Pozyskiwanie kryptowalut: co to jest, jak to działa, opłaty

Pozyskiwanie kryptowalut: co to jest, jak to działa, opłaty

Bramka płatności kryptowalutowych to cyfrowy procesor walutowy, podobny do tego, w jaki tradycyjne procesory płatności i banki przejmujące obsługują transakcje kartami kredytowymi. Bramki te ułatwiają akceptowanie walut cyfrowych, natychmiastowo zamieniając je na pieniądze fiducjarne dla odbiorcy.

W miarę jak kryptowaluta zyskuje na popularności w głównym nurcie handlu, coraz więcej sprzedawców akceptuje ją jako formę płatności. Bramki płatnicze odgrywają kluczową rolę w tej ekspansji, odpowiadając na obawy i zastrzeżenia sprzedawców dotyczące kryptowalut. Upraszczają proces, oferując płynną obsługę płatności i różnorodne opcje.

Należy pamiętać, że korzystanie z bramki płatności w walucie cyfrowej nie jest obowiązkowe. Sprzedawcy mogą zdecydować się na używanie swoich osobistych portfeli do akceptowania płatności w kryptowalutach. Jednak bramy usprawniają ten proces, obsługując złożoność wymiany kryptowalut i zarządzania portfelem, dzięki czemu jest to bezproblemowe doświadczenie dla sprzedawców.

Kluczowe punkty:

Kryptowaluta jest coraz częściej akceptowana przez wielu sprzedawców, chociaż niektórzy nadal mają obawy co do jej bezpieczeństwa i stabilności.

Bramki płatnicze kryptowalut służą jako pośrednicy w transakcjach, ułatwiając proces płatności pomiędzy sprzedawcami a klientami.

Dla tych, którzy są mniej zaznajomieni lub nie czują się komfortowo z kryptowalutą, bramki płatnicze zapewniają proste rozwiązanie umożliwiające akceptowanie tych płatności cyfrowych i otrzymywanie w zamian tradycyjnej waluty fiducjarnej.

Ta integracja cyfrowych i tradycyjnych systemów płatności odzwierciedla ewoluujący krajobraz handlu, w którym elastyczność i bezpieczeństwo metod płatności stają się kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw.

Co to jest pozyskiwanie kryptowalut?

Nabywanie kryptowalut polega na tym, że sprzedawcy akceptują waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, Ethereum i inne, za towary lub usługi. Proces ten wymaga integracji określonej infrastruktury, takiej jak bramki płatnicze czy procesory, zapewniającej bezpieczne i wydajne transakcje kryptowalutowe.

Tradycyjnie firmy umożliwiały płatności kartami kredytowymi lub walutami fiducjarnymi. Jednak rosnąca popularność i przyjęcie kryptowalut skłania firmy do ewolucji swoich systemów płatności w celu dostosowania ich do walut cyfrowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnej bankowości fiducjarnej, pozyskiwanie kryptowalut oferuje firmom możliwość wykorzystania rosnącego globalnego rynku użytkowników kryptowalut. Takie podejście zapewnia kilka korzyści, takich jak obniżone opłaty transakcyjne, krótszy czas rozliczeń, większe bezpieczeństwo i atrakcyjność dla grupy demograficznej klientów zorientowanych na technologię i kryptowaluty.

Dzięki akwizycji kryptowalut firmy nie tylko poszerzają swoją bazę klientów, ale także dotrzymują kroku pojawiającym się trendom płatniczym, pozycjonując się w awangardzie gospodarki cyfrowej. Ta zmiana wskazuje na szerszy trend w kierunku cyfryzacji w handlu, odzwierciedlając zmieniające się preferencje konsumentów i rosnące znaczenie oferowania różnorodnych i bezpiecznych opcji płatności na rynku globalnym.

Jak działa bramka płatnicza w kryptowalutach?

Bramki płatnicze działają jako pośrednicy w transakcjach kryptowalutowych, przejmując związane z tym ryzyko, wykorzystując swoje portfele w celu ułatwienia wymiany między sprzedawcami a klientami.

Procedura płatności :

Proces transakcji zazwyczaj przebiega w następujący sposób:

 • Klient wybiera kryptowalutę jako metodę płatności podczas realizacji transakcji, czy to w sklepie, online, czy za pośrednictwem aplikacji.
 • Przekazują kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej kryptowaluty w momencie transakcji.
 • Usługa płatnicza natychmiast konwertuje tę płatność w kryptowalutach na preferowaną walutę fiducjarną.
 • Środki zostaną przelane na Twoje konto u dostawcy, a następnie okresowo wpłacane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy zgodnie z umową o świadczenie usług.
 • Proces ten jest usprawniony dla sprzedawców, ponieważ nie muszą bezpośrednio zarządzać kryptowalutami ani rozumieć ich. Dostawca usług płatniczych zajmuje się konwersją i zapewnia zdeponowanie prawidłowych środków.

Jednak przed nawiązaniem kontaktu z bramką płatniczą należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju dotyczącymi kryptowalut, ponieważ przepisy w tym obszarze szybko się zmieniają. Bramki płatnicze, działające globalnie, muszą przestrzegać różnorodnych ram prawnych.

Konsekwencje kosztowe:

Bramka korzysta z portfela kryptowalut, aby ułatwić te przelewy. W zależności od konstrukcji kryptowaluty i infrastruktury płatniczej usługodawca może ponieść opłaty pobierane przez walidatory transakcji w sieci.

Ci walidatorzy są odpowiedzialni za weryfikację bloków i transakcji na blockchainie. Otrzymują rekompensatę za zużycie energii i wysiłek obliczeniowy w postaci niewielkich przyrostów kryptowaluty, którą zatwierdzają.

Dostawcy usług zazwyczaj przekazują te opłaty sieciowe sprzedawcom wraz z własnymi opłatami za usługi. Pozwala im to na utrzymanie działalności i dalsze świadczenie usług przetwarzania płatności. Akceptanci muszą wziąć pod uwagę te opłaty przy wyborze bramki płatniczej, aby zapewnić opłacalność i zgodność z ich modelem biznesowym.

Jak wybrać niezawodną usługę pozyskiwania kryptowalut

Wybierając firmę obsługującą płatności kryptowalutowe dla swojej firmy, należy wziąć pod uwagę różne aspekty, aby zapewnić współpracę z kompetentnym i godnym zaufania dostawcą. Kluczowe kwestie obejmują:

 • Bezpieczeństwo i zgodność : Biorąc pod uwagę dużą wartość zasobów cyfrowych związanych z transakcjami kryptowalutowymi, zasadnicze znaczenie ma bezpieczeństwo i zgodność. Szukaj procesora z solidnymi protokołami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i bezpieczne przechowywanie środków. Upewnij się, że spełniają odpowiednie standardy regulacyjne, aby chronić Twoją firmę i klientów.

 • Zakres kryptowalut : różne procesory obsługują różne kryptowaluty. Określ, które waluty cyfrowe są preferowane na Twoim rynku docelowym i wybierz dostawcę obsługującego te konkretne waluty.

 • Integracja i doświadczenie użytkownika : Procesor powinien łatwo integrować się z istniejącymi systemami. Poszukaj dostawców oferujących kompleksowe narzędzia integracyjne, takie jak interfejsy API, wtyczki i zestawy SDK. Interfejs użytkownika powinien być prosty i przyjazny zarówno dla Twojego zespołu, jak i klientów.

 • Struktura opłat i czas rozliczeń : Oceń opłaty pobierane przez różnych procesorów, równoważąc koszty z jakością usług i funkcjami. Weź także pod uwagę okres rozliczeniowy – jak szybko przetworzone środki staną się dla Ciebie dostępne.

 • Dodatkowe funkcje i usługi : niektórzy dostawcy oferują dodatkowe usługi, takie jak automatyczna konwersja na walutę fiducjarną, opcje płatności cyklicznych, konfigurowalne procedury realizacji transakcji i szczegółowe analizy. Oceń te funkcje w świetle potrzeb swojej firmy, aby usprawnić przetwarzanie płatności kryptowalutowych.

Wybierając firmę obsługującą płatności w kryptowalutach, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak bezpieczeństwo, doświadczenie użytkownika, obsługa kryptowalut, struktura opłat i usługi dodatkowe. Dobrze wybrany dostawca nie tylko zapewni bezpieczne i wydajne transakcje, ale także wesprze rozwój i dostosowanie Twojego biznesu do zmieniającego się krajobrazu walut cyfrowych.

Zalety i wady bramek płatniczych

Kryptowaluta ze swojej konstrukcji jest zdecentralizowana i oferuje pewien poziom anonimowości. System ten upraszcza wymianę pomiędzy dwiema stronami. Jednak niektórzy sprzedawcy mogą wahać się przed przyjęciem waluty cyfrowej ze względu na brak zrozumienia lub sceptycyzm co do jej funkcjonalności.

Zrozumienie zalet i wad bramek płatniczych ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji, w jaki sposób obsługiwać płatności w walucie cyfrowej.

Zalety :

 • Bramki płatnicze łagodzą problem anonimowości, zapewniając, że wiesz, z kim dokonujesz transakcji, jednocześnie zachowując preferencje klienta dotyczące prywatności.

 • Stanowią punkt kontaktowy w przypadku wszelkich problemów związanych z płatnościami.

 • Bramki umożliwiają globalne płatności w różnych kryptowalutach akceptowanych przez Twojego dostawcę.

 • Środki są bezpiecznie przechowywane na koncie u Twojego dostawcy, zanim zostaną Ci przekazane.

 • Eliminują potrzebę zagłębiania się przez sprzedawców w złożoności kryptowaluty.

 • Bramki zmniejszają ryzyko zmienności, gwarantując kurs rynkowy kryptowaluty w momencie transakcji, chroniąc Cię przed wahaniami wartości podczas weryfikacji transakcji.

Wady :

 • Bramki płatnicze wprowadzają osobę trzecią, w przeciwieństwie do pierwotnego etosu kryptowalut polegającego na omijaniu pośredników.

 • Zależność od niezawodności dostawcy jest kluczowa, szczególnie w przypadku otrzymywania płatności globalnych w różnych strefach czasowych.

 • Gateways, jako dostawcy usług, mogą reklamować swoje usługi jako niezbędne, chociaż bezpośrednie transakcje kryptowalutowe są możliwe bez nich.

 • Opłaty transakcyjne w przypadku bramek są zazwyczaj wyższe w porównaniu z korzystaniem z osobistego portfela kryptowalut.

 • Istnieje ryzyko utraty środków na koncie Twojego dostawcy w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub incydentu hakerskiego.

Ważne jest, aby firmy rozważyły te czynniki, aby podjąć świadomą decyzję o integracji płatności kryptowalutami. Rozumiejąc zarówno zalety, jak i wady, sprzedawcy mogą wybrać metodę płatności zgodną z ich potrzebami biznesowymi i preferencjami klientów, bezpiecznie poruszając się po dynamicznym świecie transakcji w walucie cyfrowej.

Wniosek

Podstawową ideą kryptowaluty jest wyeliminowanie pośredników w transakcjach finansowych, co dobrze pasuje do tych, którzy czują się komfortowo ze zmianami technologicznymi i rozumieją ich konsekwencje. Jednak dla wielu, szczególnie w świecie od dawna zależnym od wartości materialnych, kryptowaluta pozostaje złożoną i nowatorską koncepcją. Przejście w krajach rozwiniętych na system transakcji oparty głównie na kredytach i debetach to wciąż niedawna zmiana, a koncepcja niekorzystania z pieniędzy fizycznych może być trudna do zrozumienia.

Powszechny jest sceptycyzm wobec nowych technologii finansowych, zwłaszcza tych związanych z pieniędzmi. Chociaż korzystanie z bramek płatniczych w kryptowalutach nie jest koniecznością do przeprowadzania transakcji w walucie cyfrowej, odgrywają one istotną rolę w łagodzeniu problemów, takich jak zamieszanie, dezinformacja i ryzyko związane ze zdecentralizowanym, nieuregulowanym systemem wartości.

Dla właścicieli firm, którzy są dobrze zaznajomieni z kryptowalutą, bezpośrednia akceptacja jej może nie stwarzać żadnych problemów. Biorąc jednak pod uwagę, że małe firmy stanowią znaczną część amerykańskiej gospodarki, nie wszyscy właściciele firm mogą znać kryptowaluty lub czuć się komfortowo. Dla tych, którzy mają rezerwacje, bramka płatności kryptowalutowych może być nieoceniona. Wypełnia lukę, ułatwiając natychmiastową konwersję na walutę fiducjarną, umożliwiając właścicielom firm tradycyjne zarządzanie swoimi finansami, oferując jednocześnie swoim klientom elastyczność płatności w walucie cyfrowej. Takie podejście pomaga w integracji nowego ze znanym, zapewniając firmom możliwość zaspokojenia różnorodnych preferencji klientów bez konieczności wychodzenia poza swoją strefę komfortu finansowego.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.