Quan trọng: Số tiền hóa đơn tối thiểu mới cho ETH và USDT

Quan trọng: Số tiền hóa đơn tối thiểu mới cho ETH và USDT

Xin chào!

Do Ethereum tăng giá trị, giá gas cũng tăng gấp ba lần. Những điều kiện như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến các giao dịch ETH và USDT

Những loại tiền điện tử này có tính năng giao dịch nội bộ, tổng hợp tiền từ tất cả hóa đơn để khách hàng có thể sử dụng toàn bộ số tiền. 

Cổng tiền điện tử thường đảm nhận tất cả các khoản phí giao dịch; khách hàng chỉ chịu trách nhiệm về số tiền giao dịch. 

Do giá gas tăng đáng kể nên số tiền phí cho các giao dịch đó cũng tăng theo. Hiện tại, khách hàng không thể tránh được tổn thất tài chính  khi thực hiện các giao dịch này. Về vấn đề này, chúng tôi buộc phải thay đổi số tiền hóa đơn tối thiểu cho các giao dịch ETH và USDT. 

Kể từ bây giờ, số tiền hóa đơn tối thiểu bằng tiền điện tử ETH và USDT là $150. 

Plisio không thu lợi từ phí giao dịch. Chúng tôi thay đổi các điều khoản cho quyền lợi của khách hàng thuận tiện mà thôi. Đây là biện pháp cần thiết và rất có thể là tạm thời. 

Để cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn thanh toán hơn, bạn có thể thiết lập một số loại tiền điện tử khác trong cài đặt cửa hàng của mình. Các điều khoản cho các loại tiền điện tử khác vẫn giữ nguyên.

Hãy theo dõi để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật quan trọng nào. 

Cảm ơn bạn đã chọn Plisio!

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.