterów przyniosły ujemne stopy zwrotu, co wskazuje, że same warunki rynkowe nie gwarantują sukcesu. Inwestorzy muszą dokładnie ocenić każdy projekt.

Launchpady odgrywają kluczową rolę na rynku kryptowalut, zapewniając inwestorom wczesny dostęp do obiecujących projektów i ułatwiając gromadzenie funduszy przez społeczność dla startupów. Obie strony muszą jednak poradzić sobie z nieodłącznym ryzykiem i przeprowadzić dokładne badania, aby zmaksymalizować korzyści płynące z tych platform. Wahające się wskaźniki sukcesu podkreślają znaczenie świadomego podejmowania decyzji na tym dynamicznym rynku.

Czy Launchpady muszą być zgodne z przepisami prawnymi?

Obecnie większość starterów na rynku kryptowalut przestrzega przepisów prawnych i specyficznych zasad każdego kraju.

Dla inwestorów

Launchpady zazwyczaj wymagają od użytkowników wypełnienia procedur „Know Your Customer” (KYC) w celu zweryfikowania ich tożsamości. Krok ten ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu takim działaniom, jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Dodatkowo proces KYC pomaga starterom zminimalizować udział botów, zapewniając bardziej sprawiedliwe środowisko dla prawdziwych inwestorów.

Dla projektów

Launchpady zazwyczaj realizują różne poziomy oceny projektu. Oceny te mają na celu nie tylko ułatwienie użytkownikom dostępu do projektów wysokiej jakości, ale także zapobieganie scenariuszom takim jak schematy „wypompuj i zrzuć” organizowane przez same projekty lub przez fundusze inwestycyjne.

Znaczenie zgodności z przepisami

Zgodność z przepisami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wiarygodności i stabilności ekosystemu kryptowalut. Launchpady zgodne z przepisami prawnymi mogą przyciągnąć więcej legalnych projektów i inwestorów, tworząc bezpieczniejsze środowisko inwestycyjne. Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym kar finansowych i zakazów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na starter i jego użytkowników.

Zgodność z prawem jest istotnym aspektem branży starterów kryptowalut. Przestrzegając wymagań KYC i przeprowadzając dokładne oceny projektów, startery mogą zaoferować bezpieczną i przejrzystą platformę zarówno dla inwestorów, jak i startupów. Zapewnienie zgodności z przepisami nie tylko chroni inwestorów, ale także pomaga w budowaniu godnego zaufania i zrównoważonego ekosystemu kryptograficznego.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.