Είναι το Bitcoin Halal; Πού βρίσκεται το κρυπτονόμισμα στον μουσουλμανικό κόσμο;

Είναι το Bitcoin Halal; Πού βρίσκεται το κρυπτονόμισμα στον μουσουλμανικό κόσμο;

Η εξέλιξη της ψηφιακής χρηματοδότησης, ωθούμενη από την εμφάνιση κρυπτονομισμάτων, έχει πυροδοτήσει έναν σημαντικό διάλογο εντός της μουσουλμανικής κοινότητας. Καθώς προχωράμε στο 2024, η συζήτηση γύρω από το καθεστώς halal των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όπως το Bitcoin και το Ethereum, καθώς και τα πιο ευμετάβλητα meme coins, παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη. Αυτή η συζήτηση τροφοδοτείται από τη συνεχή ενσωμάτωση αυτών των ψηφιακών νομισμάτων στα κύρια χρηματοοικονομικά και την αυξανόμενη αποδοχή τους από διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς.

Σε απάντηση αυτού του αυξανόμενου ενδιαφέροντος, αυτό το άρθρο διερευνά το ποικίλο φάσμα των κρυπτονομισμάτων από τη σκοπιά της ισλαμικής χρηματοδότησης. Στόχος του είναι να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα ψηφιακά στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του νόμου της Σαρία, που απαγορεύει το ενδιαφέρον (riba), την αβεβαιότητα (gharar) και τον τζόγο (maisir). Δεδομένης της αποκεντρωμένης φύσης των κρυπτονομισμάτων και των δυνατοτήτων τους για κερδοσκοπικές επενδύσεις, η συμβατότητά τους με την ισλαμική χρηματοδότηση αποτελεί μια περίπλοκη πρόκληση.

Επιπλέον, το 2024 παρουσιάστηκαν προϊόντα και υπηρεσίες κρυπτογράφησης συμβατά με τη Σαρία, σηματοδοτώντας μια πιθανή γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των σύγχρονων χρηματοοικονομικών καινοτομιών και των παραδοσιακών ισλαμικών χρηματοοικονομικών αρχών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον μουσουλμανικό κόσμο έχουν αρχίσει να εξερευνούν και μερικές φορές να αγκαλιάζουν την τεχνολογία blockchain και τα κρυπτονομίσματα, με στόχο να προσφέρουν προϊόντα που είναι τόσο προηγμένα τεχνολογικά όσο και θρησκευτικά επιτρεπτά.

Αυτή η εξερεύνηση επιδιώκει να παράσχει μια διαφοροποιημένη ισλαμική προοπτική για το σύγχρονο φαινόμενο των κρυπτονομισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και συζητήσεις στον τομέα της ισλαμικής χρηματοδότησης. Εξετάζοντας το εξελισσόμενο τοπίο των ψηφιακών νομισμάτων μέσα από το πρίσμα της συμμόρφωσης με τη Σαρία, ελπίζουμε να προσφέρουμε πολύτιμες γνώσεις στους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο, πλοηγώντας στα σημεία τομής της πίστης, των οικονομικών και του μέλλοντος.

Κατανόηση των Βασικών: Τι είναι το Κρυπτονόμισμα;

Το κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύει μια μορφή ψηφιακού ή εικονικού νομίσματος που χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, καθιστώντας αυτά τα νομίσματα σχεδόν αδύνατο να πλαστογραφηθούν. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των κρυπτονομισμάτων είναι το αποκεντρωμένο πλαίσιο τους, το οποίο συχνά λειτουργεί σε μια τεχνολογία γνωστή ως blockchain. Αυτή η τεχνολογία blockchain λειτουργεί ως κατανεμημένο καθολικό, διασφαλίζοντας ότι κάθε συναλλαγή είναι διαφανής και μόνιμη, αποτρέποντας τυχόν αλλαγές αφού καταγραφούν.

Το τοπίο των κρυπτονομισμάτων είναι ποικίλο, από κορυφαία ονόματα όπως το Bitcoin, το οποίο φημίζεται για τη σταθερότητά του και την ευρεία αναγνώρισή του, μέχρι τα νομίσματα meme που προέρχονται από το χιούμορ του Διαδικτύου, αλλά μπορούν απροσδόκητα να αποκτήσουν σημαντική θέση στην αγορά. Επιπλέον, υπάρχουν τα κερδοσκοπικά «κέρματα πένας», που διακρίνονται για τη μεταβλητότητά τους και τους υψηλότερους παράγοντες κινδύνου. Κάθε κατηγορία παρουσιάζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και συναφείς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωσή τους με τις ισλαμικές χρηματοοικονομικές αρχές, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στις ηθικές επενδύσεις και στις χρηματοοικονομικές πρακτικές.

Το 2024, ο δυναμικός κόσμος των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται, με νεότερες τεχνολογίες που ενισχύουν την ταχύτητα συναλλαγών και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ηθικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες που προηγουμένως σχετίζονταν με τα ψηφιακά νομίσματα. Η προσαρμογή των κρυπτονομισμάτων σε διάφορους τομείς, από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τη φιλανθρωπία, υπογραμμίζει περαιτέρω την αυξανόμενη ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή η επέκταση και η καινοτομία στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων προσθέτουν επίπεδα πολυπλοκότητας στην αξιολόγησή της από την ισλαμική χρηματοοικονομική προοπτική, αντανακλώντας τον συνεχή διάλογο γύρω από την τεχνολογία, την ηθική και την οικονομική ένταξη στον μουσουλμανικό κόσμο.

Βασικές αρχές της Ισλαμικής Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής

Η ισλαμική χρηματοδότηση, εδραιωμένη στο νόμο της Σαρία, ενσωματώνει την ηθική, την ηθική και την κοινωνική ευθύνη στις βασικές της λειτουργίες, αντικατοπτρίζοντας μια ολοκληρωμένη ηθική προσέγγιση στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του βρίσκονται οι αυστηρές απαγορεύσεις στη Riba (η χρέωση τόκων), στο Gharar (συμμετοχή σε συναλλαγές με υπερβολική αβεβαιότητα) και στο Maysir (τυχερά παιχνίδια ή κερδοσκοπικές συναλλαγές). Αυτό το ηθικό πλαίσιο επιβάλλει να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι επενδύσεις και οι οικονομικές πράξεις για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ισλαμικές αξίες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και την τήρηση των υψηλών ηθικών προτύπων που θέτει το Ισλάμ. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των κρυπτονομισμάτων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις ισλαμικές αρχές γίνεται κομβική. Αυτή η αξιολόγηση δεν είναι μόνο κρίσιμη για την εξακρίβωση της αποδοχής τους στα ισλαμικά χρηματοοικονομικά αλλά και για τη διασφάλιση ότι αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συμβάλλουν εποικοδομητικά στα οικονομικά συστήματα χωρίς να παραβιάζονται οι δεοντολογικές οδηγίες.

Από το 2024, με το εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης, τα ισλαμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να καινοτομούν και να προσαρμόζονται, προσφέροντας χρηματοοικονομικά προϊόντα βασισμένα σε κρυπτογράφηση που έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με το νόμο της Σαρία. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεχνολογιών blockchain που παρέχουν διαφάνεια και συμμόρφωση με τις ισλαμικές ηθικές αρχές, όπως συμβόλαια που επιβάλλουν αυτόματα την κατανομή κερδών αντί για τόκους, και κρυπτογραφικά διακριτικά που αντιπροσωπεύουν ιδιοκτησία σε υλικά περιουσιακά στοιχεία που συμμορφώνονται με τη Σαρία. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση της δυνατότητας των κρυπτονομισμάτων να ευθυγραμμιστούν με τις ισλαμικές χρηματοοικονομικές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δομημένα έτσι ώστε να αποφεύγουν κερδοσκοπικές πρακτικές και να διασφαλίζουν απτά περιουσιακά στοιχεία, προσφέροντας έτσι έναν αρμονικό συνδυασμό της παραδοσιακής ισλαμικής ηθικής με τη σύγχρονη χρηματοοικονομική καινοτομία.

Crypto Halal: Ο νόμος της Σαρία και τα ψηφιακά νομίσματα αναλύονται

Το ερώτημα εάν το κρυπτονόμισμα ευθυγραμμίζεται με τις ισλαμικές χρηματοοικονομικές αρχές αποτελεί μια περίπλοκη πρόκληση, με τους ισλαμιστές μελετητές να προσφέρουν διαφορετικές απόψεις. Ο πυρήνας της συζήτησης εξαρτάται από την ταξινόμηση των κρυπτονομισμάτων ως «Māl» - ένας όρος που αναφέρεται σε υλικά περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες που μπορούν να ανήκουν νόμιμα σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, και πώς αυτή η ταξινόμηση επηρεάζει την αποδοχή τους σύμφωνα με τη Σαρία.

Διαφορετικές προοπτικές για τον ρόλο του κρυπτονομίσματος στα ισλαμικά χρηματοοικονομικά

 • Άποψη ενάντια στα κρυπτονομίσματα ως Māl : Ένα τμήμα Ισλαμικών μελετητών αντιλαμβάνεται τα κρυπτονομίσματα ως κερδοσκοπικά εγχειρήματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της Σαρία. Εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Sheikh Shawki Allam, ο Μεγάλος Μουφτής της Αιγύπτου και ο Shaykh Haitham al-Haddad, προειδοποιούν κατά της χρήσης τους, τονίζοντας τις ανησυχίες για κερδοσκοπικό χαρακτήρα, την πιθανότητα κατάχρησης στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την ανωνυμία που προσφέρουν, η οποία θα μπορούσε να υποκινήσει παράνομες δραστηριότητες .

Οι επικριτές αυτής της άποψης, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα κρυπτονομίσματα, παρόμοια με τα παραδοσιακά νομίσματα fiat, έχουν εγγενή αξία λόγω της αποδοχής τους σε συναλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο.

 • Το κρυπτονομίσματα ως ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο : Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση αναγνωρίζει τα κρυπτονομίσματα ως σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτή η άποψη αναγνωρίζει τον ρόλο τους στη σημερινή ψηφιακή οικονομία, επιτρέποντας τη χρήση τους ως μέσο ανταλλαγής υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Μελετητές όπως ο Σεΐχης Abdul Aziz Ibn Baz επισημαίνουν την αποκεντρωμένη φύση των κρυπτονομισμάτων – που δεν διέπονται από καμία κεντρική αρχή όπως οι παραδοσιακές τράπεζες – και τη χρήση blockchain και έξυπνων συμβολαίων για ασφαλείς, διαφανείς συναλλαγές, που έχουν απήχηση με ορισμένες ισλαμικές αρχές χρηματοδότησης.
 • Το κρυπτονόμισμα ως ισοδύναμο με το ψηφιακό νόμισμα : Μια άλλη προοπτική εξισώνει τα κρυπτονομίσματα με τις ψηφιακές εκδόσεις των συμβατικών νομισμάτων.

Φιγούρες όπως ο Μουφτής Faraz Adam των Amanah Advisors θεωρούν πολλά κρυπτονομίσματα ως αναπόσπαστα μέρη των οικοσυστημάτων τους, παρέχοντας χρησιμότητα μέσω δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αδειών ή πρόσβασης σε πλατφόρμα. Αυτή η χρησιμότητα, υποστηρίζει, τα χαρακτηρίζει ως «Māl» ή πλούτο με όρους Σαρία, επομένως επιτρεπτά. Ο Adam προτείνει επίσης ότι στα συγκεκριμένα δίκτυά τους, τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέσο ανταλλαγής, ακολουθώντας την αρχή του al-Urf al-Khass - τις συνήθεις πρακτικές μιας συγκεκριμένης κοινότητας.

Κύριοι Κανόνες Ισλαμικών Οικονομικών

Το Κοράνι περιγράφει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πρακτικές, επιβάλλοντας στους μουσουλμάνους να τηρούν αυστηρά τα ηθικά και ηθικά πρότυπα στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ακολουθεί μια σύνθεση ζωτικών οικονομικών και επενδυτικών αρχών που πρέπει να γνωρίζει κάθε μουσουλμάνος επενδυτής:

 • Απαγόρευση Επενδύσεων σε Δραστηριότητες Χαράμ : Απαγορεύεται στους Μουσουλμάνους να επενδύουν σε επιχειρήσεις που αποκομίζουν σημαντικά κέρδη από δραστηριότητες που θεωρούνται χαραμ, όπως αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, πορνογραφία, καπνός ή τσιγάρα, ασφάλειες, κατασκευή όπλων και παραγωγή χοιρινού κρέατος.
 • Υποχρεωτική Δέουσα Επιμέλεια : Πριν από την επένδυση, ένας μουσουλμάνος επενδυτής απαιτείται να διερευνήσει διεξοδικά μια εταιρεία για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες και οι οικονομικές πρακτικές της είναι χαλάλ.
 • Απαγόρευση τόκων (Riba) : Το κέρδος μέσω τόκων απαγορεύεται αυστηρά στο Ισλάμ, αντικατοπτρίζοντας μια από τις θεμελιώδεις αρχές του.
 • Διαμοιρασμός κερδών και ζημιών : Οι ισλαμικές αρχές χρηματοδότησης ορίζουν ότι οποιαδήποτε επιχείρηση ή εμπόριο πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή των κερδών και των ζημιών χωρίς τη συσσώρευση τόκων.
 • Περιορισμός χρέους : Η επένδυση ή η συσχέτιση με μια εταιρεία που έχει συνολικό χρέος που υπερβαίνει το 33% της συνολικής κεφαλαιοποίησής της σε ετήσια βάση θεωρείται χαραμ.
 • Αποφυγή ομολόγων και επενδύσεις που βασίζονται σε τόκους : Απαγορεύονται οι επενδύσεις σε ομόλογα ή οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που οδηγούνται από τόκους.
 • Περιορισμός στις εταιρείες υψηλού χρέους : Αποθαρρύνεται η επένδυση σε εταιρείες που βαρύνονται από σημαντικό χρέος (υψηλή μόχλευση).
 • Ο κανόνας του 5% : Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή επιτρέπει στους μουσουλμάνους να επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν λιγότερο από το 5% του εισοδήματός τους από πηγές χαραμ, παρέχοντας κάποια ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές.
 • Περιορισμός εισπρακτέων λογαριασμών : Δεν επιτρέπεται η επένδυση σε εταιρεία της οποίας οι εισπρακτέοι λογαριασμοί υπερβαίνουν το 45% του συνολικού ενεργητικού της κατά μέσο όρο ετησίως.
 • Διάφορες ερμηνείες και προσοχή : Δεδομένης της ποικιλομορφίας των ερμηνειών του ισλαμικού νόμου, αυτό που θεωρείται χαλάλ μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές περιοχές. Συνιστάται στους μουσουλμάνους εμπόρους να είναι προσεκτικοί και να συμβουλεύονται έμπειρους ισλαμικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να πλοηγηθούν σε αυτές τις περίπλοκες περιοχές.

Γιατί μερικοί άνθρωποι θεωρούν το Crypto Haram;

Αρκετοί ισλαμιστές μελετητές υποστηρίζουν ότι τα κρυπτονομίσματα δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει η ισλαμική χρηματοδότηση για να αναγνωριστούν ως νόμιμα χρήματα. Οι ανησυχίες τους είναι πολύπλευρες:

 • Ψηφιακή φύση εναντίον φυσικής ουσίας : Τα κρυπτονομίσματα υπάρχουν αποκλειστικά στην ψηφιακή σφαίρα, χωρίς καμία φυσική μορφή ή την υποστήριξη νομικού χρήματος, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή τους ως «χρήματα» στο ισλαμικό δίκαιο.
 • Έλλειψη εποπτείας : Η αγορά κρυπτονομισμάτων λειτουργεί με ελάχιστο ρυθμιστικό έλεγχο, ο οποίος θα μπορούσε να ενθαρρύνει πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με τις ισλαμικές αξίες της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.
 • Κερδοσκοπία και παράνομες χρήσεις : Η υψηλή αστάθεια και οι κερδοσκοπικές επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μοιάζουν με τον τζόγο, μια πρακτική που απαγορεύεται στο Ισλάμ. Επιπλέον, η ανωνυμία των συναλλαγών θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες, παραβιάζοντας την ισλαμική ηθική.
 • Σταθερότητα αξίας : Η τιμή των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθής, συχνά επηρεάζεται από την κερδοσκοπία και όχι από οποιαδήποτε υποκείμενη οικονομική αξία. Αυτή η αστάθεια έρχεται σε αντίθεση με την ισλαμική προτίμηση για χρηματοπιστωτική σταθερότητα και επενδύσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία.
 • Επενδυτικός Κίνδυνος : Η εγγενής μη προβλεψιμότητα των κρυπτονομισμάτων τα τοποθετεί στην κατηγορία των κερδοσκοπικών επενδύσεων, κάτι που είναι προβληματικό από τη σκοπιά της ισλαμικής χρηματοδότησης που προωθεί την κατανομή του κινδύνου και τη διατήρηση του πλούτου.

Είναι Χαλάλ το ποντάρισμα σε κρυπτονομίσματα;

Η αποδοχή της συμμετοχής σε ποντάρισμα κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τις ισλαμικές διδασκαλίες, είναι ένα θέμα συζήτησης μεταξύ των ισλαμικών μελετητών. Ενώ ορισμένοι το κατηγοριοποιούν ως χαράμ, παρομοιάζοντάς το με τη ρίμπα λόγω των αποδόσεων που μοιάζουν με τόκους, άλλοι κάνουν παραλληλισμούς με τη μίσθωση περιουσιακών στοιχείων, μια πρακτική που επιτρέπεται στο ισλαμικό δίκαιο. Προκειμένου το ποντάρισμα να θεωρείται halal, το εμπλεκόμενο κρυπτονόμισμα πρέπει όχι μόνο να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της ισλαμικής χρηματοδότησης αποφεύγοντας απαγορευμένες δραστηριότητες αλλά και να ενσωματώνει ηθικές αρχές στον πυρήνα του.

Ο προσδιορισμός του εάν το ποντάρισμα είναι χαλάλ εξαρτάται από τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της συναλλαγής και την ευθυγράμμισή της με τα ισλαμικά οικονομικά πρότυπα. Αυτό απαιτεί την αναζήτηση πληροφοριών από έμπειρους ισλαμιστές μελετητές για να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες παραμένουν σε αρμονία με τις θρησκευτικές οδηγίες.

Είναι τα NFT Halal;

Το ερώτημα εάν τα μη αντικαταστάσιμα μάρκα (NFT) είναι χαλάλ σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο προκαλεί διαφορετικές απόψεις από τους ισλαμιστές μελετητές. Η κύρια εστίαση σε αυτή τη συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το περιεχόμενο και τις εικόνες που σχετίζονται με τα NFT, τονίζοντας τη σημασία να διασφαλιστεί ότι αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζουν τίποτα που απαγορεύει το Ισλάμ. Για να θεωρηθούν τα NFT halal, πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τις ισλαμικές κατευθυντήριες γραμμές, προτρέποντας τους μουσουλμάνους να συμμετέχουν μόνο σε NFT που παρουσιάζουν περιεχόμενο που θεωρείται επιτρεπτό σύμφωνα με την πίστη. Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη για τα άτομα να αναζητούν συμβουλές από καλά ενημερωμένους ισλαμιστές μελετητές για να πλοηγηθούν σε αυτό το σύγχρονο ψηφιακό έδαφος σύμφωνα με τις θρησκευτικές αρχές.

Καθώς προχωράμε περαιτέρω στην ψηφιακή εποχή, η διασταύρωση τεχνολογίας και πίστης γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, οδηγώντας σε πιο εξελιγμένες αναλύσεις ψηφιακών στοιχείων όπως τα NFT. Το 2024, αυτό περιλαμβάνει μια προσεκτική εξέταση όχι μόνο του περιεχομένου αλλά και των υποκείμενων συναλλαγών και των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα NFT. Η εμφάνιση πλατφορμών και αγορών που ευθυγραμμίζονται με τα ισλαμικά ηθικά πρότυπα δείχνει μια αυξανόμενη προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της εμπορίας NFTs, είναι προσβάσιμες και αποδεκτές για τους μουσουλμάνους συμμετέχοντες, πάντα στο πλαίσιο του ισλαμικού νόμου.

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.