Czym jest optymizm (OP)? Droga Ethereum do skalowalności poprzez warstwę 2

Czym jest optymizm (OP)? Droga Ethereum do skalowalności poprzez warstwę 2

W ostatnich latach popularność sektora kryptowalut wzrosła, a trend ten jest napędzany solidną hossą w 2021 r., pojawieniem się NFT i kapryśnym urokiem memecoinów. Ten wzrost popularności stał się katalizatorem powstania niezliczonych zdecentralizowanych aplikacji (dApps) w różnych domenach, w tym DeFi , grach i handlu. Branża odnotowała bezprecedensowy napływ użytkowników chętnych do odkrywania najnowszych trendów i po raz pierwszy nawet zwykli użytkownicy zaczęli wykorzystywać działania w łańcuchu, korzystając z aplikacji dApp, takich jak Uniswap i OpenSea . Jednak ten gwałtowny wzrost ujawnił również istotne wąskie gardła w infrastrukturze blockchain.

Ethereum, wiodąca platforma inteligentnych kontraktów i dApps, szczególnie borykała się z kwestiami przystępności cenowej, skalowalności i dostępności. Nawet alternatywne rozwiązania warstwy pierwszej, takie jak Solana, miały trudności z wydajnym przetwarzaniem ogromnej liczby transakcji użytkowników. To ponownie skupiło się na długotrwałej dyskusji w społeczności kryptograficznej: skalowalności. Pilna potrzeba opracowania skalowalnych rozwiązań nigdy nie była większa i to właśnie w tym kontekście pojawiły się projekty takie jak Optimism.

Optymizm reprezentuje jedną z sieci warstwy drugiej, zaprojektowanych w celu zwiększenia skalowalności Ethereum. Działa na zasadzie optymistycznych rollupów, które sprawnie przetwarzają transakcje partiami, znacznie obniżając tym samym koszty i zwiększając prędkość. To rozwiązanie pozwala firmie Optimism zaoferować tańszą i szybszą alternatywę dla sieci głównej Ethereum, zyskując popularność wśród użytkowników i umacniając swoją pozycję obok innych rozwiązań warstwy drugiej, takich jak Arbitrum.

Pojawienie się sieci warstwy drugiej, takich jak Optimism, nie tylko oferuje rozwiązanie wyzwań związanych ze skalowaniem Ethereum, ale także stanowi kluczowy rozwój samej technologii blockchain. Dzięki modelowi peer-to-peer blockchain zdemokratyzował dostęp do transakcji cyfrowych, eliminując potrzebę scentralizowanej kontroli. Jednak sam charakter tej technologii, wymagający od wszystkich węzłów sprawdzania poprawności każdej transakcji, powoduje opóźnienia i koszty, czyniąc ją mniej opłacalną w przypadku masowego przyjęcia. Optymizm i inne rozwiązania warstwy drugiej stanowią praktyczne rozwiązanie, zachowując zdecentralizowany etos, jednocześnie zwiększając wydajność i skalowalność systemu.

Zarządzanie Optymizmem odbywa się w szczególności poprzez jego natywny token, OP. Aby nagrodzić swoją społeczność, projekt udostępnił swoim wczesnym użytkownikom część tokenów OP w ramach premiery, którą można określić jako nieco burzliwą. Mimo to twórcy wskazali ciągłe wsparcie i zamiar kontynuowania takich zrzutów, jeszcze bardziej zachęcając do zaangażowania i inwestycji w ekosystem Optimism.

Jak optymizm rozwiązuje problemy skalowalności w Ethereum

Ethereum od dawna jest okrzyknięte wysoce bezpiecznym i zdecentralizowanym blockchainem, jednak w przeszłości borykało się z przeciążeniem sieci i podwyższonymi opłatami transakcyjnymi, co utrudniało jego skuteczne skalowanie. Optymizm przedstawia elegancko proste, elastyczne i skoncentrowane na użytkowniku podejście do łagodzenia tych problemów.

Działając jako rozwiązanie warstwy 2, Optimism przetwarza transakcje oddzielnie od głównego łańcucha Ethereum, jednocześnie wykorzystując solidną infrastrukturę Ethereum. Utrzymuje stałą komunikację z warstwą 1 Ethereum, podtrzymując cenione standardy bezpieczeństwa i decentralizacji blockchain. W tej dwuwarstwowej konfiguracji podstawowa warstwa Ethereum zapewnia bezpieczeństwo, decentralizację i dostępność danych, podczas gdy Optymizm zwiększa skalowalność.

Integracja z warstwą 1 pozostaje nienaruszona i niezmieniona. Optymizm zasadniczo odciąża ciężkie przetwarzanie transakcji, łagodząc zatory w sieci Ethereum i zwiększając ogólną przepustowość.

Optymizm ma kilka kluczowych zalet, do których należą:

  • Zwiększenie skalowalności : Dzięki Optimism istnieje potencjał zwiększenia skalowalności od 10 do 100 razy, w zależności od rodzaju transakcji.
  • Efektywność kosztowa : Łącząc kilka transakcji w jedną, technologia rollup firmy Optimism znacznie obniża koszt transakcji.
  • Zapewnione bezpieczeństwo : Opierając się na istniejącej strukturze Ethereum, Optimism umożliwia finalizowanie transakcji w głównej sieci Ethereum, zapewniając użytkownikom pewność co do bezpiecznej i zdecentralizowanej struktury Ethereum.
  • Lepsze doświadczenie użytkownika : Platformy korzystające z rozwiązań warstwy 2 firmy Optimism oferują swoim użytkownikom korzyści w postaci niższych opłat i szybszych transakcji, co przekłada się na doskonałe doświadczenie użytkownika.

Jak działa Optymizm?

Optimism stawia czoła wyzwaniom związanym ze skalowalnością Ethereum, wdrażając technologię znaną jako optymistyczne pakiety zbiorcze . Te pakiety zbiorcze konsolidują wiele transakcji w jedną operację w głównej sieci Ethereum, znacznie zmniejszając wymagane opłaty za gaz poprzez dystrybucję kosztów pomiędzy wszystkich uczestników pakietu. Transakcje na warstwie 2 Optymizmu domyślnie uznaje się za ważne, co odzwierciedla zasadę „niewinności do czasu udowodnienia winy”. Założenie to pozwala na szybką realizację transakcji, poprawiając doświadczenie użytkownika.

Jeśli jednak transakcja zostanie uznana za podejrzaną, obowiązuje mechanizm bezpieczeństwa — tygodniowy okres weryfikacji, w ramach którego każdy może przedstawić dowód oszustwa. Proces ten polega na weryfikacji kwestionowanych transakcji ze stanem w warstwie głównej. Jeśli dowód oszustwa okaże się skuteczny, dana partia jest poddawana ponownemu przetwarzaniu. Od momentu powstania firma Optimism skutecznie radzi sobie z takimi wyzwaniami bez większych problemów.

Stanowiąc znaczący krok w kierunku dalszego ulepszania swojej infrastruktury, firma Optimism wdrożyła aktualizację Bedrock 6 czerwca 2023 r. Ta aktualizacja przyniosła ulepszenia, takie jak niższe koszty transakcji i ściślejsza integracja z Ethereum, odzwierciedlając zaangażowanie platformy w efektywność kosztową i bezpieczeństwo.

Optymistyczne rollupy są częścią szerszego ekosystemu rozwiązań warstwy 2, do którego zaliczają się rollupy ZK . Chociaż oba służą do przetwarzania transakcji poza łańcuchem, różnią się metodami sprawdzania poprawności. Optymistyczne podsumowania nie wymagają natychmiastowych obliczeń pod kątem ważności, co poprawia skalowalność, ale wprowadzają okres oczekiwania na wypłaty ze względu na okno wyzwania. Natomiast ZK-rollupy generują dowód ważności dla każdej paczki transakcji, co prowadzi do szybszych wypłat odpowiednich dla aplikacji wymagających szybkiego przetwarzania płatności.

Te uzupełniające się technologie podkreślają zróżnicowany krajobraz rozwiązań skalowalnych, przy czym Optymizm odgrywa kluczową rolę w dążeniu do bardziej wydajnego i przyjaznego dla użytkownika ekosystemu Ethereum.

Co sprawia, że Optymizm jest wyjątkowy?

Optymizm reprezentuje wieloaspektowy ekosystem, który wykracza daleko poza zakres technologii blockchain. Uosabia tętniący życiem kolektyw przedsiębiorstw, grup społecznych i osób fizycznych współpracujących w celu zachęcania do wspierania dóbr publicznych, przyczyniając się do realizacji zrównoważonej wizji przyszłości sieci Ethereum. Dzięki temu, że jego baza kodowa jest nie tylko dostępna, ale także ma w pełni otwarty kod źródłowy na licencji MIT , Optimism wyróżnia się jako przejrzysta platforma umożliwiająca współpracę.

Architektura Optimism jest starannie zaprojektowana, aby pozostawać w harmonii z architekturą Ethereum, zapewniając bezproblemową integrację pod względem funkcjonalności. Ta filozofia projektowania oznacza, że programiści mogą wdrażać swoje aplikacje na platformie Optimism przy minimalnych zmianach — nie ma potrzeby zmagania się z nowymi paradygmatami programowania ani znaczącego przerabiania istniejącego kodu opartego na Ethereum. Zapewnia dostępny punkt wejścia dla innowacji w sieci, zachęcając programistów do łatwego wdrażania swoich pomysłów w Optimism.

Jako najszerzej rozwidlone rozwiązanie zbiorcze w ekosystemie, Optimism znajduje się w czołówce technologii skalowania warstwy 2. Jest gospodarzem społeczności głęboko powiązanej z podstawowymi wartościami decentralizacji, otwartości i współpracy, które są kluczowe dla etosu szerszych społeczności kryptowalut i Ethereum. Te wspólne zasady nie tylko tworzą bogate środowisko dla rozwoju technologicznego, ale także kultywują przestrzeń, w której kryptoentuzjaści i twórcy mogą prosperować i przyczyniać się do wspólnej i dostatniej cyfrowej przyszłości.

W istocie optymizm to nie tylko postęp technologiczny; jest to ruch, który wykorzystuje zbiorową siłę swojej społeczności, aby wzmocnić blockchain Ethereum, zapewniając mu pozycję lidera w gospodarce cyfrowej, jednocześnie niezłomnie promując innowacje, skalowalność i zbiorowe podejście do dóbr publicznych.

Co to jest OP, znak optymizmu?

Token OP firmy Optimism, który 31 maja został rozesłany do 231 000 adresów za pośrednictwem zrzutu, stanowi kamień węgielny struktury zarządzania platformą. W wyniku tego początkowego zrzutu uwolniono 214 milionów tokenów — 5% z całkowitej podaży 4,29 miliarda OP — a pozostałe 95% nie zostało jeszcze wypuszczone na rynek. Posiadacze tokenów OP otrzymują prawa do uczestnictwa w Optimism Collective, innowacyjnym modelu zarządzania podzielonym na dwie izby: Dom Tokenów i Dom Obywatelski.

Token House jest już aktywny i ma wpływ na techniczne aspekty Optymizmu, takie jak proponowanie i głosowanie w sprawie aktualizacji i zmian oprogramowania. Oczekuje się, że przyszłe utworzenie Domu Obywatelskiego będzie nadzorować alokację środków na dobra publiczne, jeszcze bardziej wzmacniając zaangażowanie platformy na rzecz społeczności i zrównoważonego rozwoju. Jako token ERC-20 w łańcuchu bloków Ethereum, integracja OP z tym systemem podwójnego zarządzania podkreśla zgodność Optimism ze zdecentralizowanymi zasadami, umożliwiając zainteresowanym stronom aktywne sterowanie przyszłością sieci.

W jaki sposób optymizm jest finansowany i monetyzowany?

Ekosystem Ethereum rozwija się dzięki wspólnym wysiłkom społeczności open source, co jest zasadą stanowiącą integralną część jego ciągłej ewolucji. Deweloperzy tworzący tę przestrzeń to nie tylko wolontariusze; ich koordynacja ma strukturę podobną do struktury Fundacji Ethereum za pośrednictwem podmiotów takich jak Optimism Collective.

Jako kluczowy gracz w tym środowisku, Optimism zyskał znaczne wsparcie ze strony wybitnych inwestorów, takich jak firma projektowa IDEO CoLab w Cambridge w stanie Massachusetts, firma inwestycyjna skupiona na kryptowalutach Paradigm w San Francisco oraz renomowana firma venture capital Andreessen Horowitz , gromadząc dotychczas znaczące środki w wysokości 178,5 mln dolarów . Natywne tokeny OP platformy, które są przedmiotem obrotu w ramach giełdowego OP, nie są ograniczone do maksymalnej podaży, z rezerwą inflacyjną ustaloną na poziomie 2% rocznej stopy, aby zachęcić do ciągłego uczestnictwa i rozwoju sieci.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków