อีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านไม่มา?

1. ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม/อีเมลที่น่าสงสัย
2. เพิ่มที่อยู่ [email protected] ลงในรายชื่อผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่ของคุณ
3. ดำเนินขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง