Δεν έρχεται email επαναφοράς κωδικού πρόσβασης;

1. Ελέγξτε το φάκελο SPAM / Ύποπτα email.
2. Προσθέστε τη διεύθυνση [email protected] στη λίστα επαφών στο βιβλίο διευθύνσεών σας.
3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.