Quan trọng: Đặt lại mã PIN. Xác minh SMS.

Quan trọng: Đặt lại mã PIN. Xác minh SMS.

Xin chào!

Chúng tôi không ngừng cải thiện hệ thống bảo mật Plisio để giữ cho tiền và ngày của bạn được bảo vệ tốt.  Xác minh SMS sẽ khả dụng vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Do các tính năng mới ra mắt, tất cả mã PIN sẽ được đặt lại

Việc bật xác minh qua SMS là không cần thiết nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng này để bảo vệ tài khoản của mình. 

Điều này sẽ giúp bạn cung cấp một số bảo mật bổ sung cho tài khoản của mình, cũng như có thể khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong trường hợp bạn quên mã PIN. 

Để bật Xác minh qua SMS, bạn cần đi tới phần Cài đặt trên bảng điều khiển của mình. Nhập số điện thoại của bạn và nhấp vào “Xác minh”. Ngay sau đó, bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS có mã mà bạn sẽ phải nhập vào cửa sổ tương ứng. 

Sau khi đã xác minh số điện thoại, bạn sẽ có thể đặt mã PIN mới làm bước bảo mật bổ sung. Tuy nhiên, việc đặt mã PIN không còn bắt buộc đối với người dùng nữa. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, Nhóm hỗ trợ của chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn. 

Cảm ơn bạn đã chọn Plisio!

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.