TrueUSD. Xem tài khoản trong Fiat. Cập nhật bảo mật.

TrueUSD. Xem tài khoản trong Fiat. Cập nhật bảo mật.

Có một số cập nhật trong hồ sơ tài khoản của bạn mà chúng tôi muốn cho bạn biết. 

- Tiền điện tử mới - TrueUSD 
- Xem tài khoản và giao dịch bằng tiền pháp định 
- Mặt nạ mạng con CIDR đáng tin cậy 

Hãy cùng xem xét từng nội dung cập nhật. 

TrueUSD
Có số dư khả dụng mới trong tài khoản của bạn - TrueUSD. Đây là một đồng tiền ổn định của mạng Ethereum, có giá được cố định bằng USD.   

Để thực hiện giao dịch bằng TUSD, bạn cần phải có tài khoản Ethereum đã nạp tiền. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả các mã thông báo ERC 20.

Chuyển đổi sang tiền pháp định
Trong cài đặt hồ sơ tài khoản của bạn, bạn có thể chọn từ nhiều loại tiền tệ fiat. Chọn bất kỳ trong số chúng và số dư tài khoản của bạn sẽ được hiển thị bằng loại tiền này. 

Hình ảnh 1

Khi gửi tiền, bạn có thể xem giao dịch bằng loại tiền pháp định đã chọn hoặc tiền điện tử của tài khoản.

Hình ảnh 2

Khi xem lịch sử giao dịch, bạn sẽ thấy nó bằng đơn vị tiền tệ được chọn khi giao dịch được thực hiện. Hoặc giao dịch sẽ được hiển thị bằng loại tiền ghi trong hóa đơn.

Khi tạo hóa đơn, bạn cũng có thể chọn loại tiền pháp định sẽ hiển thị cho người nhận. Để làm như vậy, chỉ cần thay đổi "source_currency” giá trị. 

Mặt nạ mạng con CIDR đáng tin cậy
Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn có địa chỉ IP động, thì bạn có thể chỉ định địa chỉ mặt nạ mạng con IPv4\IPv6 CIDR. 

Hình ảnh 3

Nếu một yêu cầu API được nhận thay mặt bạn, nhưng từ một IP không đáng tin cậy – yêu cầu sẽ bị từ chối và bạn sẽ nhận được email tương ứng.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ để được trợ giúp. 

bottom

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.