ISO 20022 Crypto: Λίστα συμβατών νομισμάτων και μάρκες το 2024

ISO 20022 Crypto: Λίστα συμβατών νομισμάτων και μάρκες το 2024

Το πρότυπο ISO 20022 έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντικό στον χρηματοπιστωτικό κλάδο ως ενιαίο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αρχικά σχεδιασμένο για παραδοσιακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αυτό το πρότυπο έχει πλέον επεκταθεί για να συμπεριλάβει τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η επέκταση είναι έτοιμη να αποφέρει σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης τυποποίησης και διαλειτουργικότητας, στον χώρο κρυπτογράφησης.

Τρέχουσα συμμόρφωση και υιοθέτηση
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, περίπου το 72% των τραπεζών έχουν επιτύχει συμμόρφωση με το ISO 20022, ενώ η πλήρης συμμόρφωση αναμένεται έως το 2025. Αυτή η ευρεία υιοθέτηση υποδηλώνει την αυξανόμενη σημασία αυτού του προτύπου στη σύγχρονη χρηματοδότηση.

Οφέλη για τα κρυπτονομίσματα
Τα κρυπτονομίσματα που συμμορφώνονται με το ISO 20022 αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν την ευκολότερη ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά συστήματα, την προώθηση της ευρύτερης αποδοχής και της τεχνολογικής ολοκλήρωσης. Αξιοσημείωτα κρυπτονομίσματα που έχουν υιοθετήσει το πρότυπο ISO 20022 περιλαμβάνουν τα XRP , Cardano , Quant, Algorand, Stellar, Hedera HashGraph, IOTA και XDC Network. Αυτά τα έργα υποδεικνύουν πώς το ISO 20022 μπορεί να βελτιώσει τη συμβατότητα με την παραδοσιακή χρηματοδότηση, καθιστώντας τα πρωταρχικά υποψήφια για υιοθέτηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Βασικά Takeaways

 • Ενισχυμένη ανταλλαγή δεδομένων: Το ISO 20022 τυποποιεί την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προωθώντας την ομαλή επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα.
 • Εκσυγχρονισμός των οικονομικών: Πρωταρχικός στόχος του προτύπου είναι ο εκσυγχρονισμός του χρηματοοικονομικού τομέα, καθιστώντας τον χειρισμό δεδομένων πιο αποτελεσματικό.
 • Ευρύτερη ενοποίηση: Η υιοθέτηση του ISO 20022 από έργα κρυπτονομισμάτων διευκολύνει την απρόσκοπτη ενοποίηση με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα.
 • Υιοθέτηση κλάδου: Τα κρυπτονομίσματα που συμμορφώνονται με το ISO 20022, όπως τα XRP, Stellar, Algorand, Quant και Hedera, βρίσκονται σε καλή θέση για πιθανή υιοθέτηση από τον κλάδο.

Τι είναι το ISO 20022;

Το ISO 20022 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για την ανταλλαγή οικονομικών μηνυμάτων που στοχεύει στην απλοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αναπτύχθηκε από τη SWIFT, αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών, διαπραγμάτευσης και διακανονισμού τίτλων, διαχείρισης μετρητών και διαχείρισης λογαριασμών.

Σκοπός και Οφέλη του ISO 20022
Ο πρωταρχικός στόχος του ISO 20022 είναι να αντικαταστήσει τις διάφορες μορφές και πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε διάφορα χρηματοπιστωτικά συστήματα με μια ενοποιημένη και τυποποιημένη προσέγγιση. Αυτή η μετάβαση υπόσχεται πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα και μειωμένο κόστος: Με τον εξορθολογισμό των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, το ISO 20022 μειώνει την πολυπλοκότητα και το σχετικό κόστος της ανταλλαγής δεδομένων. Ελαχιστοποιεί την ανάγκη για χειρωνακτικές παρεμβάσεις, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος.
 • Βελτιωμένη ακρίβεια δεδομένων: Με τα δομημένα και πλουσιότερα στοιχεία δεδομένων του, το ISO 20022 βελτιώνει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών ανταλλαγών δεδομένων, μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων.
 • Βελτιωμένη ορατότητα και αυτοματισμός: Το πρότυπο ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών ροών και των θέσεων. Για παράδειγμα, στις συναλλαγές πληρωμών, επιτρέπει στους αντισυμβαλλομένους, τους μεσάζοντες και τους δικαιούχους να αυξήσουν την αυτοματοποίηση, βελτιώνοντας τη συνολική επεξεργασία των συναλλαγών.

Συμμόρφωση και Υιοθεσία
Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, περίπου το 72% των τραπεζών έχουν επιτύχει συμμόρφωση με το ISO 20022, όπως αναφέρει το Forbes. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες προσαρμογές έχουν προθεσμία έως το 2025 για να συμμορφωθούν. Αυτή η κλιμακωτή υιοθέτηση υπογραμμίζει τη σημαντική στροφή προς ένα πιο ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Επιπτώσεις στα κρυπτονομίσματα
Το ISO 20022 επεκτείνει επίσης την εμβέλειά του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, όπου διευκολύνει την ενοποίηση των τεχνολογιών blockchain με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Τα κρυπτονομίσματα που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο, όπως το δίκτυο πληρωμών της Ripple, αξιοποιούν το πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων του ISO 20022 για να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη επικοινωνία με εξωτερικά χρηματοοικονομικά συστήματα όπως το SWIFT. Αυτή η ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και παραδοσιακών χρηματοοικονομικών υποδομών.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι όταν γίνεται αναφορά σε ένα "νόμισμα συμβατό με το ISO 20022", υπονοείται ότι το έργο χρησιμοποιεί το πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων που ορίζεται από το ISO 20022 και όχι ότι το ίδιο το διακριτικό συμμορφώνεται με το πρότυπο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα έργα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πιο αποτελεσματικά δεδομένα, φέρνοντας την αμετάβλητη αλυσίδα blockchain και την αποκέντρωση δεδομένων στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πώς λειτουργούν τα κέρματα ISO 20022;

Το ISO 20022 φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα αλληλεπιδρούν με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα, χρησιμεύοντας ως βασική γέφυρα μεταξύ του ψηφιακού και του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού κόσμου. Αυτό το παγκόσμιο πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων όχι μόνο ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των κρυπτονομισμάτων με καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά εισάγει επίσης ένα επίπεδο πλούτου δεδομένων που είναι κρίσιμο για τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ενίσχυση της ενοποίησης κρυπτονομισμάτων
Με την υιοθέτηση του ISO 20022, τα κρυπτονομίσματα μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοχή και αναγνώριση από τις κύριες χρηματοοικονομικές οντότητες. Αυτή η ενοποίηση είναι το κλειδί για την προώθηση της ανάπτυξης και στους δύο τομείς, επιτρέποντας απρόσκοπτες συναλλαγές σε διαφορετικές χρηματοοικονομικές πλατφόρμες. Το δομημένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο του ISO 20022 διασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή περιέχει λεπτομερή και περιγραφικά δεδομένα, καθιστώντας τα κρυπτονομίσματα πιο ισχυρά και συμβατά με τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές πρακτικές.

Πλούτος και Διαφάνεια Δεδομένων
Το βασικό χαρακτηριστικό του ISO 20022 είναι η ικανότητά του να μεταδίδει πλούσια δεδομένα σε κάθε συναλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο βασικές λεπτομέρειες όπως ο αποστολέας, ο παραλήπτης και το ποσό, αλλά και εκτεταμένα μεταδεδομένα για την ίδια τη συναλλαγή. Τέτοιες λεπτομερείς πληροφορίες διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στον χώρο των κρυπτονομισμάτων - συχνά εκλαμβάνεται ως μια λιγότερο ρυθμισμένη «άγρια δύση» των οικονομικών.

Αυτό το δομημένο μήνυμα μειώνει σημαντικά τις ασάφειες και τα πιθανά σφάλματα στις συναλλαγές. Για τους χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές με κέρματα που είναι συμβατά με το ISO 20022, αυτό σημαίνει ότι κάθε λειτουργία—είτε αποστολή, λήψη ή επαλήθευση— είναι ενσωματωμένη με σαφείς, τυποποιημένες και λεπτομερείς πληροφορίες, ενισχύοντας τη συνολική διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών.

Πρακτικές επιπτώσεις και ενσωμάτωση με τα παραδοσιακά οικονομικά
Η υιοθέτηση του ISO 20022 από έργα κρυπτονομισμάτων διευκολύνει την ευκολότερη ενσωμάτωση με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά συστήματα, τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένα με αυτό το πρότυπο. Αυτή η συμβατότητα καθιστά τις διασυνοριακές συναλλαγές, τη χρηματοδότηση του εμπορίου και τις παγκόσμιες πληρωμές πιο απλές και αποτελεσματικές, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ καινοτόμων λύσεων κρυπτονομισμάτων και του καθιερωμένου χρηματοοικονομικού κόσμου.

Συνοπτικά, το ISO 20022 θέτει ένα νέο πρότυπο για τον τρόπο λειτουργίας και ενσωμάτωσης των κρυπτονομισμάτων με την παραδοσιακή χρηματοδότηση. Επιτρέποντας μια πιο δομημένη και λεπτομερή ανταλλαγή δεδομένων, όχι μόνο ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, αλλά ενισχύει επίσης την αξιοπιστία και την κανονιστική συμμόρφωση του τομέα κρυπτονομισμάτων, ανοίγοντας το δρόμο για ευρύτερη υιοθέτηση και αμοιβαία ανάπτυξη στο εξελισσόμενο τοπίο της παγκόσμιας χρηματοδότησης.

Κρυπτονομίσματα συμβατά με το ISO 20022

Καθώς ο χρηματοοικονομικός τομέας προχωρά προς την τυποποιημένη επικοινωνία, η υιοθέτηση του προτύπου ISO 20022 στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων σημείωσε σημαντική εξέλιξη. Αυτό το πρότυπο όχι μόνο βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών λειτουργιών και του δυναμικού κόσμου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά επίσης ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη συμβατότητα των κρυπτονομισμάτων με τα καθιερωμένα χρηματοοικονομικά συστήματα.

Πλήρης κατάλογος κρυπτονομισμάτων συμβατών με το ISO 20022 το 2024
Αρκετά κρυπτονομίσματα έχουν ευθυγραμμιστεί με το πρότυπο ISO 20022, τοποθετώντας τον εαυτό τους ευνοϊκά για ενσωμάτωση σε ευρύτερα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Αυτά τα ψηφιακά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνουν τη γλώσσα ανταλλαγής μηνυμάτων ISO 20022, η οποία διευκολύνει μια πιο απλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων blockchain τους και των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών συστημάτων όπως το SWIFT. Ακολουθεί μια ενημερωμένη λίστα αξιοσημείωτων κρυπτονομισμάτων συμβατών με το ISO 20022:

 • XRP (XRP): Γνωστό για την αποτελεσματικότητά του στις διασυνοριακές συναλλαγές.
 • Cardano (ADA): Επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητα με μια ισχυρή πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων.
 • Quant (QNT): Επιτρέπει την απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών blockchain.
 • Algorand (ALGO): Χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό Pure Proof-of-Stake για να προσφέρει συναλλαγές υψηλής ταχύτητας και λειτουργικότητα έξυπνων συμβολαίων.
 • Stellar (XLM): Προσφέρει γρήγορες και οικονομικές συναλλαγές με ενσωματωμένο αποκεντρωμένο κέντρο ανταλλαγής (DEX).
 • Hedera Hashgraph (HBAR): Λειτουργεί με μια εξαιρετικά αποδοτική Τεχνολογία Κατανεμημένης Λογιστικής (DLT) που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Hashgraph.
 • IOTA (MIOTA): Σχεδιασμένο για το Internet of Things (IoT), αξιοποιώντας ένα δίκτυο που βασίζεται σε DAG.
 • Δίκτυο XDC (XDC): Επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του διεθνούς εμπορίου και χρηματοδότησης.
middle

XRP

Το XRP, το εγγενές κρυπτονόμισμα του XRP Ledger, ξεχωρίζει στον οικονομικό κόσμο ως κορυφαία λύση για διασυνοριακές πληρωμές και εμβάσματα. Με τη διαχείριση της Ripple, μια εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η XRP διακρίνεται για τις εξαιρετικά αποδοτικές της δυνατότητες συναλλαγών και τον στρατηγικό της ρόλο ως νόμισμα γέφυρας που διευκολύνει τη ρευστότητα μεταξύ των διαφόρων νομισμάτων fiat.

Βελτιστοποιημένο για παγκόσμιες πληρωμές
Το XRP Ledger χρησιμοποιεί έναν μοναδικό αλγόριθμο συναίνεσης γνωστό ως XRP Ledger Consensus Protocol. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στην XRP να επεξεργάζεται συναλλαγές εξαιρετικά γρήγορα και οικονομικά, διαχειριζόμενος έως και 1.500 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο με κόστος συναλλαγής μόνο σε κλάσματα του σεντ. Αν και το καθολικό δεν υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες έξυπνων συμβολαίων, είναι ειδικά βελτιστοποιημένο για διαδικασίες πληρωμής, προσφέροντας την απόδοση και την αποδοτικότητα που απαιτούνται από τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ενοποίηση με το ISO 20022
Η προληπτική συμμετοχή της Ripple με τον Φορέα Προτύπων ISO 20022 ενισχύει σημαντικά τη χρηστικότητα του XRP στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Υιοθετώντας το πρότυπο ISO 20022, η Ripple διασφαλίζει ότι η λύση πληρωμών της RippleNet ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος πελατών, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα με τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά συστήματα. Αυτή η υιοθέτηση όχι μόνο προωθεί ταχύτερες και πιο οικονομικά αποδοτικές συναλλαγές, αλλά επίσης τοποθετεί το XRP ως μια δυνητικά πολύτιμη επένδυση στο τοπίο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Συνεργασίες και παρουσία στην αγορά
Η Ripple έχει δημιουργήσει πολυάριθμες συνεργασίες με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, όπως η Bank of America, η Santander Bank και η Intesa Sanpaolo. Αυτές οι συμμαχίες υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της τεχνολογίας της Ripple και την ευρεία εφαρμογή του XRP σε διασυνοριακές χρηματοοικονομικές πράξεις.

Stellar (XLM)

Η Stellar είναι μια πλατφόρμα blockchain που αναγνωρίζεται για την ταχύτητα και την αποδοτικότητά της, ιδιαίτερα στο χειρισμό διασυνοριακών συναλλαγών. Αρχικά κυκλοφόρησε ως πιρούνι του XRP, το Stellar συνιδρύθηκε από τον Jed McCaleb, ο οποίος έφερε την εμπειρία του από το XRP για να δημιουργήσει ένα σύστημα βελτιστοποιημένο για οικονομική ένταξη και αποτελεσματικότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά και Λειτουργίες
Το Stellar blockchain έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για συναλλαγές που χρησιμοποιούν το εγγενές του νόμισμα, το Stellar Lumens (XLM), αλλά και για ένα ευρύτερο φάσμα οικονομικών εφαρμογών. Διαθέτει μια ενσωματωμένη αποκεντρωμένη ανταλλαγή (DEX) που επιτρέπει την απρόσκοπτη ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού που εκδίδονται στο δίκτυο Stellar. Αυτή η δυνατότητα συμπληρώνεται από τον μοναδικό μηχανισμό συναίνεσης, το Stellar Consensus Protocol (SCP), το οποίο εξασφαλίζει γρήγορες και χαμηλού κόστους συναλλαγές.

Διαλειτουργικότητα και χρηματοοικονομική ένταξη
Η πρωταρχική αποστολή της Stellar είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να παρέχει υπηρεσίες στους μη τραπεζικούς. Αυτό το επιτυγχάνει με την έμφαση που δίνει στη διαλειτουργικότητα και τις συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς που στοχεύουν στην επέκταση της οικονομικής πρόσβασης. Η ικανότητα του Stellar να χειρίζεται αποτελεσματικά τις διασυνοριακές πληρωμές το καθιστά ιδανική πλατφόρμα όχι μόνο για μεταφορά χρημάτων, αλλά και για έκδοση και ανταλλαγή stablecoin και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ενσωμάτωση ISO 20022
Η ευθυγράμμιση της Stellar με το πρότυπο ISO 20022 υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τα συμβατικά χρηματοοικονομικά συστήματα. Με την υιοθέτηση αυτού του προτύπου, η Stellar είναι έτοιμη να βελτιώσει τις επικοινωνιακές της δυνατότητες με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διευκολύνοντας έτσι πιο αποτελεσματικές και διαφανείς διασυνοριακές συναλλαγές. Η ενσωμάτωση του ISO 20022 τοποθετεί τη Stellar ως κορυφαία πλατφόρμα στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, ιδιαίτερα για οργανισμούς που επιθυμούν να εξορθολογίσουν και να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα πληρωμών τους.

Έξυπνες Συμβάσεις και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές
Εκτός από τις ισχυρές λειτουργίες πληρωμής και ανταλλαγής, η Stellar υποστηρίζει επίσης έξυπνα συμβόλαια μέσω της πλατφόρμας Soroban. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εξελιγμένες αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) στο δίκτυο Stellar, διευρύνοντας περαιτέρω τις περιπτώσεις χρήσης και την ελκυστικότητά του.

Algorand (ALGO)

Το Algorand είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα blockchain γνωστή για τον καθαρό συναινετικό μηχανισμό Proof-of-Stake (PoS), που τη διακρίνει τόσο ως ενεργειακά αποδοτική όσο και ως ικανή να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές γρήγορα. Ιδρύθηκε από τον αξιότιμο επιστήμονα υπολογιστών Silvio Micali, η Algorand κυκλοφόρησε το mainnet της το 2019 και έκτοτε έχει εισαγάγει πολλές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων λειτουργιών έξυπνων συμβολαίων και υποστήριξης προσαρμοσμένων κουπονιών.

Επεκτάσιμη, ασφαλής και βιώσιμη αλυσίδα μπλοκ
Το Algorand έχει σχεδιαστεί για να είναι επεκτάσιμο, ασφαλές και αποκεντρωμένο, καλύπτοντας τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές εφαρμογές. Ο μοναδικός αλγόριθμος συναίνεσης PoS της πλατφόρμας επιτρέπει σε κάθε κάτοχο ALGO να συμμετέχει στη διαδικασία συναίνεσης, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την αποκέντρωση του. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο διευκολύνει τους γρήγορους χρόνους επιβεβαίωσης συναλλαγών, αλλά διατηρεί επίσης μία από τις χαμηλότερες χρεώσεις συναλλαγών στο τοπίο των κρυπτονομισμάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι ευαισθητοποιημένη για το περιβάλλον.

Υποστήριξη Smart Contracts και dApps
Το Algorand υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μέσω των έξυπνων συμβάσεων και των δυνατοτήτων αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps). Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργούν και να αναπτύσσουν ευέλικτες εφαρμογές στο blockchain, από απλές συναλλαγές έως πολύπλοκα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Αυτή η ευελιξία καθιστά το Algorand μια ελκυστική πλατφόρμα για προγραμματιστές και επιχειρήσεις που θέλουν να καινοτομήσουν ή να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους.

Ενσωμάτωση ISO 20022 για ενισχυμένη συμβατότητα
Η υιοθέτηση του προτύπου ISO 20022 είναι μια στρατηγική κίνηση για την Algorand, με στόχο την ενίσχυση της συμβατότητάς της με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά συστήματα. Αυτή η ενοποίηση διευκολύνει την απρόσκοπτη επικοινωνία με την υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποδομή, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain στις κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες. Με την ευθυγράμμιση με το ISO 20022, η Algorand υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στη διατήρηση ενός διαφανούς, ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος συναλλαγών, διευρύνοντας έτσι την απήχησή του και τις δυνατότητές του για ευρύτερη υιοθέτηση.

Ποσότητα (QNT)

Η Quant είναι μια ξεχωριστή πλατφόρμα blockchain γνωστή για την ικανότητά της να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα σε πολλαπλά δίκτυα blockchain. Χρησιμοποιεί το καινοτόμο πρωτόκολλο Overledger, το οποίο χρησιμεύει ως η ραχοκοκαλιά για την παροχή απρόσκοπτων συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων blockchain. Αυτή η δυνατότητα είναι ζωτικής σημασίας για προγραμματιστές και επιχειρήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών (mDApps) που λειτουργούν σε διάφορες πλατφόρμες.

Βασικά χαρακτηριστικά του Quant
Το πρωτόκολλο Overledger είναι το βασικό συστατικό του Quant που επιτρέπει την αποτελεσματική διασύνδεση διαφορετικών blockchains, όπως το Bitcoin, το Ethereum και το XRP. Αυτή η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πιο ενοποιημένου τοπίου blockchain, όπου οι πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανταλλάσσονται αβίαστα μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Η εστίαση της Quant στην ενεργοποίηση αυτού του επιπέδου συνδεσιμότητας απευθύνεται ιδιαίτερα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απαιτούν ισχυρές και ευέλικτες λύσεις blockchain.

Βελτίωση της συμβατότητας με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά συστήματα
Υιοθετώντας το πρότυπο ISO 20022, η Quant τοποθετείται στρατηγικά για να βελτιώσει τη συμβατότητά της με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Αυτό το πρότυπο είναι κρίσιμο στον χρηματοοικονομικό κόσμο για την ασφαλή και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Η συμμόρφωση της Quant με το ISO 20022 όχι μόνο ενισχύει την ικανότητά της για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, αλλά ενισχύει επίσης τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού τομέα και του οικοσυστήματος blockchain.

Οφέλη από την ενσωμάτωση του ISO 20022
Η δέσμευση της Quant στο ISO 20022 αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσής της στη διαλειτουργικότητα και την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Αυτή η ευθυγράμμιση επιτρέπει στον Quant να:

 • Διευκόλυνση μιας πιο ασφαλούς και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικτύων.
 • Βελτιώστε τις δυνατότητες συναλλαγών χωρίς να θυσιάσετε την απόδοση, διεκπεραιώνοντας μεγάλο όγκο συναλλαγών απρόσκοπτα.
 • Διασφαλίστε ότι οι αποκεντρωμένες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα της μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν με τις υπάρχουσες χρηματοοικονομικές υποδομές, καθιστώντας τις πιο προσιτές και πρακτικές για ευρεία χρήση.

Κοινότητα και Διακυβέρνηση
Η Quant υποστηρίζεται από μια ισχυρή κοινότητα προγραμματιστών και ένα αποκεντρωμένο σώμα ενδιαφερομένων, διασφαλίζοντας ότι η πλατφόρμα παραμένει καινοτόμος και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της. Αυτή η προσέγγιση με γνώμονα την κοινότητα βοηθά στη διατήρηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος όπου είναι δυνατές συνεχείς βελτιώσεις και προσαρμογές.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Το Hedera Hashgraph ξεχωρίζει στη σφαίρα των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (DLT) αξιοποιώντας τη μοναδική αρχιτεκτονική του hashgraph, μια προηγμένη εναλλακτική στην παραδοσιακή τεχνολογία blockchain. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση επιτρέπει στην Hedera να προσφέρει πρωτοφανείς ταχύτητες και αποτελεσματικότητα συναλλαγών, μεταμορφώνοντας θεμελιωδώς τον τρόπο λειτουργίας και ενσωμάτωσης των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) με τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά συστήματα.

Τεχνική υπεροχή και απόδοση
Το Hedera Hashgraph έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε ανάγκες μεγάλου όγκου, έχοντας τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει περισσότερες από 10.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο με χρεώσεις τόσο χαμηλές όσο 0,001 $. Οι συναλλαγές στο δίκτυο Hedera επιτυγχάνουν οριστικότητα μέσα σε μόλις 3 έως 5 δευτερόλεπτα, επιδεικνύοντας την εξαιρετική ταχύτητα και αξιοπιστία του. Αυτή η απόδοση υποστηρίζεται από τον ιδιόκτητο αλγόριθμο συναίνεσης, ο οποίος όχι μόνο διασφαλίζει δικαιοσύνη και ασφάλεια, αλλά συμβάλλει επίσης στην ενεργειακή απόδοση της πλατφόρμας.

Έξυπνα συμβόλαια και συμβατότητα Ethereum
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Hedera Hashgraph είναι η υποστήριξή του για έξυπνα συμβόλαια που είναι συμβατά με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM). Αυτή η συμβατότητα καθιστά το Hedera μια ελκυστική πλατφόρμα για προγραμματιστές που είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία και τα πλαίσια του Ethereum, διευκολύνοντας την ευκολότερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη dApps προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης.

Πρότυπο ISO 20022
Η δέσμευση της Hedera να υιοθετήσει το πρότυπο ISO 20022 αντανακλά τη στρατηγική της εστίαση στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τα συμβατικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Αυτή η συμμόρφωση είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ευρύτερης υιοθέτησης μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς διασφαλίζει ότι η Hedera μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα με τις υπάρχουσες υποδομές και να υποστηρίξει εξορθολογισμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Χρήση διακριτικών και δέσμευση κοινότητας
Το εγγενές διακριτικό, HBAR, είναι αναπόσπαστο μέρος του δικτύου Hedera, εξυπηρετώντας πολλαπλές λειτουργίες από πληρωμές συναλλαγών έως συμμετοχή στη διακυβέρνηση δικτύου μέσω πονταρίσματος. Το ποντάρισμα HBAR όχι μόνο βοηθά στην ασφάλεια του δικτύου, αλλά προσφέρει επίσης ανταμοιβές πονταρίσματος, δεσμεύοντας την κοινότητα και δίνοντας κίνητρα για συμμετοχή.

IOTA (MIOTA)

Το IOTA ξεχωρίζει στο τοπίο της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) με τη μοναδική του προσέγγιση όσον αφορά την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητα, ειδικά προσαρμοσμένη για το οικοσύστημα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική Directed Acyclic Graph (DAG) γνωστή ως Tangle, η IOTA υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους blockchain για να προσφέρει συναλλαγές με μηδενική χρέωση και γρήγορη επεξεργασία που είναι κατάλληλη για περιβάλλοντα μικροσυναλλαγών μεγάλου όγκου που είναι τυπικά σε εφαρμογές IoT.

Καινοτόμος Αρχιτεκτονική για το IoT
Το Tangle, η υλοποίηση του DAG από την IOTA, έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τις συναλλαγές με τρόπο που κλιμακώνεται αποτελεσματικά με τον αριθμό των χρηστών, επιτρέποντας στο δίκτυο να επεξεργάζεται περίπου 1.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η δυνατότητα είναι κρίσιμη σε περιβάλλοντα IoT, όπου οι συσκευές ανταλλάσσουν συχνά μικρές ποσότητες δεδομένων. Η αρχιτεκτονική όχι μόνο υποστηρίζει αυτές τις μεταφορές δεδομένων υψηλής ταχύτητας, αλλά είναι επίσης κβαντικά ανθεκτική, προστατεύοντας από πιθανές μελλοντικές απειλές από τους κβαντικούς υπολογιστές.

Πρότυπο ISO 20022 για απρόσκοπτη ενοποίηση δεδομένων
Η υιοθέτηση του προτύπου ISO 20022 από την IOTA είναι μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς της στα ευρύτερα χρηματοοικονομικά και τεχνολογικά οικοσυστήματα. Αυτή η τυποποίηση διασφαλίζει ότι το IOTA μπορεί να διευκολύνει ασφαλείς, τυποποιημένες μεταφορές δεδομένων μεταξύ συσκευών IoT, καθιστώντας το μια ισχυρή πλατφόρμα για την υποστήριξη της επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (M2M) και της απρόσκοπτης ανταλλαγής δεδομένων σε διάφορες συσκευές και δίκτυα.

Βασικά χαρακτηριστικά του IOTA

 • Συναλλαγές χωρίς χρέωση: Το IOTA επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών χωρίς την ανάγκη χρεώσεων, μειώνοντας το εμπόδιο κόστους για τις συσκευές IoT να συμμετέχουν στο δίκτυο.
 • Σχεδίαση προσανατολισμένη στα δεδομένα: Η πλατφόρμα δεν είναι μόνο ικανή να μεταφέρει αξία, αλλά είναι επίσης βελτιστοποιημένη για κοινή χρήση δεδομένων, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό για ολοκληρωμένες εφαρμογές IoT.
 • Μοναδικός μηχανισμός συναίνεσης: Το Tangle χρησιμοποιεί έναν μοναδικό μηχανισμό συναίνεσης που δεν είναι blockchain που αυξάνει τις ταχύτητες επιβεβαίωσης συναλλαγών καθώς περισσότεροι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το δίκτυο.

Cardano (ADA)

Η Cardano παραμένει ένας ισχυρός παίκτης στο οικοσύστημα blockchain, γνωστός για την ολοκληρωμένη σουίτα χαρακτηριστικών και τη μεθοδική προσέγγιση ανάπτυξης. Παρά τη σταδιακή πρόοδο στον οδικό χάρτη ανάπτυξής του, η Cardano έκανε σημαντικά βήματα με την εισαγωγή δυνατοτήτων έξυπνων συμβάσεων το 2021. Αυτή η πρόοδος έχει καταλύσει την επέκταση του αποκεντρωμένου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος (DeFi), τοποθετώντας το ως τρομερό ανταγωνιστή για καθιερωμένες αλυσίδες Layer 1 όπως το Ethereum και το Ethereum και Σολάνα.

Η ενσωμάτωση του προτύπου ISO 20022 από την Cardano ενισχύει σημαντικά την απήχησή του στα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η τυποποίηση διευκολύνει τις απρόσκοπτες συναλλαγές ADA διασυνοριακά και τομεακά. Για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στη Γερμανία να διεξάγει αποτελεσματικά ηλεκτρονικές συναλλαγές για την αγορά ADA από έναν χρηματιστή με έδρα τις ΗΠΑ.

Εξέχοντα χαρακτηριστικά του Cardano:

 • Λειτουργικότητα Smart Contract: Το Cardano υποστηρίζει πολύπλοκες προγραμματιζόμενες μεταφορές αξίας, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να δημιουργούν ευέλικτες και ασφαλείς εφαρμογές απευθείας στο blockchain του.
 • Επέκταση του οικοσυστήματος DeFi: Η πλατφόρμα συνεχίζει να εμπλουτίζει τις προσφορές της DeFi, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική καινοτομία και επενδύσεις.
 • Καινοτόμος αλγόριθμος συναίνεσης: Η Cardano χρησιμοποιεί το Ouroboros, έναν μοναδικά σχεδιασμένο συναινετικό αλγόριθμο απόδειξης συμμετοχής (PoS) που όχι μόνο ενισχύει την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών αλλά και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα.
 • Σημαντική παρουσία στην αγορά: Ως ένα από τα κορυφαία κρυπτονομίσματα σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, η Cardano έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αντικατοπτρίζοντας την ευρεία αποδοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών.

Μέσω της μεθοδικής ανάπτυξης και των στρατηγικών εφαρμογών του, η Cardano διαμορφώνεται ως βασικός μοχλός της καινοτομίας blockchain, ιδιαίτερα στη διευκόλυνση των έξυπνων συμβάσεων και στην επέκταση των δυνατοτήτων DeFi με τρόπο που γεφυρώνει τις παραδοσιακές οικονομικές λειτουργίες με τη σύγχρονη τεχνολογία blockchain.

Δίκτυο XDC (XDC)

Το XDC Network είναι μια προηγμένη πλατφόρμα blockchain για επιχειρήσεις, σχολαστικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει και να εξορθολογίζει το παγκόσμιο εμπόριο και τη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιώντας το καινοτόμο πρωτόκολλο XinFin Hybrid Blockchain, το XDC Network εστιάζει σε βασικούς τομείς όπως η χρηματοδότηση, η υγειονομική περίθαλψη, η χρηματοδότηση του εμπορίου και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το XDC, το εγγενές κρυπτονόμισμα του δικτύου, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση των συναλλαγών και της διακυβέρνησης εντός του οικοσυστήματος.

Ενοποίηση με το πρότυπο ISO 20022
Μια βασική πτυχή της στρατηγικής του XDC Network είναι η υιοθέτηση του προτύπου ISO 20022, το οποίο ενισχύει σημαντικά τη διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά συστήματα. Αυτή η τυποποίηση παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για ασφαλείς, αποτελεσματικές και συμβατές διασυνοριακές συναλλαγές, τοποθετώντας το XDC Network ως αξιόπιστη πλατφόρμα για το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοδότηση.

Hybrid Blockchain Architecture
Το XDC Network αξιοποιεί μια υβριδική αρχιτεκτονική blockchain, συνδυάζοντας τα οφέλη διαφάνειας και ασφάλειας των δημόσιων blockchain με το απόρρητο και την ταχύτητα των ιδιωτικών blockchain. Αυτή η διπλή προσέγγιση επιτρέπει στο δίκτυο να χειρίζεται έως και 2.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, καθιστώντας το εξαιρετικά ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εφαρμογών σε επίπεδο επιχείρησης.

Βασικά Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες

 • Κανονιστική συμμόρφωση: Το δίκτυο XDC έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζεται με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία του χωρίς προβλήματα συμμόρφωσης.
 • Παρακολούθηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η πλατφόρμα διαπρέπει στην παρακολούθηση της κίνησης αγαθών και υλικών μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού, παρέχοντας διαφάνεια και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που ενισχύουν τη λειτουργική απόδοση.
 • Διαλειτουργικότητα και ενοποίηση: Με την ευθυγράμμισή του με το πρότυπο ISO 20022, το XDC Network ξεχωρίζει για τη διαλειτουργικότητά του με παλαιού τύπου χρηματοοικονομικά συστήματα, διευκολύνοντας ομαλότερες μεταβάσεις και ενσωμάτωση για παγκόσμιες χρηματοοικονομικές λειτουργίες.

Επένδυση σε κρυπτονομίσματα συμβατά με το ISO 20022: Μια στρατηγική κίνηση;

Στον περίπλοκο κόσμο των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, η διάκριση βιώσιμων ευκαιριών συχνά περιλαμβάνει τον εντοπισμό τάσεων που παρουσιάζουν απτή χρησιμότητα στον πραγματικό κόσμο. Τα κρυπτονομίσματα που συμμορφώνονται με το ISO 20022, ένα παγκόσμιο πρότυπο χρηματοοικονομικών μηνυμάτων, ξεχωρίζουν φυσικά λόγω της βελτιωμένης λειτουργικότητάς τους και της ευρύτερης ενοποίησης της αγοράς.

Η υιοθέτηση του ISO 20022 αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για διαφάνεια, διαλειτουργικότητα και τήρηση των κανονιστικών προτύπων. Για τους επενδυτές, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να καλλιεργήσουν μια μεγαλύτερη αίσθηση εμπιστοσύνης και να ανοίξουν ευκαιρίες για ευρεία αποδοχή και ενσωμάτωση στα κύρια χρηματοπιστωτικά συστήματα. Αυτή η ευθυγράμμιση όχι μόνο υπόσχεται βελτιωμένη διαλειτουργικότητα και αποδοτικότητα κόστους, αλλά επίσης τοποθετεί αυτά τα κρυπτονομίσματα ως πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών συστημάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ενώ η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ενέχει πάντα ορισμένους κινδύνους, η στρατηγική σημασία των νομισμάτων που είναι συμβατά με το ISO 20022 σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο τα καθιστά μια αξιοσημείωτη επιλογή για όσους θέλουν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων τους. Καθώς ο χρηματοοικονομικός κόσμος γίνεται ολοένα και πιο ψηφιοποιημένος, αυτά τα νομίσματα μπορεί να προσφέρουν ένα μοναδικό μείγμα καινοτομίας, συμμόρφωσης και μελλοντικής ανάπτυξης.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το πρότυπο ISO 20022 αναδιαμορφώνει το οικονομικό τοπίο ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αναπτυσσόμενου κόσμου των κρυπτονομισμάτων. Όπως είδαμε, περίπου το 72% των τραπεζών έχουν ήδη υιοθετήσει αυτό το πρότυπο, με πλήρη συμμόρφωση να αναμένεται έως το 2025. Αυτή η ευρεία υιοθέτηση υπογραμμίζει τη σημασία του προτύπου και τον ρόλο του στον εκσυγχρονισμό των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών.

Για τον τομέα των κρυπτονομισμάτων, το ISO 20022 προσφέρει ένα μονοπάτι για μεγαλύτερη αποδοχή και ενσωμάτωση στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Κρυπτονομίσματα όπως τα XRP, Cardano, Quant, Algorand, Stellar, Hedera HashGraph, IOTA και XDC Network έχουν ήδη ευθυγραμμιστεί με αυτό το πρότυπο, τοποθετώντας τους εαυτούς τους πρωτοπόρους στην προσπάθεια για υιοθέτηση στο mainstream. Διευκολύνοντας μια πιο δομημένη και λεπτομερή ανταλλαγή δεδομένων, αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο βελτιώνουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, αλλά ενισχύουν επίσης την αξιοπιστία τους και την απήχηση στην αγορά.

Επιπλέον, η υιοθέτηση του ISO 20022 από τα κρυπτονομίσματα διασφαλίζει ότι είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία για να προσφέρουν διαφανείς, αποτελεσματικές και αξιόπιστες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αντικατοπτρίζοντας τα οφέλη που παρατηρούνται στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά. Αυτή η στρατηγική ευθυγράμμιση καθιστά τα συμβατά με το ISO 20022 κρυπτονομίσματα μια συναρπαστική επιλογή για επενδυτές που θέλουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους με περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι μόνο τεχνολογικά προηγμένα αλλά και σε καλή θέση για μελλοντική ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά.

Καθώς προχωράμε προς έναν πιο διασυνδεδεμένο χρηματοοικονομικό κόσμο, η συνάφεια των κρυπτονομισμάτων που συμμορφώνονται με το ISO 20022 θα αυξηθεί αναμφίβολα, προσφέροντας ελπιδοφόρες ευκαιρίες για καινοτομία, επενδύσεις και τη γεφύρωση του παραδοσιακού και ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα

bottom

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.