Cập nhật chính sách bảo mật. Hãy thực hiện các biện pháp khuyến nghị!

Cập nhật chính sách bảo mật. Hãy thực hiện các biện pháp khuyến nghị!
Xin chào!
Chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện hệ thống và bảo vệ tiền cũng như dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Kể từ thời điểm này trở đi, các thay đổi đối với Chính sách bảo mật sẽ có hiệu lực.
Hiện tại, để rút tiền qua API, bạn cần chỉ định trước địa chỉ IP yêu cầu trong cài đặt cửa hàng.
Để rút tiền qua Trang tổng quan, bạn cần đặt mã PIN.
Các biện pháp bảo mật này sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn ngay cả khi các bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản đó.
Vui lòng truy cập hồ sơ tài khoản của bạn và hoàn tất thiết lập bằng cách nhập mã PINđịa chỉ IP đáng tin cậy nếu bạn chưa thực hiện việc này trước đó.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện hệ thống Plisio để làm cho hệ thống này trở thành một công cụ tài chính an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến những thay đổi đối với Chính sách bảo mật và chức năng của nó, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối