คุณจัดเก็บรหัสผ่านอย่างไร?

รหัสผ่านและข้อมูลผู้ใช้ที่สำคัญอื่นๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบการเข้ารหัส