Hai Token mới và một blockchain. TRX và USDT TRC-20!

Hai Token mới và một blockchain. TRX và USDT TRC-20!

Một mối quan hệ đối tác quan trọng lớn và 3 hoạt động tích hợp mới! Nhóm Plisio giới thiệu cho bạn 3 tích hợp mới - Chuỗi khối Tron, tiền điện tử TRX và mã thông báo USDT (TRC-20).

Việc thêm các loại tiền điện tử mới này không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại, những loại tiền điện tử này phổ biến nhất trong số các nhà đầu tư tiền điện tử.

Điều đó có nghĩa là có thêm nhiều cơ hội và khách hàng mới cho doanh nghiệp của bạn.

Tron và TRX

Tron là một nền tảng dựa trên blockchain phi tập trung dành cho nội dung giải trí với mã thông báo TRX gốc. TRON cũng cung cấp các công cụ dành cho nhà phát triển để tạo và khởi chạy dApps. Nền tảng này được thiết kế bởi doanh nhân người Trung Quốc Justin Sun vào năm 2017. 

USDT (TRC-20)
USDT là một đồng tiền ổn định, có nghĩa là nó được neo giá với đồng đô la Mỹ (USD) 1:1. Bạn có thể hỏi tại sao lại thêm USDT nếu chúng tôi đã có rồi? USDT ban đầu hoạt động trên chuỗi khối Ethereum (ERC-20), trong khi USDT chúng tôi vừa thêm hoạt động trên chuỗi khối Tron TRC-20.

Tiêu chuẩn mã thông báo TRC-20 là một giao thức kỹ thuật được sử dụng trên chuỗi khối TRON để tạo và triển khai các hợp đồng thông minh chi phối hành vi của mã thông báo. Nó tương tự như tiêu chuẩn ERC-20 trên chuỗi khối Ethereum. Tiêu chuẩn TRC-20 cho phép phát hành và quản lý các token có thể thay thế được trong hệ sinh thái TRON. Dưới đây là các tính năng chính của tiêu chuẩn TRC-20:

  1. Tính linh hoạt: Mã thông báo TRC-20 có thể thay thế được, nghĩa là mỗi mã thông báo có thể hoán đổi với một mã thông báo khác cùng loại và chúng có cùng giá trị. Điều này cho phép giao dịch liền mạch và có khả năng thay thế lẫn nhau trong mạng TRON.
  2. Hợp đồng thông minh: Mã thông báo TRC-20 được xây dựng trên mạng TRON bằng hợp đồng thông minh. Các hợp đồng này xác định các quy tắc và hành vi của mã thông báo, chẳng hạn như cách chúng có thể được tạo, chuyển và quản lý.
  3. Khả năng tương tác: Mã thông báo TRC-20 tuân thủ một bộ quy tắc chung, giúp chúng tương thích với nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau trong hệ sinh thái TRON. Điều này đảm bảo rằng những mã thông báo này có thể được sử dụng liền mạch trên các nền tảng và ví khác nhau.
  4. Phân cấp: Giống như các mã thông báo dựa trên blockchain khác, mã thông báo TRC-20 được phân cấp. Điều này có nghĩa là các giao dịch liên quan đến các token này diễn ra trực tiếp giữa những người dùng mà không cần qua trung gian, tăng cường tính bảo mật và minh bạch.
  5. Tạo và quản lý mã thông báo: Tiêu chuẩn TRC-20 xác định các chức năng tạo mã thông báo mới và quản lý mã thông báo hiện có. Điều này bao gồm các chức năng đúc (tạo mã thông báo mới), đốt (hủy mã thông báo), chuyển mã thông báo giữa các địa chỉ, kiểm tra số dư, v.v.
  6. Bảo mật và nhất quán: Mã thông báo TRC-20 được thiết kế để đảm bảo an toàn và nhất quán. Các quy tắc và hành vi được tiêu chuẩn hóa đảm bảo rằng các tương tác mã thông báo có thể dự đoán được và người dùng có thể tin tưởng vào tính hợp lệ của các giao dịch.
  7. Hỗ trợ DEX: Nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên mạng TRON hỗ trợ mã thông báo TRC-20, cho phép người dùng giao dịch các mã thông báo này mà không cần dựa vào các sàn giao dịch tập trung.

Tóm lại, tiêu chuẩn mã thông báo TRC-20 cung cấp một khuôn khổ chung để tạo và quản lý mã thông báo có thể thay thế trên chuỗi khối TRON. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhiều ứng dụng và dịch vụ phi tập trung trong hệ sinh thái TRON.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích bản cập nhật mới.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.