Akıllı Sözleşmeler: Blockchain'deki Rolü ve İşleyişi

Akıllı Sözleşmeler: Blockchain'deki Rolü ve İşleyişi

Mevcut haliyle Ethereum blok zinciri tarafından tanıtılan akıllı sözleşmeler, gelişen Web3 endüstrisi için temel bir yapı taşıdır. DeFi , NFT'ler , oyunlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaların temelini oluştururlar ve Web3 alanındaki büyümelerinde ve öne çıkmalarında önemli bir rol oynarlar. Blok zincirlerindeki merkezi olmayan uygulamaların temelini oluşturan akıllı sözleşmeler, geliştiriciler için çok önemlidir; taraflar arasındaki anlaşmaları kodlamalarına, merkezi olmayan alışverişleri otomatikleştirmelerine ve hem takas edilebilir hem de edilemez tokenlar oluşturmalarına olanak tanır.

Akıllı sözleşmeler, dijital çağda geleneksel sözleşmelerin evrimini temsil eder. Sanal dilde yazılmış olup, programlanmış parametrelere dayalı olarak kendilerini otonom ve otomatik olarak yürütme ve uygulama kapasitesine sahiptirler. Blockchain teknolojisinin entegrasyonu, imzacılar arasında güvenliği, şeffaflığı ve güveni güçlendirerek değerlerini artırır. Bu, yanlış anlama, tahrifat veya değişiklik riskini ortadan kaldırır ve aracılara olan ihtiyacı azaltır. Akıllı sözleşmelerin vaadi, ev satın almak gibi genellikle bankaları, noterleri, tapu kayıtlarını ve kapsamlı evrak işlerini içeren karmaşık süreçleri basitleştirme potansiyellerinde yatmaktadır. Blockchain ve akıllı sözleşmelerle bu süreçler kolaylaştırılabilir ve ilgili taraflar arasında güven, güvenlik ve şeffaflık artırılabilir.

Akıllı Sözleşme Nedir?

Akıllı sözleşme, 1990'larda modern bilgisayar biliminde çığır açan bir isim olan Nick Szabo tarafından kavramsallaştırılan, blockchain teknolojisi alanında çığır açan bir yeniliktir. 1998 yılında sanal para birimi "Bit Gold"u da icat eden Szabo, akıllı sözleşmeleri, bunların uygulanmasını sağlayan protokollere sahip sanal vaatler olarak tanımladı. Bitcoin protokolü akıllı sözleşmenin ilkel bir biçimi olarak görülse de Ethereum'un gelişiyle bu sözleşmelerin oluşturulması ve uygulanması önemli ölçüde kolaylaştırıldı.

Akıllı sözleşmeler, bir blok zinciri üzerinde otomatik programlar veya protokoller olarak işlev görür ve önceden belirlenmiş belirli koşulların yerine getirilmesi üzerine etkinleşir. Doğrudan koda yazılan bu kendi kendini yürüten sözleşmeler, alıcılar ve satıcılar arasındaki anlaşmaların şartlarını detaylandırır. İşlemlerin izlenebilir, şeffaf ve geri döndürülemez hale getirilmesinde önemli bir rol oynarlar, böylece aracıları ortadan kaldırır ve zaman gecikmelerini azaltırlar.

Blockchain ağlarında barındırılan akıllı sözleşmeler, belirli sonuçları tetikleyen belirli koşullarla kodlanır. Blok zincirlerindeki merkezi olmayan yapıları doğruluk, zamanlılık ve güvenlik sağlayarak onları kurcalamaya karşı dayanıklı hale getirir. Bu teknoloji, çok taraflı dijital anlaşmaların otomatikleştirilmesi, risklerin azaltılması, verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve çeşitli süreçlerde şeffaflığın artırılması açısından hayati öneme sahiptir.

Dahası, akıllı sözleşmeler sözleşmeye dayalı eylemlerin otomasyonunun ötesine uzanır. Genellikle gerçek Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen (reddettiği bir iddia) Szabo, bu sözleşmeleri POS (satış noktası) gibi elektronik işlem yöntemlerini dijital alana genişletecek mekanizmalar olarak tasavvur etti. İşlem maliyetlerini en aza indirirken karmaşık ödeme vadesi yapılarına olanak tanıyan türevler ve tahviller gibi karmaşık finansal araçlarda bunların uygulanmasını öngördü.

Blockchain üzerindeki akıllı sözleşmeler, sözleşme yükümlülüklerini otomatikleştiren, kendi kendini çalıştıran komut dosyalarıdır. Geleneksel hukuk dilini içermezler ancak belirli koşullar karşılandığında eylemleri yürüten programlama komutlarından oluşurlar. İlk olarak Szabo tarafından önerilen bu yenilikçi sözleşmeler, dijital işlemlerin ve anlaşmaların yürütülme şeklini dönüştürerek dijital dünyada yeni bir verimlilik ve güvenlik çağının habercisi oldu.

Akıllı Sözleşmeler nasıl çalışır?

Akıllı sözleşmeler, yani blok zincirlerde barındırılan, kurcalamaya karşı korumalı programlar, "x olayı gerçekleşirse/ne zaman olursa, o zaman y eylemini gerçekleştirin" temel mantığıyla çalışır. Bu sözleşmeler birden fazla koşulu kapsayabilir ve tek bir uygulama, karmaşık bir süreç ağı için çok sayıda akıllı sözleşmeyi entegre edebilir. Geliştiriciler, bu sözleşmeleri, otomatik getiri toplayıcılar gibi kişisel finansal uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla halka açık blok zincirlerde oluşturabilir ve dağıtabilir.

Akıllı sözleşmelerin çekiciliği, merkezi otoritelere veya yasal sistemlere ihtiyaç duymadan bağımsız ve çoğunlukla anonim taraflar arasındaki güvenilir işlemleri kolaylaştırma yeteneklerinde yatmaktadır. Ethereum şu anda akıllı sözleşmeler için lider platform olsa da, EOS, Neo, Tezos, Tron , Polkadot ve Algorand gibi diğer blok zincirleri de bunları destekliyor. Ethereum ve benzeri ağlardaki akıllı sözleşmeler, Solidity , Web Assembly ve Michelson gibi çeşitli programlama dillerinde yazılmıştır. Kodları blok zincirinde saklanıyor, bu da onu şeffaf ve kamuya açık bir şekilde doğrulanabilir hale getiriyor ve herkesin sözleşmenin kodunu ve mevcut operasyonel durumunu incelemesine olanak tanıyor.

Ağdaki her düğüm, blok zinciri ve işlem verilerinin yanı sıra tüm akıllı sözleşmelerin bir kopyasını saklar. Akıllı bir sözleşme fon aldığında, tüm düğümler sonuç üzerinde fikir birliğine varmak için kodunu çalıştırır ve merkezi bir otorite olmadan güvenli operasyonlar sağlar. Ethereum gibi ağlarda akıllı sözleşme yürütmek için kullanıcılar genellikle “ gaz ” olarak adlandırılan bir ücret öderler.

Akıllı sözleşmeler, blok zincirine kodlanmış basit "eğer/ne zaman...o zaman..." ifadelerine bağlı kalarak çalışır. Koşullar karşılandığında fonların serbest bırakılması, varlıkların kaydedilmesi veya bildirimlerin yayınlanması gibi eylemleri özerk bir şekilde gerçekleştirirler. Blockchain'in değişmez yapısı, bu işlemlerin kalıcı olmasını ve yalnızca yetkili taraflarca görülebilmesini sağlar. Bu sözleşmeler, katılımcıların blockchain üzerindeki işlemlerin temsili, yönetim kuralları, olası istisnalar ve anlaşmazlık çözüm mekanizmaları üzerinde anlaşmasını gerektiren çok sayıda şart içerebilir.

Özellikle, tüm blok zincirleri akıllı sözleşmeleri çalıştıramaz. Ethereum, Arbitrum , Avalanche, Base, BNB Chain dahil bazıları bunları desteklerken, Bitcoin'in temel blockchain'i gibi diğerleri desteklememektedir. Aradaki fark, bir blockchain'in keyfi mantığı yürütme ve saklama yeteneğinde yatmaktadır. Akıllı sözleşmeler bir kez devreye alındıktan sonra, birkaç istisna dışında, yaratıcıları tarafından bile genellikle değiştirilemez ve sansüre veya kapatmaya karşı direnç sağlar.

Akıllı Sözleşmenin Avantajları ve Sınırlamaları

Akıllı sözleşmeler, blockchain teknolojisinin yenilikçi bir bileşeni olarak, özellikle değer ve veri aktarımını içeren toplumsal anlaşmalar oluşturmanın daha güvenli ve doğrulanabilir bir yolunu sunar. Başlangıç aşamalarına ve doğasında olan sınırlamalara rağmen, geleneksel dijital anlaşmalara göre önemli faydalar sunuyorlar.

Akıllı sözleşmelerin temel avantajlarından biri, işlemleri aracı olmadan yürütme yeteneğidir, böylece genellikle merkezi kurumlara dayalı dijital anlaşmalarla ilişkili karşı taraf riskini azaltır. Bu yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu daha büyük varlıkların uyguladığı etkiyi de sınırlar. Akıllı sözleşmeler belirli koşullar karşılandığında otomatik olarak yürütülür ve doğruluk, hız ve verimlilik artar. Evrak işlerinin ve manuel veri girişinin ortadan kaldırılması, hataları ve gecikmeleri daha da azaltır.

Güven ve şeffaflık açısından akıllı sözleşmeler, işlemlerin şifrelenmesi ve üçüncü tarafların katılımı olmadan katılımcılar arasında paylaşılması nedeniyle bilgilerin bütünlüğünü sağlar. Bu düzeydeki güvenlik, blok zincirinin yapısıyla desteklenmektedir; Kayıtların hacklenmesi son derece zordur ve herhangi bir kaydın değiştirilmesi tüm zincirin kurcalanmasını gerektirir.

Mali açıdan bakıldığında, akıllı sözleşmeler aracıları ortadan kaldırarak önemli tasarruflar sağlar, böylece ilgili ücretleri ve zaman gecikmelerini azaltır. Ayrıca kağıt kullanımını azaltarak ve fiziksel belge doğrulama için seyahatin azaltılması yoluyla kirliliği azaltarak sürdürülebilirliği de teşvik ediyorlar.

Üstelik akıllı sözleşmeler, dağıtılmış bir ağda depolanmaları yoluyla güvenilirliği garanti eder, bu da onları neredeyse değişmez ve sahteciliğe karşı dayanıklı hale getirir. Her sözleşme ağın düğümleri arasında kopyalanarak kaybolmaması sağlanır. Katılımcılar aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan düzenleme yaptıkları için bağımsızlık kazanırlar. Bu sözleşmelerin kesinliği, şartlar ve işlemlerdeki hataları neredeyse ortadan kaldırır.

Akıllı sözleşme ortamı hala gelişmekte olsa da, büyük ilerlemeler bunları gerçek dünyadaki verilerle ve blockchain dışındaki sistemlerle birleştirmeyi içeriyor. Chainlink gibi platformların kolaylaştırdığı bu evrim, akıllı sözleşmelerin harici verilerle ve geleneksel sistemlerle arayüz oluşturmasına olanak tanıyarak işlevlerini önemli ölçüde genişletiyor. Bu tür harici bağlantıları mümkün kılan akıllı sözleşmeler, izole edilmiş blockchain ağlarının sınırlamalarını aşabilir, çeşitli endüstrilere ve kullanım durumlarına daha kapsamlı bir şekilde entegre olabilir.

Akıllı Sözleşme Kullanım Durumları

Token akıllı sözleşmeleri, blockchain ağlarında mevcut olan belirli dijital tokenleri oluşturmak, izlemek ve bunlara sahiplik haklarını atamak için kullanılır. Token sözleşmesi, çıkardığı tokenlara işlevsellik programları uygulayarak sahiplerine bir dApp'te fayda/sigorta (yardımcı token), bir protokolde oy ağırlığı (yönetim tokenı), bir şirketteki özsermaye (güvenlik tokenı), benzersiz bir mülkiyet hakkı iddiası gibi özellikler sağlar. gerçek dünya veya dijital varlık (takas edilemez token) ve daha fazlası. Örneğin, FIL belirteci, Filecoin'in merkezi olmayan depolama hizmetleri için ödeme yapmak için kullanılır ve COMP belirteci, kullanıcıların Compound protokolünün yönetimine katılmasına olanak tanır.

Finansal Ürünler (DeFi)

Merkezi olmayan finans (DeFi), para piyasaları, opsiyonlar, stablecoin'ler, borsalar ve varlık yönetimi gibi geleneksel finansal ürün ve hizmetleri yeniden oluşturmak için akıllı sözleşmeleri kullanan ve ayrıca izinsiz şekillendirilebilirlik yoluyla yeni finansal ilkeller oluşturmak için birden fazla hizmeti birleştiren uygulamalardan oluşur. Akıllı sözleşme, kullanıcının fonlarını emanette tutabilir ve bunları önceden tanımlanmış koşullara göre kullanıcılar arasında dağıtabilir. Örneğin, BarnBridge, bir fiyat çiftine (örneğin, %45 token A, %55 token B) sabit varlık maruziyeti isteyen kullanıcılar için alım satımları otomatikleştirmek için akıllı sözleşmeler kullanıyor ve Aave , izinsiz ve merkezi olmayan bir şekilde borç verme ve borç almayı kolaylaştırmak için akıllı sözleşmeler kullanıyor .

Aave, kullanıcının borç alan borçlusunu belirlemek ve kredilerin yetersiz teminat altında olup olmadığını ve tasfiyeye tabi olup olmadığını görmek için varlık fiyatlarını kullanarak merkezi olmayan borç verme piyasalarını desteklemektedir.

Oyun ve NFT'ler

Blockchain tabanlı oyunlar, oyun içi eylemlerin kurcalamaya karşı korumalı olarak yürütülmesi için akıllı sözleşmeler kullanır. Bunun bir örneği, kullanıcıların fonlarını ortak bir havuzda yatırdıkları ve daha sonra faiz kazandığı bir para piyasasına yönlendirildikleri, kayıpsız bir tasarruf oyunu olan PoolTogether'dir. Önceden belirlenen bir sürenin ardından oyun sona erer ve kazanana tahakkuk eden tüm faiz rastgele olarak dağıtılırken, diğer herkes orijinal depozitosunu geri çekebilir. Benzer şekilde, sınırlı sürüm NFT'ler adil dağıtım modellerine sahip olabilir ve RPG'ler rastgelelik kullanarak öngörülemeyen ganimet düşüşlerini destekleyebilir, bu da tüm kullanıcıların nadir dijital varlıkları elde etme konusunda adil bir şansa sahip olmasına yardımcı olur. Pek çok proje, kurcalamaya karşı korumalı olduğunu kanıtlamak için kriptografiyi kullanan bir rastgele sayı üreteci (RNG) olan Chainlink Doğrulanabilir Rastgele İşlevi'ni (VRF) kullanarak rastgeleliğe erişir; bu, RNG sürecinin kamuya açık olarak denetlenebileceği anlamına gelir.

MLB beyzbol oyuncusu Trey Mancini, kanser hastalarına destek için para toplamak amacıyla bir NFT düşüşü gerçekleştirdi; burada Chainlink VRF, bazı NFT'lere rastgele ek fayda atamak için kullanıldı

Sigorta

Parametrik sigorta, ödemenin doğrudan önceden tanımlanmış belirli bir olaya bağlandığı bir sigorta türüdür. Akıllı sözleşmeler, veri girişlerine göre tetiklenen parametrik sigorta sözleşmeleri oluşturmak için kurcalamaya dayanıklı altyapı sağlar. Örneğin, mahsul sigortası, kullanıcının coğrafi bir konumdaki mevsimsel yağış gibi belirli hava durumu bilgilerine dayalı bir poliçe satın aldığı akıllı sözleşmeler kullanılarak oluşturulabilir. Politikanın sonunda akıllı sözleşme, belirli bir yerdeki yağış miktarının başlangıçta belirtilen miktarı aşması durumunda otomatik olarak ödeme yapacaktır. Son kullanıcılar yalnızca daha az masrafla zamanında ödeme almakla kalmıyor, aynı zamanda sigortanın arz tarafı da akıllı sözleşmeler yoluyla halka açık hale gelebiliyor. Akıllı sözleşme, kullanıcıların bir havuza para yatırmasına ve daha sonra toplanan primleri, havuza yaptıkları katkının yüzdesine göre havuz katılımcılarına dağıtmasına olanak tanıyor.

Akıllı Sözleşme ve Kitlesel Fonlama

Ethereum blok zincirindeki akıllı sözleşmeler, çeşitli işlemler için kullanılabilecek dijital belirteçler oluşturmaya yönelik yenilikçi bir yetenek sunar. Ticareti yapılabilir bir dijital token oluşturarak kendi dijital para biriminizi geliştirme ve dolaşıma sokma seçeneğiniz vardır. Bu belirteçler, Ethereum'un ERC 2.0 standartları gibi standart bir madeni para API'sine uygundur ve borsalar için herhangi bir uyumlu cüzdanla kesintisiz etkileşime olanak tanır. Bu, önceden belirlenmiş bir arza sahip, alınıp satılabilir bir tokenin yaratılmasıyla sonuçlanır ve platformu etkili bir şekilde kendi para birimini çıkaran dijital bir merkez bankasına dönüştürür.

Bir işe başladığınız ve finansmana ihtiyaç duyduğunuz bir senaryoyu düşünün. Buradaki zorluk, yerleşik bir güven olmadan borç vermeye istekli birini bulmakta yatmaktadır. Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerin devreye girdiği yer burasıdır. Belirli bir tarihe ulaşılıncaya veya bir finansman hedefine ulaşılıncaya kadar katkıda bulunanlardan gelen fonları güvenli bir şekilde tutan akıllı bir sözleşme oluşturabilirsiniz. Sonuca bağlı olarak fonlar proje sahiplerine verilebilir veya katkıda bulunanlara iade edilebilir.

Geleneksel merkezi kitlesel fonlama sistemleri sıklıkla yönetim ve güven ile ilgili zorluklarla karşı karşıyadır. Bu sorunları çözmek için Merkezi Olmayan Özerk Kuruluşlar (DAO'lar) kitle fonlaması amacıyla giderek daha fazla kullanılıyor. DAO'da kitlesel fonlamanın şartları akıllı sözleşmenin içine yerleştirilmiştir ve her katılımcıya katkılarını temsil eden bir jeton verilir. Bu, her katkının Blockchain'e şeffaf bir şekilde kaydedilmesini sağlayarak kitlesel fonlama sürecinde güveni ve hesap verebilirliği artırır.

Lütfen Plisio'nun size şunları da sunduğunu unutmayın:

2 Tıklamada Kripto Faturaları Oluşturun and Kripto Bağışlarını Kabul Edin

12 entegrasyonlar

6 En popüler programlama dilleri için kütüphaneler

19 kripto para birimi ve 12 blok zinciri

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.