Πώς αποθηκεύετε τους κωδικούς πρόσβασης;

Οι κωδικοί πρόσβασης και άλλες σημαντικές πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.