Prognoza ceny Dogecoin (DOGE).

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE).

Często nazywana kryptowalutą ludową, Dogecoin (DOGE) szczyci się tym, że jest dostępną cyfrową walutą typu peer-to-peer o otwartym kodzie źródłowym. Wywodzący się z popularnego mema internetowego „Doge” Dogecoin wyrobił sobie niszę w ekspansywnym świecie kryptowalut. Wykorzystuje moc technologii blockchain, aby ułatwić zdecentralizowany system przechowywania informacji, funkcjonujący jako księga publiczna, utrzymywana dzięki zbiorowemu wsparciu węzłów sieci. Z biegiem lat Dogecoin nie tylko zaobserwował znaczny wzrost rentowności, ale także rozszerzył swoją oddaną społeczność, co czyni go wyjątkowym wyborem zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i nowicjuszy na scenie kryptowalut.

Co to jest Dogecoin (DOGE)?

Dogecoin (DOGE) rozpoczął się jako „przypadkowy ruch kryptograficzny”, pozycjonowany jako zabawny odpowiednik poważniejszych kryptowalut, takich jak Bitcoin. W przeciwieństwie do ograniczonej podaży Bitcoina, Dogecoin może pochwalić się nieograniczoną podażą, co zwiększa jego dostępność i wykorzystanie w mikrotransakcjach. Chociaż Dogecoin powstał jako mem, na przestrzeni lat Dogecoin przekształcił się w legalną walutę cyfrową, zyskując popularność wśród sprzedawców detalicznych, którzy obecnie akceptują ją jako płatność za towary i usługi.

Jak podkreślono na oficjalnej stronie internetowej, Dogecoin jest kryptowalutą typu peer-to-peer o otwartym kodzie źródłowym. Wykorzystuje technologię blockchain do stworzenia bezpiecznego, zdecentralizowanego systemu przechowywania danych, pełniącego funkcję księgi publicznej obsługiwanej przez sieć węzłów (komputerów).

Cechą wyróżniającą Dogecoin jest jego entuzjastyczna i rosnąca społeczność. Znana ze swojej przyjaznej i gościnnej natury społeczność Dogecoin kładzie nacisk na wzajemne wsparcie, edukację na temat kryptowalut i udział w działaniach charytatywnych. Społeczność aktywnie angażuje się także w tworzenie memów i dobrą zabawę, ucieleśniając beztroskiego ducha waluty. Co więcej, społeczność podejmuje wspólne wysiłki mające na celu promowanie Dogecoina jako legalnej alternatywy dla tradycyjnych walut fiducjarnych, podkreślając jego potencjał w codziennych transakcjach finansowych.

Dogecoin (DOGE) Obecny stan rynku

Dogecoin (DOGE) nie ma ograniczonej maksymalnej podaży, co odróżnia ją od wielu innych kryptowalut. Jak donosi CoinMarketCap, podaż Dogecoina w obiegu wynosi obecnie około 145 miliardów DOGE. W tej chwili DOGE notowany jest na poziomie 0,159 USD, co oznacza znaczący 24-godzinny wzrost o 35%. Wolumen obrotu Dogecoinem również odnotował znaczny wzrost, osiągając 5 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin, co oznacza wzrost o 175%.

Dogecoinem można aktywnie handlować na kilku wiodących światowych giełdach kryptowalut, w tym Binance, Coinbase, Kucoin, Kraken , OKX i między innymi. Platformy te zapewniają DOGE solidne środowisko handlowe, przyczyniając się do jego płynności i dostępności.

Mając jasne zrozumienie obecnej dynamiki rynku Dogecoin, przeanalizujmy analizę cen Dogecoina na nadchodzący rok 2024, badając potencjalne trendy i czynniki rynkowe, które mogą mieć wpływ na jego wycenę.

Analiza cen Dogecoin (DOGE) 2024

Według podsumowania technicznego TradingView, wskaźniki rynkowe dla Dogecoina (DOGE) pokazują obecnie silne sygnały kupna, co odzwierciedlają średnie kroczące. Sugeruje to, że niedawny wzrost cen Dogecoina jest w dużej mierze spowodowany silną aktywnością zakupową ze strony traderów.

Obecnie Dogecoin zajmuje 8. pozycję na CoinMarketCap, co odzwierciedla jego znaczną kapitalizację rynkową i zainteresowanie inwestorów. Patrząc w przyszłość na rok 2024, Dogecoin jest gotowy na potencjalny wzrost dzięki ciągłym zmianom i ulepszeniom wdrażanym przez społeczność Dogecoin. Oczekuje się, że te inicjatywy kierowane przez społeczność zwiększą użyteczność Dogecoina i potencjalnie podniosą jego wartość rynkową.

Następnie zagłębimy się w szczegółową analizę cen Dogecoina w roku 2024, badając możliwe trendy rynkowe i czynniki, które mogą mieć wpływ na jego trajektorię.

Analiza cen Dogecoin (DOGE) – wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera są szeroko stosowanym narzędziem w analizie technicznej do oceny ruchów cen i zmienności rynku. Ta metoda oblicza pasma, ustawiając domyślny okres na 20 dni, przy czym górne pasmo oblicza się poprzez dodanie dwukrotnego odchylenia standardowego do prostej średniej kroczącej (SMA), a dolne pasmo poprzez odjęcie dwukrotności odchylenia standardowego od SMA. Zgodnie z regułą empiryczną, około 95% akcji cenowych powinno odbywać się w tych granicach.

Badając wstęgi Bollingera dla Dogecoina, obserwujemy znaczną zmienność, na co wskazują szybkie ruchy cen. W okresie od września do listopada ruchy cen DOGE ustabilizowały się w obrębie przedziałów, ale późniejszy gwałtowny wzrost wypchnął cenę poza kluczowe poziomy psychologicznego oporu.

Zazwyczaj, gdy cena DOGE przełamuje górną wstęgę Bollingera, ma tendencję do wycofywania się i korekty w dół, często powracając do niższych poziomów wsparcia ze względu na zwiększoną zmienność. Ten wzór sugeruje potencjalne możliwości zakupu, gdy ceny znajdują się w pobliżu dolnego pasma i sygnały sprzedaży, gdy ceny zbliżają się lub przekraczają górne pasmo.

Obecnie DOGE pokazał formację trzech kolejnych długich dodatnich świeczników, rozciągających się powyżej górnej wstęgi Bollingera i wskazujących na dużą niestabilność rynku. Percentyl szerokości pasma Bollingera (BBWP) zbliża się do wartości 100%, sygnalizując znaczne rozszerzenie wstęg. Sugeruje to, że inwestorzy powinni przygotować się na potencjalne gwałtowne spadki po niedawnym wzroście, ponieważ po tak gwałtownych wzrostach cen na rynku może nastąpić korekta. Analiza ta zapewnia strategiczny punkt widzenia dla osób handlujących DOGE, podkreślając kluczowe momenty, w których należy zwrócić uwagę na zmienność i korekty cen.

Analiza cen Dogecoin (DOGE) – wskaźnik siły względnej (RSI)

Indeks względnej siły (RSI) to kluczowy wskaźnik dynamiki w analizie technicznej, który mierzy prędkość i zmianę ruchów cen w celu określenia warunków rynkowych – czy są one wykupione, czy wyprzedane. Zwykle RSI poniżej 30 sugeruje, że aktywa są w stanie wyprzedania, co potencjalnie wskazuje na zbliżającą się korektę w górę. I odwrotnie, RSI powyżej 70 może sygnalizować wykupienie aktywa, co sugeruje możliwy spadek ceny.

Obecny wskaźnik RSI dla DOGE wynosi 86,11, co wskazuje na silny trend zwyżkowy po tym, jak niedawno przekroczył poziom 70. Ta wysoka wartość sugeruje, że było duże zainteresowanie zakupami, co wypchnęło DOGE przez kluczowe poziomy oporu. Tak energiczna aktywność zakupowa często przyciąga uwagę, czyniąc DOGE punktem centralnym zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych inwestorów.

Dane historyczne pokazują, że gdy RSI osiąga tak podwyższony poziom, zazwyczaj się cofa, gdy rynek reaguje na sytuację wykupienia. W następstwie tej intensywnej fazy zakupów jest prawdopodobne, że niektórzy inwestorzy zaczną czerpać zyski, co może doprowadzić do spadku cen. Jeżeli jednak presja zakupowa w dalszym ciągu będzie przeważać nad presją sprzedaży, DOGE może utrzymać trend wzrostowy.

Inwestorzy i handlowcy powinni uważnie monitorować te sygnały, ponieważ mogą one wskazywać kluczowe punkty zwrotne na trajektorii rynkowej DOGE, oferując strategiczne możliwości wejścia i wyjścia.

Analiza cen Dogecoin (DOGE) – średnia ruchoma rozbieżność konwergencji (MACD)

Rozbieżność średniej ruchomej konwergencji (MACD) jest niezbędnym narzędziem analizy technicznej, które pomaga wykryć pojawiające się trendy cenowe, zmiany dynamiki i potencjalne odwrócenie sytuacji na rynku. MACD działa poprzez uproszczenie interpretacji przecięć średniej ruchomej. Oblicza się ją poprzez odjęcie 26-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) od 12-dniowej EMA, przy czym 9-dniowa EMA jest zwykle używana jako linia sygnałowa. Ponieważ MACD opiera się na danych historycznych, jest uważany za wskaźnik opóźniony, ale jest bardzo skuteczny w potwierdzaniu istniejących trendów i prognozowaniu odwrócenia.

Aktualny wykres MACD dla DOGE pokazuje rosnące zielone słupki na histogramie, wskazując silny trend zwyżkowy na rynku. W miarę rozszerzania się zielonych słupków linia MACD przekroczyła linię sygnałową i kontynuuje trajektorię wzrostową, sygnalizując utrzymującą się dodatnią dynamikę. Ta konsekwentna separacja potwierdza solidny krótkoterminowy trend wzrostowy dla DOGE.

Co więcej, podczas tego zauważalnego wzrostu cena DOGE utrzymywała się powyżej 200-dniowej SMA, wzmacniając bycze nastroje na rynku. 200-dniowa SMA może służyć jako kluczowy poziom wsparcia dla DOGE, potencjalnie łagodząc wszelkie korekty cen i zapewniając punkt stabilności dla przyszłych ruchów cen.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na lata 2024-2030

Dogecoin (DOGE) przyciągnął uwagę entuzjastów kryptowalut i inwestorów dzięki swojej tętniącej życiem społeczności i atrakcyjności zapoczątkowanej przez memy. Patrząc w przyszłość, oto przewidywane minimalne, średnie i maksymalne ceny Dogecoina na najbliższe kilka lat:

  • 2024 : Oczekuje się, że cena Dogecoina będzie wynosić co najmniej 0,0523 USD, przy średniej cenie około 0,1213 USD, a cena może wzrosnąć do maksymalnie 0,72634 USD. Prognoza ta sugeruje umiarkowany wzrost w miarę ewolucji rynku kryptowalut.
  • 2025 : Cena minimalna może wzrosnąć do 0,3342 USD, a średnia cena potencjalnie osiągnie 0,6374 USD. Maksymalna cena może wzrosnąć do około 1,181 USD, co wskazuje na zwiększoną akceptację i użyteczność Dogecoina w różnych transakcjach.
  • Rok 2026 : Prognozy wskazują, że minimalna cena wynosi 0,3776 USD i średnia 0,5381 USD, przy możliwej maksymalnej cenie 1,460 USD, ponieważ Dogecoin nadal zyskuje na popularności w sferze finansów cyfrowych.
  • Rok 2027 : Dogecoin może odnotować znaczny skok do ceny minimalnej wynoszącej 0,6593 USD, średniej około 1,427 USD i szczytu na poziomie 2,068 USD. Sugeruje to rosnące zaufanie do jego długoterminowej stabilności i użyteczności.
  • 2028 : Prognoza na ten rok sugeruje cenę minimalną 1,283 USD, średnią 1,8392 USD i maksymalną 2,630 USD, ponieważ Dogecoin potencjalnie rozszerza swoje partnerstwa i bazę technologiczną.
  • 2029 : Ceny mogą wahać się od minimum 1,769 USD do średnio 2,124 USD, przy maksymalnym zasięgu 3,131 USD, co odzwierciedla dojrzewający rynek i scenariusze szerszego przyjęcia.
  • 2030 : Cena minimalna może nieznacznie spaść do 1,709 USD, przy przewidywanej cenie średniej na 2,440 USD, a cenie maksymalnej prawdopodobnie na poziomie 3,642 USD. Wskazuje to na stabilną obecność na rynku z dalszym potencjałem wzrostu.

Patrząc dalej w przyszłość, prognozy na rok 2040 sugerują, że Dogecoin może wynosić od 8,5 do 14,3 dolarów, średnio około 10,5 dolarów, a do 2050 roku może wahać się od 17,9 do 22,29 dolarów, ze średnią około 19,34 dolarów. Te długoterminowe prognozy sugerują optymizm co do trwałości i rosnącej użyteczności Dogecoina w ewoluującym krajobrazie kryptowalut.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na rok 2024

Na podstawie kompleksowej analizy wykresu 1-dniowego widać, że Dogecoin (DOGE) znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym, na który w dużej mierze wpływa znaczna aktywność zakupowa na rynku. Kryptowaluta wykazywała znaczną zmienność przez cały 2023 rok, z gwałtownymi wzrostami cen, po których nastąpiły szybkie spadki, co odzwierciedla bardzo niestabilny charakter rynku monet memowych.

Ostatnio ten trend wzrostowy pozwolił DOGE pokonać kilka kluczowych poziomów oporu psychicznego. Moneta odnotowała znaczny wzrost, skacząc z 0,0840 dolara do 0,1283 dolara w ciągu zaledwie kilku dni dzięki agresywnej akumulacji przez kupujących. Chociaż szał zakupów miał kluczowe znaczenie, oczekuje się również, że niektórzy inwestorzy rozważą sprzedaż w celu wykorzystania zysków, co może doprowadzić do korekty na rynku.

Trendy historyczne sugerują, że na horyzoncie może pojawić się korekta cen dla DOGE. W przypadku pogorszenia koniunktury moneta może znaleźć wsparcie na poziomie 0,0734 USD, co odpowiada poziomowi zniesienia Fibonacciego na poziomie 0,786. Jeśli DOGE przebije się poniżej tego wsparcia, kolejnym znaczącym poziomem będzie poziom 0,0606 USD.

Patrząc w przyszłość, jeśli zwyżkowy nastrój się utrzyma, DOGE ma potencjał, aby przekroczyć granicę 0,56538 USD, zakładając, że rynek utrzyma obecną dynamikę, a szersze warunki gospodarcze pozostaną korzystne. Scenariusz ten stanowiłby znaczący kamień milowy dla Dogecoin, podkreślając jego odporność i rosnącą akceptację w krajobrazie kryptowalut.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na rok 2024 – poziom oporu i wsparcia

Z ostatniej analizy wykresu DOGE/USD wynika, że świeca przekroczyła poziom Fibonacciego na poziomie 0,236, co wskazuje na potencjalną trajektorię wzrostową w dłuższej perspektywie. Pomimo tego pozytywnego ruchu nadal istnieje możliwość, że DOGE może doświadczyć cofnięcia się do krytycznej strefy wsparcia.

Ponieważ społeczność kryptowalut przewiduje byczy rynek w 2024 r., Dogecoin jest w stanie potencjalnie przełamać znaczące poziomy oporu, w szczególności dążąc do poziomu 0,5 dolara, co odpowiada poziomowi Fibonacciego na poziomie 1,618. Jednak przed osiągnięciem tego ambitnego celu Dogecoin musi wykazać silną stabilność cen i wsparcie w okolicach poziomu Fibonacciego 0,5.

Sukces prognozowanej hossy byków Dogecoin zależy w dużej mierze od stałego zainteresowania i zaangażowania ze strony tętniącej życiem społeczności. Entuzjazm i aktywne uczestnictwo społeczności Dogecoin odgrywają kluczową rolę w napędzaniu popytu i wspieraniu wartości kryptowaluty. Dopóki to wsparcie będzie się utrzymywać, Dogecoin ma solidną szansę na osiągnięcie, a być może nawet przekroczenie oczekiwanych maksimów w nadchodzącym roku.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.