Hóa đơn mới tối thiểu 20 USDT TRC: Cách chấp nhận các giao dịch nhỏ

Hóa đơn mới tối thiểu 20 USDT TRC: Cách chấp nhận các giao dịch nhỏ

Số tiền hóa đơn tối thiểu cho USDT TRC 20 hiện là $75. Giới hạn mới này là do phí mạng Tron tăng lên. Chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch bằng BUSD để thực hiện các khoản thanh toán vi mô. Điều này sẽ giúp bạn cắt giảm chi phí mạng. 

Số hóa đơn tối thiểu mới

Là mạng Tron  gần đây đã tăng phí giao dịch, Plisio đã quyết định tăng số tiền hóa đơn tối thiểu cho loại tiền điện tử này. 

Giới hạn số tiền hóa đơn mới là $75 là do phí giao dịch tăng đối với việc xử lý giao dịch nhỏ hơn. 

Trong trường hợp bạn quyết định tạo hóa đơn dưới 75 đô la, bạn sẽ chỉ mất một phần đáng kể số tiền giao dịch cho phí mạng. 

Cách chấp nhận các giao dịch nhỏ

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp của bạn có thể phụ thuộc vào các giao dịch nhỏ. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chấp nhận thanh toán bằng một loại tiền điện tử khác như BUSD. 

Bằng cách tạo hóa đơn BUSD, bạn sẽ giúp giao dịch tiết kiệm chi phí hơn cho bạn và khách hàng của mình. 

Hãy theo dõi các cập nhật trên blog của chúng tôi!

bottom

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.