USDC hiện đã có sẵn. Hãy thử một lần!

USDC hiện đã có sẵn. Hãy thử một lần!

Chúng tôi tiếp tục bổ sung nhiều loại tiền điện tử và tiền xu khác nhau vào nền tảng. Giờ đây, số dư USDC mới đã có sẵn cho bạn. USDC là một stablecoin ERC20.

Giá stablecoin này có liên quan trực tiếp đến USD theo tỷ lệ 1:1. Bạn có thể sử dụng nó như một giải pháp thay thế cho tiền pháp định trong tài khoản tiền điện tử của mình mà bỏ qua mọi rủi ro về biến động thị trường. 

Để sử dụng USDC, bạn cần có một số Ethereum vì các giao dịch được thực hiện trên mạng Ethereum. Bạn thanh toán phí bằng số dư ETH của mình.

Nếu bạn bỏ lỡ một số loại tiền điện tử và muốn chúng tôi thêm nó, hãy liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tiếp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thêm một loại tiền điện tử mới và phổ biến.

Cảm ơn bạn đã chọn Plisio! 

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.