Prognoza cen Pi Network: 2024-2030

Prognoza cen Pi Network: 2024-2030

Pi Network, projekt kryptograficzny zainicjowany przez absolwentów Uniwersytetu Stanforda, dr. Nicolasa Kokkalisa i dr. Chengdiao Fana w 2018 r., znacznie się rozwinął od momentu jego powstania. Uznając bariery w przyjęciu kryptowalut, uruchomili platformę 14 marca 2019 r., zbiegając się z Dniem Pi, mając na celu połączenie technologii blockchain z następną erą sieci. Ta zdecentralizowana platforma wydobywcza charakteryzuje się energooszczędnym procesem, który pozwala użytkownikom wydobywać monety Pi (PI) bezpośrednio ze smartfonów, zwiększając dostępność i zmniejszając zużycie energii.

Od połowy 2024 r. Pi Network może pochwalić się znaczną społecznością, a jej obecność na platformach społecznościowych takich jak Core Team X (dawniej Twitter) osiąga ponad 3,3 miliona obserwujących. Ta duża liczba fanów podkreśla emocje wokół platformy, która obecnie obsługuje ponad 55 milionów użytkowników wydobywających monety Pi. Warto zauważyć, że do kwietnia 2024 r. ponad 10 milionów użytkowników przeszło wymaganą weryfikację „ Know Your Customer” (KYC), co podkreśla postęp projektu w kierunku zapewnienia zgodności z przepisami.

Jednak pomimo oczekiwań i tętniącej życiem społeczności platformy, Pi Network stanęła w obliczu wyzwań, w tym wielokrotnych opóźnień w uruchomieniu swojej sieci głównej, co wzbudziło niepewność i niecierpliwość wśród jej zwolenników. Przedłużająca się faza rozwoju bez działającej sieci skłoniła niektórych do wezwania do nadzoru ze strony organów takich jak Federalna Komisja Handlu (FTC), aby zapobiec potencjalnym problemom przypominającym inne nieudane projekty kryptograficzne, takie jak FTX lub Terra Luna.

Patrząc w przyszłość, zespół Pi Network ogłosił znaczący kamień milowy w postaci zaplanowanego uruchomienia sieci głównej na 15 lipca 2024 r. Oczekuje się, że to posunięcie doprowadzi projekt do pełnego trybu operacyjnego, potencjalnie stabilizując sieć i wyjaśniając wartość monety Pi, która pozostaje mają charakter spekulacyjny, dopóki nie staną się aktywnie zbywalne i wykorzystywane w sieci. Ten kolejny etap podróży Pi Network może stanowić kluczowy punkt zwrotny, ponieważ celem firmy jest wypełnienie swojej misji polegającej na uczynieniu wydobywania i korzystania z kryptowalut tak dostępnymi i prostymi, jak to tylko możliwe dla globalnej bazy użytkowników.

Aktualna cena sieci Pi

Sieć Pi Network, uruchomiona w Dzień Pi, 14 marca 2019 r., przez grupę absolwentów Uniwersytetu Stanforda, zyskała znaczną popularność jako nowatorska platforma do wydobywania kryptowalut. Umożliwia użytkownikom wydobywanie monet Pi (PI) za pośrednictwem aplikacji mobilnej, mając na celu udostępnienie kryptowaluty szerszemu gronu odbiorców. Według stanu na początek 2024 r. Pi Network ma ponad 29 milionów aktywnych użytkowników, co oznacza znaczny wzrost z zaledwie 100 000 użytkowników w połowie 2019 r.

Pomimo ogromnej bazy użytkowników, Pi coin nie jest jeszcze notowany na giełdach kryptowalut i nie ma ustalonej wartości rynkowej. Sytuacja ta doprowadziła do powszechnych spekulacji na temat jego potencjalnej wartości, a liczby na różnych forach sięgają czasami nawet 314 159 dolarów, chociaż nie są one oparte na rzeczywistych transakcjach rynkowych. Według ostatnich niezweryfikowanych notowań, takich jak te na CoinMarketCap i CoinGecko, spekulacyjny kurs wymiany monety Pi na dzień 29 lutego 2024 r. wynosił około 34,02 dolara. Jednakże te notowania są uważane za IOU i mogą nie być wiarygodnymi wskaźnikami rzeczywistej wartości monety.

Sieć wdrożyła proces halvingu, aby utrzymać niedobory w miarę wzrostu bazy użytkowników. Mechanizm ten zmniejsza nagrody za wydobycie w przypadku kluczowych osiągnięć użytkowników, czyli przy 100 000, 1 milionie i 10 milionach aktywnych użytkowników, i będzie kontynuowany, dopóki platforma nie osiągnie 1 miliarda użytkowników. Ten model deflacyjny ma pomóc w utrzymaniu wartości monety w czasie.

Sieć Pi Network jest przygotowana na kluczowe przejście z zamkniętej sieci, w której monety można wydobywać i używać wyłącznie w aplikacji, do otwartej sieci głównej. Posunięcie to planowane jest na rok 2024, jeśli zostaną spełnione trzy kluczowe warunki dotyczące współpracy społeczności, kamieni milowych w rozwoju i czynników zewnętrznych. Przejście na otwartą sieć główną umożliwi publiczny obrót monetami Pi i potencjalnie zwiększy ich użyteczność i wartość.

Jednak dla potencjalnych inwestorów i użytkowników ważne jest zachowanie ostrożności. Sieć podkreśla, że dopóki sieć główna nie zacznie działać, jakikolwiek handel Pi jest nieautoryzowany i nieoficjalny. Prawdziwy test wartości i użyteczności monety Pi nastąpi, gdy moneta Pi będzie w pełni operacyjna i zintegrowana z szerszym ekosystemem blockchain, co uczyni ją spekulacyjną, ale potencjalnie obiecującą inwestycją długoterminową.

Prognozy cen sieci Pi na rok 2024

 • Początek 2024 r.: Analiza przeprowadzona przez CoinCodex sugeruje perspektywę neutralną do lekko byczej, przy czym oczekuje się, że PI osiągnie poziom 35,97 USD na początku marca, na co będzie wpływać 19 byczych wskaźników technicznych w stosunku do 8 niedźwiedzich.
 • Połowa 2024 r.: Przewiduje się, że ceny Pi Network będą charakteryzowały się minimalną zmiennością i będą się wahać od 43 do 45 dolarów w czerwcu i nieznacznie rosnąć w kolejnych miesiącach do około 45 dolarów w sierpniu. Analizy techniczne przewidują kontynuację tego ruchu w zakresie wahań z okazjonalnymi zwyżkowymi wskazówkami, w miarę jak rynek przewiduje nowe wydarzenia.
 • Koniec 2024 r.: Oczekuje się, że cena wzrośnie w drugiej połowie roku, szczególnie od października, kiedy prognozy wahają się od 55 do 65 dolarów. Wzrost ten przypisuje się rosnącemu entuzjazmowi na rynku kryptowalut i potencjalnym skutkom uruchomienia sieci głównej. W listopadzie cena może oscylować pomiędzy 57 a 64 dolarów, natomiast w grudniu może nastąpić stabilizacja na poziomie około 60 dolarów.

Prognoza cen sieci Pi na rok 2025

W 2025 r. prognozy cen Pi Network wykazują zróżnicowany zakres szacunków, odzwierciedlając różne oczekiwania dotyczące wyników kryptowaluty po jej przewidywanym wprowadzeniu na rynek główny pod koniec 2024 r. Niniejsza kompilacja prognoz integruje te różne poglądy, podkreślając potencjalną zmienność i wzrost monety Pi na rynku rok kluczowy.

Prognozy na początek 2025 r
Analitycy przewidują mocny początek roku 2025, napędzany zwyżkową dynamiką przeniesioną po wprowadzeniu monety na rynek. W pierwszych miesiącach może nastąpić znaczny wzrost cen, a szacunki wskazują, że potencjał Pi przekroczy 480 dolarów, a do połowy roku prawdopodobnie osiągnie nawet 500 dolarów. Ten początkowy wzrost jest prawdopodobnie spowodowany nowym napływem traderów i inwestorów chętnych do udziału w nowo dostępnym rynku.

Wahania cen w połowie roku
Oczekuje się, że w miarę upływu roku cena Pi osiągnie nowe maksima, potencjalnie wahając się od 550 do 620 dolarów. Przewidywania te opierają się na pomyślnym wdrożeniu infrastruktury technologicznej sieci Pi, w tym protokołu Stellar Consensus Protocol (SCP), który mógłby sprzyjać stabilności cen i skalowalności. Jednakże po osiągnięciu tych szczytów może nastąpić odwrócenie, a tendencje niedźwiedzi nabiorą na sile, prawdopodobnie w wyniku korekt rynkowych lub zachowań nastawionych na zysk wśród wczesnych inwestorów.

Oczekiwania na koniec roku
Oczekuje się, że do końca 2025 r. cena Pi ustabilizuje się w przedziale 500–520 USD, co wskazuje na lekką niedźwiedzią zmianę w miarę dostosowywania się rynku do nowej równowagi. Pomimo tego pogorszenia koniunktury, szersze oczekiwania pozostają znacznie pozytywne w porównaniu z początkowymi cenami wprowadzenia na rynek, które niektórzy analitycy szacują na zaledwie 0,2–0,5 dolara.

Konserwatywne szacunki a scenariusze optymistyczne
Bardziej ostrożne szacunki ceny Pi w 2025 r. wahają się od 1 do 1,5 dolara, w oparciu o założenie pomyślnego działania sieci i przyjęcia przez użytkowników. Prognozy te odzwierciedlają ostrożny optymizm, biorąc pod uwagę niestabilny charakter rynków kryptowalut i przeszkody rozwojowe, przed którymi często stają nowe projekty, takie jak Pi Network.

Prognozy z najwyższej półki
Z bardziej optymistycznej strony spektrum niektórzy prognostycy przewidują, że cena Pi może wzrosnąć aż do 187,36 USD do końca 2025 r. Takie scenariusze prawdopodobnie zakładają, że Pi Network nie tylko pomyślnie uruchomi swoją sieć główną i osiągnie pełną zdolność operacyjną, ale także zyska szerokie uznanie wśród jego obszerna baza użytkowników, która jest już liczona w milionach.

Wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, choć prognozy cen dla Pi Network na 2025 r. wykazują szeroki zakres, łącznie podkreślają potencjał znacznego wzrostu i zmienności. Inwestorzy i entuzjaści powinni uważnie monitorować rozwój sieci, zwłaszcza pod względem uruchomienia sieci głównej i późniejszej integracji rynkowej. Pomyślne wdrożenie i solidne zaangażowanie użytkowników mogą popchnąć Pi w stronę górnej granicy tych przewidywań, podczas gdy wszelkie niepowodzenia mogą skutkować gorszą wydajnością. Jak zawsze, potencjalni inwestorzy powinni zachować należytą staranność i wziąć pod uwagę ryzyko nieodłącznie związane z inwestycjami w kryptowaluty.

middle

Prognoza cen sieci Pi na rok 2026

Prognoza cen Pi Network na 2026 r. sugeruje kontynuację niedźwiedziego trendu obserwowanego w drugiej połowie 2025 r., z potencjałem do ciągłych korekt na rynku, w miarę jak inwestorzy i handlowcy dostosowują swoje strategie w odpowiedzi na wcześniejszą zmienność cen.

Przegląd sieci Pi w 2026 roku
Rok może rozpocząć się od silnej presji sprzedaży, która doprowadzi do zauważalnego spadku cen monet Pi. Można to przypisać połączeniu czynników makroekonomicznych, takich jak zmiany w krajobrazie regulacyjnym lub zmiany w szerszych nastrojach rynkowych wobec kryptowalut, które często wpływają na zaufanie inwestorów i dynamikę rynku.

Dynamika rynku w połowie roku
Oczekuje się, że w miarę upływu roku 2026 cena Pi ustabilizuje się nieco, ale prawdopodobnie utrzyma tendencję spadkową i przez większą część roku będzie wynosić od 370 do 410 dolarów. Ten ciągły spadek może wynikać z utrzymujących się niedźwiedzich perspektyw wśród inwestorów lub być może z powodu pojawiających się konkurencyjnych technologii, które mogą odwrócić uwagę i inwestycje od Pi Network.

Oczekiwania na koniec roku
Przewiduje się, że pod koniec 2026 r. cena Pi będzie się wahać w nieco wyższym przedziale od 400 do 430 dolarów. Oznacza to, że chociaż rynek może zacząć odnajdywać pewien poziom stabilizacji cen, ogólne nastroje mogą pozostać ostrożne, a niedźwiedzie nadal wpływają na trajektorię rynku.

Czynniki wpływające na sieć Pi w 2026 roku
Na te przewidywania może mieć wpływ kilka czynników, w tym:

 • Postęp technologiczny i aktualizacje w sieci Pi: Pomyślne aktualizacje lub ulepszenia funkcjonalności sieci lub bezpieczeństwa mogą odnowić zainteresowanie inwestorów i potencjalnie odwrócić tendencję spadkową.
 • Wskaźniki adopcji wśród użytkowników i firm: jeśli Pi Network może zwiększyć swoją użyteczność i wykazać przypadki użycia w świecie rzeczywistym, może zachęcić do szerszego przyjęcia, wspierając wzrost jej wartości rynkowej.
 • Globalne warunki gospodarcze: Szersze czynniki ekonomiczne, w tym stopy procentowe, inflacja i kondycja gospodarki światowej, mogą również znacząco wpłynąć na zachowania inwestorów i wyceny kryptowalut.

Wniosek
Prognozy cen Pi Network w 2026 roku odzwierciedlają ostrożny, ale ewoluujący krajobraz dla kryptowalut. Chociaż potencjał utrzymywania się trendów spadkowych sugeruje wyzwania, podstawowa dynamika technologii Pi Network i jej przyjęcie na rynku będą miały kluczowe znaczenie przy określaniu jej rzeczywistych wyników. Inwestorzy powinni zachować czujność, obserwując zarówno rozwój wewnętrzny w ekosystemie Pi Network, jak i zewnętrzne warunki rynkowe, które mogą mieć wpływ na trajektorię cen kryptowaluty.

Prognoza cen sieci Pi na rok 2027

Wkraczając w rok 2027, sieć Pi może przejść fazę stabilizacji, która może oznaczać wytchnienie od niedźwiedzich warunków, które dominowały w poprzednich latach. Może to prowadzić do bardziej sprzyjającego otoczenia rynkowego, w którym zmniejszona presja sprzedaży toruje drogę potencjalnym trendom wzrostowym.

Przewidywane trendy rynkowe na rok 2027
Na początku roku ograniczenie aktywności sprzedażowej może stworzyć okazję do pojawienia się zwyżkowych trendów, stopniowo przeciwdziałając wcześniejszej tendencji spadkowej. Może na to mieć wpływ kilka czynników, w tym zwiększone przyjęcie Pi przez głównych użytkowników i firmy oraz integrację nowych udoskonaleń technologicznych, które poprawiają funkcjonalność i atrakcyjność sieci.

Dynamika od połowy do końca 2027 r
W miarę upływu roku, szczególnie w późniejszych miesiącach, mogą pojawiać się widoczne oznaki wzrostu cen Pi Network. Wahania z wyraźnymi szczytami i dołkami mogą stać się bardziej wyraźne, co sugeruje wzmocnienie byczych nastrojów wśród inwestorów. Różnice te mogą być spowodowane pozytywnym rozwojem rynku kryptowalut lub konkretnymi sukcesami w ekosystemie Pi Network, takimi jak udane partnerstwa lub znaczące kamienie milowe w rozwoju i wykorzystaniu sieci.

Stabilizacja cen na koniec roku
Oczekuje się, że do końca 2027 roku cena Pi Network nie tylko wzrośnie powyżej 500 dolarów, ale także utrzyma się w stabilnym przedziale od 520 do 550 dolarów. Stabilizacja ta może być wynikiem stałego zainteresowania i zaufania do kryptowaluty, wzmocnionego jej sprawdzonymi przypadkami użycia i szerszą akceptacją na rynku.

Czynniki wpływające na sieć Pi w 2027 r
Kilka elementów może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu trajektorii Pi Network w ciągu roku:

 • Przyjęcie na rynku: Większa akceptacja Pi jako realnej opcji płatności i inwestycji, zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty komercyjne.
 • Rozwój technologiczny: Innowacje w sieci Pi, które zwiększają bezpieczeństwo, skalowalność lub wygodę użytkownika, mogą przyciągnąć nowych użytkowników i inwestorów.
 • Środowisko regulacyjne: Jaśniejsze przepisy i zasady dotyczące kryptowalut mogą zmniejszyć niepewność rynkową, zachęcając do inwestycji i korzystania z Pi.
 • Warunki ekonomiczne: Globalne czynniki gospodarcze, takie jak stopa inflacji, wzrost gospodarczy i polityka pieniężna, mogą pośrednio wpływać na nastroje inwestorów i wyceny kryptowalut.

Wniosek
Prognoza dla Pi Network na 2027 r. wskazuje na potencjał ożywienia i stabilizacji jej wartości rynkowej, pod warunkiem połączenia rozwoju wewnętrznego i korzystnych warunków zewnętrznych. Inwestorzy i użytkownicy Pi Network powinni uważnie monitorować tę dynamikę, ponieważ odegrają one znaczącą rolę w określeniu sukcesu i trwałości Pi jako kryptowaluty w rozwijającej się gospodarce cyfrowej.

Prognoza cen sieci Pi na rok 2028

Wchodząc w rok 2028, Pi Network może zacząć odrabiać straty po poprzednich wyzwaniach rynkowych, wykazując oznaki silnego, byczego ożywienia. To ożywienie może sygnalizować złagodzenie presji niedźwiedziej, która wcześniej dominowała na rynku.

Przegląd sieci Pi w 2028 roku
W miarę rozwoju roku 2028 Pi może być świadkiem odrodzenia zaufania inwestorów, popartego serią pozytywnych zmian w sieci i szerzej rozumianym sektorze kryptowalut. Pomimo podejmowanych przez niedźwiedzie prób zepchnięcia cen poniżej kluczowych poziomów wsparcia, oczekuje się, że silne zwyżkowe wpływy zapewnią skuteczną obronę, sprzyjając stopniowemu wzrostowi cen.

Dynamika rynku od połowy do końca 2028 r
Oczekuje się, że przez cały rok zwyżkowa dynamika będzie przybierać na sile. Do drugiej połowy 2028 r. mogą pojawić się wyraźne wskaźniki znacznego wzrostu cen, sugerujące początek silnego ruchu wzrostowego. Może to wynikać z kilku czynników, w tym zwiększonych możliwości sieci, zwiększonego wskaźnika adopcji i pozytywnych zmian regulacyjnych, które poprawiają nastroje na rynku.

Stabilność cen na koniec roku
Oczekuje się, że do końca roku cena Pi Network ustabilizuje się w wyższym przedziale od 610 do 650 dolarów. Ta stabilizacja może odzwierciedlać nową równowagę w dynamice rynku, na której zwyżkowe nastroje skutecznie przeciwdziałają wcześniejszym trendom niedźwiedzim.

Czynniki wpływające na sieć Pi w 2028 r
Na trajektorię sieci Pi w roku 2028 może wpłynąć kilka kluczowych elementów:

 • Innowacje technologiczne: Ciągły rozwój stosu technologii Pi Network, który poprawia wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność transakcji.
 • Rozwój i przyjęcie użytkowników: Poszerzenie bazy użytkowników sieci dzięki strategicznemu partnerstwu i szerszym przypadkom użycia w rzeczywistych zastosowaniach.
 • Nastroje rynkowe i warunki ekonomiczne: Ogólne warunki gospodarcze i nastroje na rynkach finansowych mogą znacząco wpłynąć na zachowanie inwestorów i krajobraz kryptowalut.
 • Przejrzystość regulacyjna: Większa przejrzystość i potencjalnie korzystne regulacje dotyczące kryptowalut mogą zmniejszyć niepewność i pobudzić inwestycje.

Wniosek
Prognozy dla Pi Network na 2028 rok sugerują obiecujący rok z potencjałem znacznych wzrostów cen, ponieważ kryptowaluta pokona poprzednie wyzwania i wykorzysta nowe możliwości wzrostu. Inwestorzy i entuzjaści powinni uważnie śledzić rozwój sytuacji w sieci oraz w szerszym otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym, aby w pełni zrozumieć potencjalny wpływ na wycenę Pi.

Prognoza cen sieci Pi na rok 2029

Do 2029 r. sieć Pi ma wejść w nową fazę wzrostu, wykazując większą odporność rynku i potencjalnie osiągając nowe maksima na swojej trajektorii cen.

Dynamika rynku dla sieci Pi w 2029 roku
Na początku roku sieć Pi prawdopodobnie wykaże wzmocnioną dynamikę rynku, charakteryzującą się zwiększoną zdolnością przeciwstawienia się negatywnym naciskom, które wcześniej miały wpływ na sektor kryptowalut. Może to wynikać z coraz bardziej wyraźnych czynników wzrostowych, w tym znacznego wolumenu zakupów, który może przeciwdziałać wszelkim tendencjom spadkowym.

Pewność i dynamika rynku byka
Oczekuje się, że przez cały 2029 r. w miarę wzrostu zaufania inwestorów hossa nabierze tempa, a jej celem będzie przekroczenie poprzednich szczytów cen ustalonych przez Pi. Ten zwiększony optymizm rynkowy może być napędzany ciągłym rozwojem infrastruktury Pi Network, szerszym przyjęciem jej technologii i pozytywnymi zmianami w globalnym krajobrazie finansowym wpływającym na kryptowaluty.

Stabilność cen na koniec roku
Prognozuje się, że do końca 2029 r. cena Pi ustabilizuje się w wyższym przedziale i będzie się wahać od 750 do 820 dolarów. Ta stabilność odzwierciedla dojrzewający rynek, na którym Pi Network wykazuje odporność i utrzymuje wzrost w zmieniających się warunkach rynkowych. Stabilność cen w drugiej połowie roku może wskazywać na solidną bazę inwestorów i wyraźne uznanie użyteczności i propozycji wartości Pi w społeczności kryptowalut.

Kluczowe czynniki wpływające na sieć Pi w 2029 r
Na trajektorię sieci Pi w roku 2029 może znacząco wpłynąć kilka czynników:

 • Ulepszenia technologiczne: Ciągłe innowacje i ulepszenia platformy Pi Network, które zwiększają komfort użytkownika i wydajność sieci.
 • Środowisko regulacyjne: Jaśniejsze ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut mogłyby zachęcić do większej liczby inwestycji instytucjonalnych i szerszego przyjęcia ich przez użytkowników.
 • Wskaźniki ekonomiczne: Globalne wskaźniki ekonomiczne, takie jak stopa inflacji, stopy procentowe i wzrost gospodarczy, mogą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu nastrojów inwestorów wobec kryptowalut.
 • Adopcja i partnerstwa: Stopień przyjęcia Pi do zastosowań praktycznych oraz wszelkie utworzone partnerstwa strategiczne mogą znacząco wpłynąć na jego wyniki na rynku.

Wniosek
Perspektywy dla Pi Network na rok 2029 wskazują na rok znacznego postępu i stabilizacji jej wartości rynkowej. Inwestorzy i uczestnicy ekosystemu Pi powinni uważnie monitorować ten rozwój, ponieważ prawdopodobnie zapewni on znaczne możliwości i potencjalne wyzwania w poruszaniu się w tym ewoluującym krajobrazie walut cyfrowych.

Prognoza cen sieci Pi na rok 2030

Gdy patrzymy w stronę roku 2030, przewidywania dotyczące ceny Pi Network wykazują szerokie spektrum, odzwierciedlając zróżnicowany poziom optymizmu i sceptycyzmu co do przyszłości tej innowacyjnej kryptowaluty. Prognozy te stanowią syntezę różnych punktów widzenia, biorąc pod uwagę zarówno potencjał znacznego wzrostu, jak i wyzwania związane z nasyceniem rynku i trudnościami wydobywczymi.

Optymistyczne prognozy na rok 2030
Niektórzy analitycy przewidują optymistyczny scenariusz dla Pi Network, spodziewając się, że na początku dekady zainicjuje ona silny trend wzrostowy, potencjalnie przekraczając granicę 800 dolarów i ustanawiając nowe maksima. Ta pozytywna dynamika może wywindować cenę Pi do szczytu w przedziale 1050–1150 dolarów, do czego przyczyni się ciągłe wprowadzanie monety, postęp technologiczny i zwiększona użyteczność monety w różnych sektorach rynku.

Konserwatywne i ostrożne prognozy
Jeśli chodzi o stronę konserwatywną, inne prognozy sugerują znacznie skromniejszą wycenę, przy czym szacunki szacują, że cena transakcyjna Pi będzie wynosić około 5 dolarów do 2030 r. Ta perspektywa uwzględnia skutki cyklów halvingu, które zwiększają trudność wydobycia nowych monet, oraz wysoki nakład, który może potencjalnie zahamować cena ze względu na większą podaż.

Dostosowania i stabilizacja rynku
Po wzlotach Pi może stanąć w obliczu reakcyjnego wycofania, co doprowadzi do przedłużenia okresu konsolidacji rynku. Ceny mogą ustabilizować się w przedziale od 890 do 920 dolarów do końca roku, gdy rynek dostosuje się do nowej normy po opadnięciu początkowego entuzjazmu.

Szerokie prognozy rynkowe
Inny zestaw prognoz przewiduje szeroki zakres cen Pi w 2030 r. i szacuje się, że może ona wynosić od 99,96 do 162,08 dolarów. Projekcja ta przewiduje znaczny wzrost w porównaniu z obecnymi poziomami, sugerując wzrost aż do 307,79% w ciągu dekady. Taki wzrost odzwierciedlałby coraz większe uznanie dla propozycji wartości Pi Network i jej integracji z szerszymi ekosystemami finansowymi i komercyjnymi.

Czynniki wpływające na cenę sieci Pi w 2030 roku
Na trajektorię cen Pi Network prawdopodobnie wpłynie kilka czynników:

 • Postęp technologiczny: Innowacje w zastosowaniach blockchain i kryptowalut, które zwiększają użyteczność i bezpieczeństwo Pi Network.
 • Współczynnik adopcji: Stopień, w jakim sieć Pi jest wykorzystywana do codziennych transakcji i zintegrowana z operacjami biznesowymi.
 • Środowisko regulacyjne: Zmiany w globalnych przepisach dotyczących kryptowalut, które mogą ułatwić lub utrudnić rozwój sieci Pi.
 • Warunki ekonomiczne: Globalne trendy gospodarcze, takie jak stopa inflacji i kryzysy finansowe, które mogą mieć wpływ na nastroje inwestorów wobec kryptowalut.

Wniosek
Choć prognozy są bardzo zróżnicowane – od konserwatywnych szacunków na poziomie 5 dolarów po optymistyczne prognozy sięgające ponad 1000 dolarów, rzeczywistość będzie zależeć od zdolności Pi Network do wprowadzania innowacji i dostosowywania się do zmieniającego się krajobrazu walut cyfrowych. Inwestorzy powinni uważnie śledzić rozwój sytuacji w sieci Pi i na szerszym rynku kryptowalut, ponieważ dostarczą one kluczowych wskazówek co do długoterminowej rentowności i wartości Pi.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.