Đặt tỷ lệ thanh toán dưới mức chấp nhận được. Cài đặt API mới

Đặt tỷ lệ thanh toán dưới mức chấp nhận được. Cài đặt API mới

Xin chào!

Có một tùy chọn mới trong cài đặt API – bạn có thể đặt tỷ lệ thanh toán thiếu có thể chấp nhận được. Giờ đây, bạn có thể tự đặt tỷ lệ thanh toán thiếu khi giao dịch với khách hàng. 

Điều này sẽ giúp bạn tùy chỉnh quy trình thanh toán khi giá tiền điện tử thay đổi. Bạn có thể làm điều đó trong cài đặt cửa hàng hồ sơ của mình. 

Cách bạn thực hiện
Chuyển đến phần API Trang tổng quan rồi đến Cài đặt cửa hàng.

Ở đó, bạn sẽ thấy một trường mới nơi bạn có thể đặt tỷ lệ thanh toán thiếu có thể chấp nhận được cho hóa đơn của mình. 

Hình ảnh 1

Kể từ bây giờ, nếu hóa đơn của bạn thanh toán thiếu nhưng không vượt quá tỷ lệ đã đặt, thì thanh toán sẽ hoàn tất. 

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để biến Plisio trở thành một nơi tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn. 

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cách cải thiện hệ thống, chỉ cần liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ mới! 

Cảm ơn bạn đã chọn Plisio! 

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.