Είναι τα χρήματά μου ασφαλή;

Όλα τα χρήματα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένους διακομιστές που είναι αποσυνδεδεμένοι από το Διαδίκτυο και δεν επιτρέπουν καμία εισερχόμενη σύνδεση. Οι υπάλληλοί μας δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια.

Συνδέστε την επιχείρησή σας