เงินของฉันปลอดภัยหรือไม่?

เงินทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตและไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ามา พนักงานของเราไม่สามารถเข้าถึงเงินเหล่านี้ได้

เชื่อมต่อธุรกิจของคุณ